Browsing by Author Trần, Thị Hoàng Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050007161.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Thành Hiếu (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp cũng nhƣ nội dung cụ thể của quản lý tài chính doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận khoa học, phân tích thực trạng của hoạt động quản lý tài chính tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nguyễn Ngọc để thấy được những điểm đạt được, những điểm hạn chế và tìm ra nguyên nhân.Từ kết quả phân tích có được đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nguyễn Ngọc

 • Bioaccumulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh Thủy; Phạm, Thanh Lưu; Từ, Thị Cẩm Loan; Nguyễn, Văn Đông; Lê, Duy Bảo; Trần, Thị Hoàng Yến; Đỗ, Xuân Huy (2020)

 • Sự tích lũy của Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong các sinh vật hai mảnh vỏ ở các khu vực cửa sông ven biển đã được rất nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm vì các hải sản luôn là một thực phẩm được ưa chuộng. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về hàm lượng PAHs tích lũy trong một sinh vật hai mảnh vỏ điển hình là Vẹm xanh (Perna viridis) ở khu vực Cần Giờ (TP. HCM). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy ở khu vực Cần Giờ hàm lượng PAHs trong Vẹm xanh còn khá thấp (biến thiên từ 2,97 đến 15,79 ng/g trọng lượng ướt-ww) so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, đã có sự xuất hiện của đồng phân có khả năng gây ung thư (benzo[a]pyrene) (hàm lượng cao nhất là 0,15 ...

Browsing by Author Trần, Thị Hoàng Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050007161.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Thành Hiếu (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp cũng nhƣ nội dung cụ thể của quản lý tài chính doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận khoa học, phân tích thực trạng của hoạt động quản lý tài chính tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nguyễn Ngọc để thấy được những điểm đạt được, những điểm hạn chế và tìm ra nguyên nhân.Từ kết quả phân tích có được đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nguyễn Ngọc

 • Bioaccumulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh Thủy; Phạm, Thanh Lưu; Từ, Thị Cẩm Loan; Nguyễn, Văn Đông; Lê, Duy Bảo; Trần, Thị Hoàng Yến; Đỗ, Xuân Huy (2020)

 • Sự tích lũy của Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong các sinh vật hai mảnh vỏ ở các khu vực cửa sông ven biển đã được rất nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm vì các hải sản luôn là một thực phẩm được ưa chuộng. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về hàm lượng PAHs tích lũy trong một sinh vật hai mảnh vỏ điển hình là Vẹm xanh (Perna viridis) ở khu vực Cần Giờ (TP. HCM). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy ở khu vực Cần Giờ hàm lượng PAHs trong Vẹm xanh còn khá thấp (biến thiên từ 2,97 đến 15,79 ng/g trọng lượng ướt-ww) so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, đã có sự xuất hiện của đồng phân có khả năng gây ung thư (benzo[a]pyrene) (hàm lượng cao nhất là 0,15 ...