Browsing by Author Trần, Thị Mai Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00080000324(2).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Cơ sở lý luận của địa lý du lịch: Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò của địa lý du lịch; Hệ thống lãnh thổ du lịch và hệ thống du lịch; Tài nguyên du lịch; Địa lý cầu du lịch; Địa lý điểm đến du lịch; Địa lý dòng khách và giao thông vận tải du lịch. Địa lý du lịch Việt Nam: Các nguồn lực phát triển Việt Nam; Các vùng du lịch Việt Nam;

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(4).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Nhật Quỳnh; Trần, Thị Mai Hoa (2015)

 • Bài tham luận này đã để cập đến thực trạng vé nhận thức và thực hành trích dẫn trong sinh viên, trên cơ sở điểu tra bảng hỏi đối với sinh viên đang theo học hệ chính quy và bẳng kép của Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Qụốc gia Hà Nội. Kết quả điểu tra phản ánh sự thiếu quan tâm của sinh viên đến hoạt động trích dẫn khoa học, mặc dù yêu cầu vể trích dẫn đang dần được đưa vào thường xuyên hơ n trong quá trình học tập trong trường. Đổng thời, số liệu khảo sát cũng khẳng định việc thực hành trích dẫn còn vi phạm nhiểu lỗi sai nghiêm trọng, cẩn phải được chấn chỉnh, uốn nắn ngay từ giai đoạn đẩu.

 • 02050004796(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Tuyết;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến chất lượng sản phẩm du lịch biển. Chương 2: Thực trạng chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn. Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn.

 • 02050005351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lấm;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2018)

 • Luận văn nghiên cứu các điều kiện và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, Cẩm Thanh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng và việc khai thác loại hình du lịch này bước đầu đạt được những kết quả đáng mừng, đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cư dân địa phương nhưng mới ở mức độ thụ động và thông tin, đã mang đến sự hài lòng cho phần lớn du khách. Tuy nhiên, du lịch cộng đồng nơi đây vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần tháo gỡ, trong đó tập trung vào hai vấn đề chính: quản lý yếu và sản phẩm du lịch thiếu đặc sắc. Trước những điều kiện và thực trạng đó, luận văn đề xuất những giải pháp thiết...

 • 02050005366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về du lịch nông thôn, phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy lợi ích của cộng đồng địa phương. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch nông thôn tại một số điểm nghiên cứu (làng hoa Vạn Thành, làng hoa Hà Đông, làng hoa Thái Phiên, làng hoa Xuân Thành...) nhằm đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt. Đề xuất định hướng, giải phát phát triển du lịch nông thôn khu vực nghiên cứu.

 • DT_00885.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Thị Hà Thành; Phùng, Đức Thiện; Trần, Thị Mai Hoa; Vũ, Thị Hoa (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia. Nghiên cứu đồng bộ các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cho việc đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Pù Mát. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch ở Vườn quốc gia Pù Mát qua tìm hiểu số lượng, thành phần khách du lịch; doanh thu du lịch; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; thực trạng khai thác các tuyến, điểm du lịch; mức độ đáp ứng nhu cầu du lịch; mức độ đảm bảo giáo dục và diễn giải môi trường. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Pù Mát về quy hoạch và quản lý; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; ...

 • TC_02685.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Haruo, Noma Haruo; Trần, Đức Thanh; Trần, Thị Mai Hoa (2013)

 • The paper deals with the difficulties in developingsustainable marine eco-tourism based on analysis of current situation in two case studies in Japan and Vietnam. Akkeshi Town is located in the northeastern part of Hokkaido, where the natural resources are abundant, such as the Ramsar inscribed wetland, the existence of big mammals such as seals. However, the town is facing the decrease in the number of visitors after a high expectation in the 1990s due to an out-of the way place. Vân Đồn District, on the other hand, is a new and prospective project in the government’s policy to stimulate the economy of the coastal zoneof Quảng Ninh. It owns a national park that offers a lot o...

 • V_G0_26304_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Arkadie, Brian Van; Mallon, Raymond (2004)

 • Việt Nam và các kinh nghiệm phát triển gần đây. Quá trình đổi mới. Phát triển doanh nghiệp. Hoạt động tăng trưởng kinh tế. Tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo.

