Browsing by Author Trần, Thị Phương Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050008851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Lan (2017)

 • Luận văn tập trung vào nghiên cứu nguyên tắc minh bạch trong pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam . Nguyên tắc minh bạch thông tin giúp nhà đầu tư nắm bắt và đối phó có hiệu quả với các rủi ro trong đầu tư, đồng thời định hướng vốn đầu tư vào các dự án, các công ty kinh doanh hiệu quả. Thông qua việc nắm bắt thông tin, các cổ đông, thành viên có thể giám sát công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và trong một mực nhất định nó làm giảm khả năng xâm hại lợi ích của cổ đông, thành viên do người quản lý công khai gây ra. Vì thế, nguyên tắc minh bạch công bố thông tin là công việc rất quan trọng nhằm mục đích bảo vệ cổ đông, thành viên tro...

 • V_L0_00876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Lan;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2006)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề chung về thuế và quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trong công tác quản lý thu thuế đối với khu vực này. Từ đó đưa ra những khuyến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách thuế: ban hành Luật quản lý thuế, sửa đổi, bổ sung các loại thuế hiện hành, cải cách cơ chế quản lý thuế hiện hành nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Browsing by Author Trần, Thị Phương Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050008851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Lan (2017)

 • Luận văn tập trung vào nghiên cứu nguyên tắc minh bạch trong pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam . Nguyên tắc minh bạch thông tin giúp nhà đầu tư nắm bắt và đối phó có hiệu quả với các rủi ro trong đầu tư, đồng thời định hướng vốn đầu tư vào các dự án, các công ty kinh doanh hiệu quả. Thông qua việc nắm bắt thông tin, các cổ đông, thành viên có thể giám sát công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và trong một mực nhất định nó làm giảm khả năng xâm hại lợi ích của cổ đông, thành viên do người quản lý công khai gây ra. Vì thế, nguyên tắc minh bạch công bố thông tin là công việc rất quan trọng nhằm mục đích bảo vệ cổ đông, thành viên tro...

 • V_L0_00876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Lan;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2006)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề chung về thuế và quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trong công tác quản lý thu thuế đối với khu vực này. Từ đó đưa ra những khuyến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách thuế: ban hành Luật quản lý thuế, sửa đổi, bổ sung các loại thuế hiện hành, cải cách cơ chế quản lý thuế hiện hành nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài