Browsing by Author Trần, Thị Thái Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 00050002084_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Yến;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về công ty tài chính: khái niệm, phân loại; về hoạt động của công ty tài chính khi so sánh với ngân hàng, về những khái niệm cơ bản của thẩm định dự án đầu tư, mục đích, yêu cầu, nội dung, chất lượng thẩm định dự án đầu tư (...)

 • 00050007224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thận;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2016)

 • Hệ thống hóa các khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý nguồn tài sản ở các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản tại CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam trong thời gian qua, những tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty.

 • 00050002143_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Nga;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2012)

 • Trình bày những vấn đề chung về công ty tài chính; cho vay tiêu dùng - Một chức năng của công ty tài chính. Giới thiệu về công ty tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam và tìm hiểu quy chế cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam (...)

 • 00050007219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang.;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ (DVNHBL) và phát triển DVNHBL của ngân hàng thương mại (NHTM); Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển DVNHBL ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, bài học kinh nghiệm rút ra trong phát triển DVNHBL của BIDV Bắc Ninh để xác lập khung lý thuyết phục vụ cho việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển DVNHBL của chi nhánh. Phân tích thực trạng DVNHBL tại BIDV Bắc Ninh, trên cơ sở đó đánh giá mức độ và khả năng phát triển DVNHBL của BIDV Bắc Ninh nhằm tạo cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp để phát triển DVNHBL tại BIDVBắc Ninh và đƣa ra những khuyến nghị đối vớiChính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc, Bộ Tài chínhvà BI...

 • 00050002454_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tuyết Mai;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty Du lịch Lâm Đồng và tìm ra các ưu điểm, hạn (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • 00050008193.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Thu;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2016)

 • Khái quát các cơ sở lý luận liên quan đến quản lý hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích các vấn đề liên quan tới quản lý hoạt động tín dụng , rút ra những thành tựu, tồn tại và nguyên nhân hạn chế trong việc quản lý hoạt động tín dụng tại SeABank Hải Dương trong thời gian qua.Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động tín dụng, góp phần đưa SeABAnk Hải Dương thành ngân hàng tiêu biểu tại Hải Dương.

 • 00050008945.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Anh;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2017)

 • Hệ thống hóa lý thuyết về quản trị dòng tiền: mục tiêu quản trị dòng tiền, nguồn và sử dụng tiền trong công ty, các nhân tố tác động tới dòng tiền trong công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị dòng tiền ngắn hạn của công ty để phát hiện các vấn đề liên quan và đề xuất giải pháp cho các vấn đề đó.

 • 00050002852_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2013)

 • Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga (NHLD Việt Nga). Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro (...)

Browsing by Author Trần, Thị Thái Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 00050002084_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Yến;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về công ty tài chính: khái niệm, phân loại; về hoạt động của công ty tài chính khi so sánh với ngân hàng, về những khái niệm cơ bản của thẩm định dự án đầu tư, mục đích, yêu cầu, nội dung, chất lượng thẩm định dự án đầu tư (...)

 • 00050007224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thận;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2016)

 • Hệ thống hóa các khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý nguồn tài sản ở các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản tại CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam trong thời gian qua, những tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty.

 • 00050002143_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Nga;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2012)

 • Trình bày những vấn đề chung về công ty tài chính; cho vay tiêu dùng - Một chức năng của công ty tài chính. Giới thiệu về công ty tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam và tìm hiểu quy chế cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam (...)

 • 00050007219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang.;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ (DVNHBL) và phát triển DVNHBL của ngân hàng thương mại (NHTM); Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển DVNHBL ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, bài học kinh nghiệm rút ra trong phát triển DVNHBL của BIDV Bắc Ninh để xác lập khung lý thuyết phục vụ cho việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển DVNHBL của chi nhánh. Phân tích thực trạng DVNHBL tại BIDV Bắc Ninh, trên cơ sở đó đánh giá mức độ và khả năng phát triển DVNHBL của BIDV Bắc Ninh nhằm tạo cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp để phát triển DVNHBL tại BIDVBắc Ninh và đƣa ra những khuyến nghị đối vớiChính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc, Bộ Tài chínhvà BI...

 • 00050002454_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tuyết Mai;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty Du lịch Lâm Đồng và tìm ra các ưu điểm, hạn (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • 00050008193.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Thu;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2016)

 • Khái quát các cơ sở lý luận liên quan đến quản lý hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích các vấn đề liên quan tới quản lý hoạt động tín dụng , rút ra những thành tựu, tồn tại và nguyên nhân hạn chế trong việc quản lý hoạt động tín dụng tại SeABank Hải Dương trong thời gian qua.Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động tín dụng, góp phần đưa SeABAnk Hải Dương thành ngân hàng tiêu biểu tại Hải Dương.

 • 00050008945.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Anh;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2017)

 • Hệ thống hóa lý thuyết về quản trị dòng tiền: mục tiêu quản trị dòng tiền, nguồn và sử dụng tiền trong công ty, các nhân tố tác động tới dòng tiền trong công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị dòng tiền ngắn hạn của công ty để phát hiện các vấn đề liên quan và đề xuất giải pháp cho các vấn đề đó.

 • 00050002852_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà (2013)

 • Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng. Phân tích và đánh giá thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga (NHLD Việt Nga). Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro (...)