Browsing by Author Trần, Thị Mai Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00080000324(2).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Cơ sở lý luận của địa lý du lịch: Lịch sử hình thành, phát triển và vai trò của địa lý du lịch; Hệ thống lãnh thổ du lịch và hệ thống du lịch; Tài nguyên du lịch; Địa lý cầu du lịch; Địa lý điểm đến du lịch; Địa lý dòng khách và giao thông vận tải du lịch. Địa lý du lịch Việt Nam: Các nguồn lực phát triển Việt Nam; Các vùng du lịch Việt Nam;

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(4).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Nhật Quỳnh; Trần, Thị Mai Hoa (2015)

 • Bài tham luận này đã để cập đến thực trạng vé nhận thức và thực hành trích dẫn trong sinh viên, trên cơ sở điểu tra bảng hỏi đối với sinh viên đang theo học hệ chính quy và bẳng kép của Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Qụốc gia Hà Nội. Kết quả điểu tra phản ánh sự thiếu quan tâm của sinh viên đến hoạt động trích dẫn khoa học, mặc dù yêu cầu vể trích dẫn đang dần được đưa vào thường xuyên hơ n trong quá trình học tập trong trường. Đổng thời, số liệu khảo sát cũng khẳng định việc thực hành trích dẫn còn vi phạm nhiểu lỗi sai nghiêm trọng, cẩn phải được chấn chỉnh, uốn nắn ngay từ giai đoạn đẩu.

 • 02050004796(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Tuyết;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến chất lượng sản phẩm du lịch biển. Chương 2: Thực trạng chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn. Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn.

 • 02050005351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lấm;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2018)

 • Luận văn nghiên cứu các điều kiện và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, Cẩm Thanh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng và việc khai thác loại hình du lịch này bước đầu đạt được những kết quả đáng mừng, đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cư dân địa phương nhưng mới ở mức độ thụ động và thông tin, đã mang đến sự hài lòng cho phần lớn du khách. Tuy nhiên, du lịch cộng đồng nơi đây vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần tháo gỡ, trong đó tập trung vào hai vấn đề chính: quản lý yếu và sản phẩm du lịch thiếu đặc sắc. Trước những điều kiện và thực trạng đó, luận văn đề xuất những giải pháp thiết...

 • 02050005366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Trần, Thị Mai Hoa (2017)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về du lịch nông thôn, phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy lợi ích của cộng đồng địa phương. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch nông thôn tại một số điểm nghiên cứu (làng hoa Vạn Thành, làng hoa Hà Đông, làng hoa Thái Phiên, làng hoa Xuân Thành...) nhằm đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt. Đề xuất định hướng, giải phát phát triển du lịch nông thôn khu vực nghiên cứu.

 • DT_00885.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, Thị Hà Thành; Phùng, Đức Thiện; Trần, Thị Mai Hoa; Vũ, Thị Hoa (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giá tiềm năng phục vụ du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia. Nghiên cứu đồng bộ các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cho việc đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Pù Mát. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch ở Vườn quốc gia Pù Mát qua tìm hiểu số lượng, thành phần khách du lịch; doanh thu du lịch; cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; thực trạng khai thác các tuyến, điểm du lịch; mức độ đáp ứng nhu cầu du lịch; mức độ đảm bảo giáo dục và diễn giải môi trường. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Pù Mát về quy hoạch và quản lý; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; ...

 • TC_02685.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Haruo, Noma Haruo; Trần, Đức Thanh; Trần, Thị Mai Hoa (2013)

 • The paper deals with the difficulties in developingsustainable marine eco-tourism based on analysis of current situation in two case studies in Japan and Vietnam. Akkeshi Town is located in the northeastern part of Hokkaido, where the natural resources are abundant, such as the Ramsar inscribed wetland, the existence of big mammals such as seals. However, the town is facing the decrease in the number of visitors after a high expectation in the 1990s due to an out-of the way place. Vân Đồn District, on the other hand, is a new and prospective project in the government’s policy to stimulate the economy of the coastal zoneof Quảng Ninh. It owns a national park that offers a lot o...

 • V_G0_26304_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Arkadie, Brian Van; Mallon, Raymond (2004)

 • Việt Nam và các kinh nghiệm phát triển gần đây. Quá trình đổi mới. Phát triển doanh nghiệp. Hoạt động tăng trưởng kinh tế. Tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo.