Browsing by Author Trần, Thị Thanh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 00050008589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • - Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng - Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản - Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cột

 • A_L0_00062_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú;  Advisor: Phạm, Thị Nhuận, người hướng dẫn; Đặng, Ngọc Sự, người hướng dẫn (2009)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu bắt đầu bằng tóm tắt lý thuyết của việc xây dựng chiến lược kinh doanh và sau đó áp dụng lý thuyết vào trường hợp của Hanosimex. Xây dựng và lựa chọn các chiến lược cạnh tranh phù hợp bằng việc sử dụng các mô hình và các công cụ phân tích, đưa r (...); Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

 • 00050003990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Hải;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020-04-02)

 • Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Làm rõ được thực trạng rủi ro tín dụng tại VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh; chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong thời gian tới có cơ sở và khả thi. Có thể sử dụng giải pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của VietinBank Hà Tĩnh.

 • 00050007149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hà;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

 • Nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM, M&A trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM sau khi tiến hành M&A, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM sau M&A. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trước và sau khi tiến hành M&A, các giá trị cộng hưởng NHTM nhận được từ M&A với trường hợp điển hình sáp nhập HBB và SHB. Tìm ra những điểm còn hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các NHTM Việt Nam sau M&A.

 • 00050007150.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Ngọc;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2với tư cách là đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích, đánh giá thực trạng việc quản lý tài chính của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Luận chứng những giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 00050010858.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020)

 • Thông qua việc khảo sát, đánh giá dữ liệu của hơn 30 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 10 năm 2008-2017, Luận văn nghiên cứu và phát hiện được những tác động của các đặc điểm của Hội đồng quản trị như lứa tuổi, giới tính, sự kiêm nhiệm 2 chức vụ, quy mô của các thành viên hội đồng quản trị và đòn bẩy tài chính lên khẩu vị rủi ro của ngân hàng, từ đó đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị và giảm thiểu rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

 • 00050010492.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Huệ;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020)

 • Luận văn nghiên cứu về phát triển hoạt động cho vay nguồn vốn tín dụng quốc tế tại BIDV CN SGD3 và các nhân tố các động đến phát triển hoạt động cho vay nguồn vốn tín dụng quốc tế. Từ đó, luận văn chỉ ra các nguyên nhân, hạn chế cũng như đánh giá thực trạng phát triển của hoạt động cho vay nguồn vốn tín dụng quốc tế tại BIDV trong thời gian qua.Cuối cùng, luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay nguồn vốn tín dụng quốc tế tại BIDV SGD3 trong thời gian tới.

 • 00050002153_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2012)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về ngân hàng bán lẻ (NHBL). Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bán lẻ tại thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (...)

 • 00050010132.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của Ngân hàng thương mại; kinh nghiệm triển khai phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của một số ngân hàng trong và ngoài nước. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới.

 • 00050007165.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hồng Hà;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

 • Hệ thống hóa lại một số vấn đề lý luận về công ty chứng khoán, môi giới chứng khoán và đặc biệt là phát triển hoạt động môi giới chứng khoán Phân tích thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại FPT, qua đó đánh giá sự phát triển hoạt động môi giới thông qua các chỉ tiêu định lượng và định tính. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.

 • 00050007003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Du Dương;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận hoạt động tư vấn đầu tư của công ty chứng khoá. Phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến hoạt động tư vấn đầu tư trong bối cảnh hiện nay.Tập trung phân tích đánh giá thực trạng tư vấn đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect nhằm tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với hoạt động này thông qua mô hình SWOT, phiếu thăm dò khách hàng. Đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tư vấn đầu tư.

 • Phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Đinh, Thị Thanh Vân (2015)

 • Trong giai đoạn nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hà Nội cũng gặp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn để phát triển. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra: (i) nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủyếu là vốn chủ sởhữu của các doanh nghiệp; (ii) nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng; (iii) những nguyên nhân cơ bản trong việc hạn chếDNNVV huy động vốn xuất phát từ yếu tố vĩ mô, trình độ nhận thức, quản lý của doanh nghiệp và rào cản về tài sản t...

 • Phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Đinh, Thị Thanh Vân (2015)

 • Trong giai đoạn nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng tà chính toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hà Nội cũng gặp những khó khăn trong hoạt động sản xuất-kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn để phát triển. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra: Nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp; Nguồn vốn được vay từ ngân sách và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng; Những nguyên nhân cơ bản trong việc hạn chế DNNVV huy động vốn xuất phát từ yếu tố vĩ mô, trình độ nhận thức, quản lý của doanh nghiệp và rào cản về tài sản thế chấp của ngân ...

 • Phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Đinh, Thị Thanh Vân (2015)

 • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra 1. nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp, 2. nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng, 3. những nguyên nhân cơ bản trong việc hạn chế DNNVV huy động vốn xuất phát từ yếu tố vĩ mô, trình độ nhận thức, quản lý của doanh nghiệp và rào cản về tài sản thế chấp của ngân hàng.

 • Phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Đinh, Thị Thanh Vân (2015)

 • Trong giai đoạn nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hà Nội cũng gặp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn để phát triển. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra: (i) nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp; (ii) nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng; (iii) những nguyên nhân cơ bản trong việc hạn chế DNNVV huy động vốn xuất phát từ yếu tố vĩ mô, trình độ nhận thức, quản lý của doanh nghiệp và rào cản vềtài sản th...

 • 00050010508.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020)

 • Quản lý chi phí đang ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trong công tác quản lý tài chính tại các Doanh nghiệp bảo hiểm. Đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, đòi hỏi các các Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước phải có sự quan tâm, chú trọng tới công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý chi phí nói riêng. Luận văn tập trung phân tích thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân, hạn chế cũng như đánh giá thực trạng quản lý chi phí tại PVI Hà Nội. Đồng thời, đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý chi phí tại PVI Hà Nội nói riêng và các đơn vị thành viên của Bảo hiểm PVI nói chung. Nội dung ...

 • 00050010599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đạt;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020)

 • Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN của LienVietPostBank trong 3 năm gần đây (từ năm 2016 đến 2018), các định hướng và một số đề xuất giải pháp cho 03 năm tới (2019 – 2021). Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay của Ngân hàng thương mại liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên trong phạm vi nội dung luận văn sẽ đi sâu nghiên cứu về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN tại LienVietPostBank Luận văn sẽ đi vào phân tích và nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN trong phạm vi toàn hệ thống LienVietPostBank thời gian từ năm 2016 và phương hướng tới năm 2021.

 • 00050008937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hoá có chọn lọc một số vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý tài chính bệnh viện công lập như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của bệnh viện công lập, nội dung quản lý tài chính bệnh viện công lập... Luận văn cũng chỉ ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tài chính bệnh viện công lập. Bên cạnh đó luận văn đã sử dụng các phương pháp như thống kê, phân tích, phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu thông qua các bảng biểu để thấy được thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An. Trên cơ sở đó rút ra được một số nhận xét về những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở phân tích phương hướng quản lý tài chí...

Browsing by Author Trần, Thị Thanh Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 00050008589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • - Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng - Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản - Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cột

 • A_L0_00062_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú;  Advisor: Phạm, Thị Nhuận, người hướng dẫn; Đặng, Ngọc Sự, người hướng dẫn (2009)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu bắt đầu bằng tóm tắt lý thuyết của việc xây dựng chiến lược kinh doanh và sau đó áp dụng lý thuyết vào trường hợp của Hanosimex. Xây dựng và lựa chọn các chiến lược cạnh tranh phù hợp bằng việc sử dụng các mô hình và các công cụ phân tích, đưa r (...); Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

 • 00050003990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Hải;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020-04-02)

 • Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại. Làm rõ được thực trạng rủi ro tín dụng tại VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh; chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian tới. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong thời gian tới có cơ sở và khả thi. Có thể sử dụng giải pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của VietinBank Hà Tĩnh.

 • 00050007149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hà;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

 • Nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM, M&A trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM sau khi tiến hành M&A, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM sau M&A. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trước và sau khi tiến hành M&A, các giá trị cộng hưởng NHTM nhận được từ M&A với trường hợp điển hình sáp nhập HBB và SHB. Tìm ra những điểm còn hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các NHTM Việt Nam sau M&A.

 • 00050007150.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Ngọc;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2với tư cách là đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích, đánh giá thực trạng việc quản lý tài chính của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Luận chứng những giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý tài chính ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 00050010858.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020)

 • Thông qua việc khảo sát, đánh giá dữ liệu của hơn 30 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 10 năm 2008-2017, Luận văn nghiên cứu và phát hiện được những tác động của các đặc điểm của Hội đồng quản trị như lứa tuổi, giới tính, sự kiêm nhiệm 2 chức vụ, quy mô của các thành viên hội đồng quản trị và đòn bẩy tài chính lên khẩu vị rủi ro của ngân hàng, từ đó đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị và giảm thiểu rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

 • 00050010492.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Huệ;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020)

 • Luận văn nghiên cứu về phát triển hoạt động cho vay nguồn vốn tín dụng quốc tế tại BIDV CN SGD3 và các nhân tố các động đến phát triển hoạt động cho vay nguồn vốn tín dụng quốc tế. Từ đó, luận văn chỉ ra các nguyên nhân, hạn chế cũng như đánh giá thực trạng phát triển của hoạt động cho vay nguồn vốn tín dụng quốc tế tại BIDV trong thời gian qua.Cuối cùng, luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay nguồn vốn tín dụng quốc tế tại BIDV SGD3 trong thời gian tới.

