Browsing by Author Trần, Thị Mai Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 02050001019.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Mai Hương;  Advisor: Đỗ, Việt Hùng (2012)

  • Tìm hiểu về lời mời trong văn hoá giao tiếp người Việt – những vấn đề về môi trường văn hoá giao tiếp ảnh hưởng và quy định đến cách mời mọc của người Việt. Nghiên cứu các kiểu mời trong giao tiếp người Việt nhằm tìm và phát hiện ra những đặc điểm riêng có trong cách mời (cấu trúc mời) của người Việt. Trên cơ sở ứng dụng lý thuyết hành động ngôn từ để nghiên cứu hành động mời, cũng có thể ứng dụng lý thuyết này vào việc dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ (lấy hành động ngôn từ làm cơ sở) cho người nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Browsing by Author Trần, Thị Mai Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 02050001019.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Mai Hương;  Advisor: Đỗ, Việt Hùng (2012)

  • Tìm hiểu về lời mời trong văn hoá giao tiếp người Việt – những vấn đề về môi trường văn hoá giao tiếp ảnh hưởng và quy định đến cách mời mọc của người Việt. Nghiên cứu các kiểu mời trong giao tiếp người Việt nhằm tìm và phát hiện ra những đặc điểm riêng có trong cách mời (cấu trúc mời) của người Việt. Trên cơ sở ứng dụng lý thuyết hành động ngôn từ để nghiên cứu hành động mời, cũng có thể ứng dụng lý thuyết này vào việc dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ (lấy hành động ngôn từ làm cơ sở) cho người nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.