Browsing by Author Trần, Thị Thúy Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050007360.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng (2016)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu phương pháp kiểm thử tự động tương tác giao diện của các ứng dụng Web. Phương pháp này là một trong những phương pháp kiểm thử đang được áp dụng và sử dụng ngày càng rộng rãi trong việc kiểm thử các sản phẩm phần mềm nói chung cũng như ứng dụng Web nói riêng. Phương pháp kiểm thử tự động tương tác giao diện người dùng đã được đề xuất và cải tiến bởi một số tác giả với ý tưởng chính là đặc tả tương tác người dùng của từng trang Web bằng máy hữu hạn trạng thái. Mô hình đặc tả hành vi của cả Website sẽ được xây dựng bằng cách ghép nối các mô hình của các trang Web. Sau đó, phương pháp này sử dụng thuật toán sinh các đường dẫn kiểm thử (test paths) mộ...

 • V_L0_02333_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – (...); Electronic Resources

 • V_L0_02333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng (2009)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹthuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phươngtrong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh NamĐịnh, ảnh hưởng của nó đến phát triển nông nghiệp và ứng dụng khoa họccông nghệ trong nông nghiệp. Nghiên cứu thực trạng ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp ở tỉnh Nam Định từ năm 1996 đến nay, đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại của thực trạng đó. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đưa ra một số giải pháp như: tổ chức lại hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học...

Browsing by Author Trần, Thị Thúy Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050007360.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng (2016)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu phương pháp kiểm thử tự động tương tác giao diện của các ứng dụng Web. Phương pháp này là một trong những phương pháp kiểm thử đang được áp dụng và sử dụng ngày càng rộng rãi trong việc kiểm thử các sản phẩm phần mềm nói chung cũng như ứng dụng Web nói riêng. Phương pháp kiểm thử tự động tương tác giao diện người dùng đã được đề xuất và cải tiến bởi một số tác giả với ý tưởng chính là đặc tả tương tác người dùng của từng trang Web bằng máy hữu hạn trạng thái. Mô hình đặc tả hành vi của cả Website sẽ được xây dựng bằng cách ghép nối các mô hình của các trang Web. Sau đó, phương pháp này sử dụng thuật toán sinh các đường dẫn kiểm thử (test paths) mộ...

 • V_L0_02333_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – (...); Electronic Resources

 • V_L0_02333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng (2009)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹthuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phươngtrong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh NamĐịnh, ảnh hưởng của nó đến phát triển nông nghiệp và ứng dụng khoa họccông nghệ trong nông nghiệp. Nghiên cứu thực trạng ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp ở tỉnh Nam Định từ năm 1996 đến nay, đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại của thực trạng đó. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đưa ra một số giải pháp như: tổ chức lại hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học...