Browsing by Author Trần, Thị Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050001717_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển bền vững, phát triển du lịch bền vững; các tiêu chuẩn về phát triển du lịch bền vững và nội dung bộ chí Nhãn du lịch Xanh do Tổng cục Du lịch ban hành. Khảo sát thực tế về công tác bảo vệ môi trường tại đi (...)

 • 02050001680_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo;  Advisor: Trần, Thiện Thanh (2013)

 • Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát tiền đề của quan hệ Malaysia – Singapore và phân tích mối quan hệ Malaysia – Singapore trong các giai đoạn 1965-1981, 1981-2003, 2003-2010, thể hiện trên các lĩnh vực chính như chính trị, xã hội, kinh tế và những vấn đề nổi trội trong quan hệ giữ (...); Electronic Resources

 • 02050001680_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo;  Advisor: Trần, Thiện Thanh (2013)

 • Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát tiền đề của quan hệ Malaysia – Singapore và phân tích mối quan hệ Malaysia – Singapore trong các giai đoạn 1965-1981, 1981-2003, 2003-2010, thể hiện trên các lĩnh vực chính như chính trị, xã hội, kinh tế và những vấn đề nổi trội trong quan hệ giữ (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trần, Thị Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050001717_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển bền vững, phát triển du lịch bền vững; các tiêu chuẩn về phát triển du lịch bền vững và nội dung bộ chí Nhãn du lịch Xanh do Tổng cục Du lịch ban hành. Khảo sát thực tế về công tác bảo vệ môi trường tại đi (...)

 • 02050001680_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo;  Advisor: Trần, Thiện Thanh (2013)

 • Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát tiền đề của quan hệ Malaysia – Singapore và phân tích mối quan hệ Malaysia – Singapore trong các giai đoạn 1965-1981, 1981-2003, 2003-2010, thể hiện trên các lĩnh vực chính như chính trị, xã hội, kinh tế và những vấn đề nổi trội trong quan hệ giữ (...); Electronic Resources

 • 02050001680_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo;  Advisor: Trần, Thiện Thanh (2013)

 • Luận văn ThS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát tiền đề của quan hệ Malaysia – Singapore và phân tích mối quan hệ Malaysia – Singapore trong các giai đoạn 1965-1981, 1981-2003, 2003-2010, thể hiện trên các lĩnh vực chính như chính trị, xã hội, kinh tế và những vấn đề nổi trội trong quan hệ giữ (...); Electronic Resources