Browsing by Author Trần, Thị Kim Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Tuyến (2019-04-26)

 • Đề tài “Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành (thư viện văn phòng) trong thời kỳ công nghệ số và những đề xuất” là đề tài có giá trị quan trọng, đáng được quan tâm nghiên cứu trong xu thế mới. Để thực hiện được đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp khảo sát, miêu tả, phân tích, minh họa trong nối kết, các phương tiện công nghệ hiện đại trong hoạt động dạy và học tiếng Anh chuyên ngành ở những khoa không chuyên ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ từ việc ứng dụng công nghệ mới trong dạy và học ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn. Từ đó, chúng tôi đưa ra những đề xuất phù hợp trong hoạt động dạy và học tiếng ở thời kì hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay. The top...

 • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Kim Tuyến (2018-11-17)

 • Với tình hình mở cửa và hội nhập của nước ta hiện nay đã thu hút nhiều nhà đầu tư trên thế giới vào các lĩnh vực như kinh tế, xã hội... kéo theo sự phát triển thay đổi nhiều mặt về đời sống, kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa xã hội của người Việt và đặc biệt, về ngôn ngữ, ngoài tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ thì đa phần tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu, giao tiếp tiếp trong thời kì phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại. Vì thế, đề tài “Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành quản trị văn phòng ở trường đại học trong thời kì 3.0 và những đề xuất” là đề tài có giá trị quan trọng, đáng được quan tâm nghiên cứu trong xu thế mới. Để thực hiện được đề tài này, ...

 • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Kim Tuyến (2018-04-16)

 • Trong tinh hinh đất nươc ở thời ki mở cửa va hội nhập như hiên nay đã thu hút rất nhiêu nha đầu tư nươc ngoai trong tất cả cac lĩnh vực, viêc nghiên cưu nhưng biêu hiên vê sự tương ưng, sự tương đương trong hoat động chuyên dịch giưa hai ngôn ngư (tiêng Anh - tiêng Viêt) la viêc lam co ý nghĩa, co gia trị quan trong trong giao tiêp. Cho nên, một sô vấn đê vê tương đương trong hoat động chuyên dịch giưa hai hay nhiêu ngôn ngư la vấn đê cần thiêt. Bai viêt đưa ra nhưng biêu hiên vê tính tương đương trong chuyên dịch giưa hai ngôn ngư (Anh - Viêt) va tư nhưng lý thuyêt vê tương đương trong chuyên dịch, biêu đồ thê hiên môi quan hê liên ca nhân la cai biêu đat va cai đươc biêu đat đ...

Browsing by Author Trần, Thị Kim Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Tuyến (2019-04-26)

 • Đề tài “Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành (thư viện văn phòng) trong thời kỳ công nghệ số và những đề xuất” là đề tài có giá trị quan trọng, đáng được quan tâm nghiên cứu trong xu thế mới. Để thực hiện được đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp khảo sát, miêu tả, phân tích, minh họa trong nối kết, các phương tiện công nghệ hiện đại trong hoạt động dạy và học tiếng Anh chuyên ngành ở những khoa không chuyên ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ từ việc ứng dụng công nghệ mới trong dạy và học ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn. Từ đó, chúng tôi đưa ra những đề xuất phù hợp trong hoạt động dạy và học tiếng ở thời kì hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay. The top...

 • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Kim Tuyến (2018-11-17)

 • Với tình hình mở cửa và hội nhập của nước ta hiện nay đã thu hút nhiều nhà đầu tư trên thế giới vào các lĩnh vực như kinh tế, xã hội... kéo theo sự phát triển thay đổi nhiều mặt về đời sống, kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa xã hội của người Việt và đặc biệt, về ngôn ngữ, ngoài tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ thì đa phần tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu, giao tiếp tiếp trong thời kì phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại. Vì thế, đề tài “Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành quản trị văn phòng ở trường đại học trong thời kì 3.0 và những đề xuất” là đề tài có giá trị quan trọng, đáng được quan tâm nghiên cứu trong xu thế mới. Để thực hiện được đề tài này, ...

 • TRẦN THỊ KIM TUYẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Kim Tuyến (2018-04-16)

 • Trong tinh hinh đất nươc ở thời ki mở cửa va hội nhập như hiên nay đã thu hút rất nhiêu nha đầu tư nươc ngoai trong tất cả cac lĩnh vực, viêc nghiên cưu nhưng biêu hiên vê sự tương ưng, sự tương đương trong hoat động chuyên dịch giưa hai ngôn ngư (tiêng Anh - tiêng Viêt) la viêc lam co ý nghĩa, co gia trị quan trong trong giao tiêp. Cho nên, một sô vấn đê vê tương đương trong hoat động chuyên dịch giưa hai hay nhiêu ngôn ngư la vấn đê cần thiêt. Bai viêt đưa ra nhưng biêu hiên vê tính tương đương trong chuyên dịch giưa hai ngôn ngư (Anh - Viêt) va tư nhưng lý thuyêt vê tương đương trong chuyên dịch, biêu đồ thê hiên môi quan hê liên ca nhân la cai biêu đat va cai đươc biêu đat đ...