Browsing by Author Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • Luan an Bui Manh Cuong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2012)

 • 209 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sử dụng hệ thống chỉ tiêu và phươn (...); Electronic Resources

 • V_L0_01474_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Hà;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2007)

 • 107 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Tìm hiểu những khái niệm về thị trường tài chính, bất đối xứng thông tin, xếp hạng tín nhiệm và những kinh nghiệm về mô hình tổ chức dịch vụ xếp hạng tín nhiệm của một số nước trên thế giới. Nghiên cứu hệ thống tài chính Việt Nam và sự cần thiết phải phát (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 00050000505_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Minh;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2011)

 • 92 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa lý thuyết về một số loại rủi ro trong ngân hàng thương mại. Sử dụng các mô hình lý thuyết để phân tích một số loại rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. Đề xuất một số kiến ng (...); Electronic Resources

 • V_L0_02660_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hòa Bình;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2010)

 • 115 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Tổng quan cơ sở lý luận về quản trị tiền mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị tiền mặt và đánh giá hiệu quả hoạt động này tại Công ty Việt Hà. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu – nhược điểm, (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • Luan an Bui Manh Cuong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Mạnh Cường;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2012)

 • 209 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sử dụng hệ thống chỉ tiêu và phươn (...); Electronic Resources

 • V_L0_01474_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Hà;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2007)

 • 107 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Tìm hiểu những khái niệm về thị trường tài chính, bất đối xứng thông tin, xếp hạng tín nhiệm và những kinh nghiệm về mô hình tổ chức dịch vụ xếp hạng tín nhiệm của một số nước trên thế giới. Nghiên cứu hệ thống tài chính Việt Nam và sự cần thiết phải phát (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 00050000505_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Minh;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2011)

 • 92 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa lý thuyết về một số loại rủi ro trong ngân hàng thương mại. Sử dụng các mô hình lý thuyết để phân tích một số loại rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. Đề xuất một số kiến ng (...); Electronic Resources

 • V_L0_02660_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hòa Bình;  Advisor: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn (2010)

 • 115 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Tổng quan cơ sở lý luận về quản trị tiền mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị tiền mặt và đánh giá hiệu quả hoạt động này tại Công ty Việt Hà. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu – nhược điểm, (...); Electronic Resources