 • 00050002153_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2012)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về ngân hàng bán lẻ (NHBL). Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bán lẻ tại thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (...)

 • 00050010132.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của Ngân hàng thương mại; kinh nghiệm triển khai phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên của một số ngân hàng trong và ngoài nước. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Ngân hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới.

 • 00050007165.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hồng Hà;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

 • Hệ thống hóa lại một số vấn đề lý luận về công ty chứng khoán, môi giới chứng khoán và đặc biệt là phát triển hoạt động môi giới chứng khoán Phân tích thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại FPT, qua đó đánh giá sự phát triển hoạt động môi giới thông qua các chỉ tiêu định lượng và định tính. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.

 • 00050007003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Du Dương;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận hoạt động tư vấn đầu tư của công ty chứng khoá. Phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến hoạt động tư vấn đầu tư trong bối cảnh hiện nay.Tập trung phân tích đánh giá thực trạng tư vấn đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect nhằm tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với hoạt động này thông qua mô hình SWOT, phiếu thăm dò khách hàng. Đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tư vấn đầu tư.

 • Phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Đinh, Thị Thanh Vân (2015)

 • Trong giai đoạn nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hà Nội cũng gặp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn để phát triển. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra: (i) nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủyếu là vốn chủ sởhữu của các doanh nghiệp; (ii) nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng; (iii) những nguyên nhân cơ bản trong việc hạn chếDNNVV huy động vốn xuất phát từ yếu tố vĩ mô, trình độ nhận thức, quản lý của doanh nghiệp và rào cản về tài sản t...

 • Phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Đinh, Thị Thanh Vân (2015)

 • Trong giai đoạn nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng tà chính toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hà Nội cũng gặp những khó khăn trong hoạt động sản xuất-kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn để phát triển. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra: Nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp; Nguồn vốn được vay từ ngân sách và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng; Những nguyên nhân cơ bản trong việc hạn chế DNNVV huy động vốn xuất phát từ yếu tố vĩ mô, trình độ nhận thức, quản lý của doanh nghiệp và rào cản về tài sản thế chấp của ngân ...

 • Phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Đinh, Thị Thanh Vân (2015)

 • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra 1. nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp, 2. nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng, 3. những nguyên nhân cơ bản trong việc hạn chế DNNVV huy động vốn xuất phát từ yếu tố vĩ mô, trình độ nhận thức, quản lý của doanh nghiệp và rào cản về tài sản thế chấp của ngân hàng.

 • Phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Đinh, Thị Thanh Vân (2015)

 • Trong giai đoạn nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hà Nội cũng gặp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn để phát triển. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra: (i) nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp; (ii) nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng; (iii) những nguyên nhân cơ bản trong việc hạn chế DNNVV huy động vốn xuất phát từ yếu tố vĩ mô, trình độ nhận thức, quản lý của doanh nghiệp và rào cản vềtài sản th...

 • 00050010508.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020)

 • Quản lý chi phí đang ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trong công tác quản lý tài chính tại các Doanh nghiệp bảo hiểm. Đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, đòi hỏi các các Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước phải có sự quan tâm, chú trọng tới công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý chi phí nói riêng. Luận văn tập trung phân tích thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân, hạn chế cũng như đánh giá thực trạng quản lý chi phí tại PVI Hà Nội. Đồng thời, đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý chi phí tại PVI Hà Nội nói riêng và các đơn vị thành viên của Bảo hiểm PVI nói chung. Nội dung ...

 • 00050010599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đạt;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2020)

 • Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN của LienVietPostBank trong 3 năm gần đây (từ năm 2016 đến 2018), các định hướng và một số đề xuất giải pháp cho 03 năm tới (2019 – 2021). Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay của Ngân hàng thương mại liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên trong phạm vi nội dung luận văn sẽ đi sâu nghiên cứu về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN tại LienVietPostBank Luận văn sẽ đi vào phân tích và nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN trong phạm vi toàn hệ thống LienVietPostBank thời gian từ năm 2016 và phương hướng tới năm 2021.

 • 00050008937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hoá có chọn lọc một số vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý tài chính bệnh viện công lập như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của bệnh viện công lập, nội dung quản lý tài chính bệnh viện công lập... Luận văn cũng chỉ ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tài chính bệnh viện công lập. Bên cạnh đó luận văn đã sử dụng các phương pháp như thống kê, phân tích, phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu thông qua các bảng biểu để thấy được thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công An. Trên cơ sở đó rút ra được một số nhận xét về những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở phân tích phương hướng quản lý tài chí...