Browsing by Author Trần, Thị Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 44. Trần Thị Thúy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Văn Khanh;  (2017)

 • Albumin trứng (o valbumin ) được phân tách đầu tiên từ lòng trắng trứng bằng phương pháp sử dụng amoni sulfat nồng độ cao. Trong nhiều thập kỉ qua, nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để tinh chế ovalbumin như công nghệ màng lọc UF, sắc kí trao đổi ion, sắc kí rây phân tử, hệ ABS. Các phương pháp này yêu cầu các thiết bị kĩ thuật đắt tiền đồng thời một số phương pháp phải được tiến hành qua nhiều giai đoạn phức tạp.

 • 01050001303.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Phạm, Ngọc Dung; Đồng, Kim Loan (2013)

 • Phân lập chủng nấm “Trichoderma spp.” từ đất và nấm “Phytophthora palmivora” từ mẫu bệnh thối đen quả ca cao lấy ở một số vùng trồng ca cao của tỉnh Đăk lăk, Đăk Nông và Bình Phước. Xác định khả năng đối kháng của nấm “Trichoderma sp” đối với nấm “Phytophthora” gây bệnh thối đen quả ca cao. Tìm hiểu một số đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái của nấm “Trichoderma sp” đã tuyển chọn được. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để sản xuất chế phẩm đơn dòng nấm đối kháng “Trichoderma sp.” có khả năng đối kháng nấm “Phytophthora sp.” gây thối đen quả ca cao.

 • 01050003808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Văn Thụy (2017)

 • - Vườn Quốc gia Xuân Thủy có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của rừng ngập mặn cũng như công tác bảo tồn. Kết hợp các thông tin bản đồ và xử lý ảnh viễn thám đã xây dựng được cơ sở dữ liệu chuyên đề hệ sinh thái và định hướng sử dụng hợp lý các hệ sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thủy. - CSDL nền địa lý và CSDL chuyên đề được xây dựng với các chuẩn: chuẩn định dạng dữ liệu, chuẩn project, chuẩn topology và chuẩn dữ liệu thuộc tính. - Cơ sở dữ liệu GIS cung cấp những thông tin quan trọng về hiện trạng các hệ sinh thái và là cơ sở để xây dựng định hướng sử dụng hợp lý các hệ sinh thái trên cơ sở bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Xuân...

 • 00050004744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN cấp huyện và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận. Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm

 • 02050001465_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Mai, Hương (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tìm hiểu vài nét về tiểu thuyết Việt Nam đương đại và sáng của Nguyễn Danh Lam. Chỉ ra những đặc trưng cơ bản về nội dung cũng như nghệ thuật thể hiện trong tiểu thuyết của nhà văn. Qua đó khẳng định những đóng góp nổi bật về mặt thể loại của tiểu thuyết Nguyễn Danh Lam vào tiến trình tiểu thuyết Việt Nam đương đại Việt Nam.

Browsing by Author Trần, Thị Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 44. Trần Thị Thúy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Văn Khanh;  (2017)

 • Albumin trứng (o valbumin ) được phân tách đầu tiên từ lòng trắng trứng bằng phương pháp sử dụng amoni sulfat nồng độ cao. Trong nhiều thập kỉ qua, nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để tinh chế ovalbumin như công nghệ màng lọc UF, sắc kí trao đổi ion, sắc kí rây phân tử, hệ ABS. Các phương pháp này yêu cầu các thiết bị kĩ thuật đắt tiền đồng thời một số phương pháp phải được tiến hành qua nhiều giai đoạn phức tạp.

 • 01050001303.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Phạm, Ngọc Dung; Đồng, Kim Loan (2013)

 • Phân lập chủng nấm “Trichoderma spp.” từ đất và nấm “Phytophthora palmivora” từ mẫu bệnh thối đen quả ca cao lấy ở một số vùng trồng ca cao của tỉnh Đăk lăk, Đăk Nông và Bình Phước. Xác định khả năng đối kháng của nấm “Trichoderma sp” đối với nấm “Phytophthora” gây bệnh thối đen quả ca cao. Tìm hiểu một số đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái của nấm “Trichoderma sp” đã tuyển chọn được. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để sản xuất chế phẩm đơn dòng nấm đối kháng “Trichoderma sp.” có khả năng đối kháng nấm “Phytophthora sp.” gây thối đen quả ca cao.

 • 01050003808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Văn Thụy (2017)

 • - Vườn Quốc gia Xuân Thủy có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của rừng ngập mặn cũng như công tác bảo tồn. Kết hợp các thông tin bản đồ và xử lý ảnh viễn thám đã xây dựng được cơ sở dữ liệu chuyên đề hệ sinh thái và định hướng sử dụng hợp lý các hệ sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thủy. - CSDL nền địa lý và CSDL chuyên đề được xây dựng với các chuẩn: chuẩn định dạng dữ liệu, chuẩn project, chuẩn topology và chuẩn dữ liệu thuộc tính. - Cơ sở dữ liệu GIS cung cấp những thông tin quan trọng về hiện trạng các hệ sinh thái và là cơ sở để xây dựng định hướng sử dụng hợp lý các hệ sinh thái trên cơ sở bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Xuân...

 • 00050004744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN cấp huyện và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận. Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm

 • 02050001465_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Mai, Hương (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tìm hiểu vài nét về tiểu thuyết Việt Nam đương đại và sáng của Nguyễn Danh Lam. Chỉ ra những đặc trưng cơ bản về nội dung cũng như nghệ thuật thể hiện trong tiểu thuyết của nhà văn. Qua đó khẳng định những đóng góp nổi bật về mặt thể loại của tiểu thuyết Nguyễn Danh Lam vào tiến trình tiểu thuyết Việt Nam đương đại Việt Nam.