Browsing by Author Trần, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49
 • 04051001124.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Ngọc Tuân;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2014)

 • Đề tài này tập chung vào nghiên cứu các chiến lược áp dụng đa phương tiện vào giảng dạy phát âm cho học viên trình độ pre-intermediate tại trung tâm Anh ngữ Crazy Ones (COEC). Tác giả nhận thấy tất cả học viên đều tin vào tầm quan trọng của phát âm trong giao tiếp. Tuy nhiên, học viên không hài lòng với các bài học phát âm bởi những hoạt động trên lớp thiếu hấp dẫn và cơ hội luyện tập. Hơn nữa, mặc dù có áp dụng đa phương tiện vào giảng dạy phát âm nhưng giáo viên vẫn chưa chuẩn bị tốt bởi vì họ chưa có sự đa dạng về các công cụ đa phương tiện và thiếu các hoạt động hiệu quả. Dựa vào kết quả thu được, nhiều gợi ý đã được đưa ra với mong muốn cải thiện việc dạy và học ngữ âm tại COEC ...

 • 04051001143_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Vinh;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2014)

 • The present study aimed at exploring writing strategies employed by the eleventh graders at Huu Lung Upper Secondary School (HLUSS). Participants were eighty eleventh graders identified as successful and unsuccessful writers. The data for the study was gathered utilizing questionnaire and interview. Oxford’s theory (1990) and Petric Czarl’s writing strategy questionnaire (2003) were used to formulate students’ writing strategies. The data wa s analyzed using descriptive statistics and SPSS 16.0 software. The findings of this study revealed that twelve writing strategies were used at the highest degree by eleventh graders at HLUSS in which while - writing ones...

 • Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigatio.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền (2019)

 • Điều tra trong tố tụng hình sự (TTHS) được xem là giai đoạn xung yếu ở khía cạnh bảo đảm quyền con người. Trong giai đoạn này, bị can là đối tượng yếu thế nhất cần được quan tâm, bảo vệ. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ các khía cạnh pháp lí khoa học về bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, chỉ ra một số vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quy định của Bộ luật TTHS năm 2015, đưa ra các giải pháp về pháp luật nhằm tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

 • 04051001280.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mạc, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2016)

 • This experimental research was conducted at a university in Hanoi within 5 months.The participants consisted of 58 English - major freshmen. The research aims at investigating the efficiency of self-monitoring technique to student writing performance and explore the students’ attitudes toward this technique. Self-monitoring in writing was understood as a new learning method in which students annotate their texts with any doubts they have during the writing process and the teacher can give feedback not only on the finished draft but also reply to the students’ questions. Pretest, posttest, four writing tasks and semi-structured interview are allinstruments employed by the re...

 • 04051000221_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền;  Advisor: Cao, Thúy Hồng (2010)

 • The first part, Introduction, provides all the information about the rationale, aims, scope, significance and format of the study. Research questions and methodology are also identified in this part. The second part, Development, consists of four chapters. The first chapter, Theoretical Background, reviews relevant literatures. In the next chapter, The study, the setting, subjects, instruments and data analysis process of the study is presented. The third chapter is devoted to a detailed description of Data analysis and discussion. And the last chapter, namely Recommendations for better language teaching at English major classes in the school, puts forward some...

 • 04051001182_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Thủy;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2015)

 • The study was carried out in the hope of investigating some factors affecting the first year non - English major students’ par ticipation in speaking activities at Haiduong Medical Technical University. The respondents were 12 English teachers and 165 first year non - English major students. In this paper, the researcher used two data collection instruments : questionnaires and inter views for both teachers and students . The findings showed that factors affecting students’ involvement originated from students, teachers, classroom and materials’ sides. On the basis of the findings, the study also provides some possible sol...

 • 02050001418_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát những vấn đề lí luận và thực tiễn Hình ảnh nam nhi trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ nhìn từ quan điểm giới. Nghiên cứu hình ảnh nam nhi được thể hiện trong nền văn học trung đại nói riêng và trong xã hội phong kiến tập quyền nói chung. Trình bày về cuộc đời cũng như thời đại mà Nguyễn Công Trứ sống đã ảnh hưởng rất lớn đến những sáng tác về chí nam nhi của ông. Nghiên cứu quan niệm về chí nam nhi của Nguyễn Công Trứ. Người nam nhi luôn mang trong mình khát vọng công danh cao đẹp, bổn phận quân thân, vì dân giúp nước. Người nam nhi không chỉ có bản lĩnh cao cường, vư...

Browsing by Author Trần, Thị Thu Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49
 • 04051001124.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Ngọc Tuân;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2014)

 • Đề tài này tập chung vào nghiên cứu các chiến lược áp dụng đa phương tiện vào giảng dạy phát âm cho học viên trình độ pre-intermediate tại trung tâm Anh ngữ Crazy Ones (COEC). Tác giả nhận thấy tất cả học viên đều tin vào tầm quan trọng của phát âm trong giao tiếp. Tuy nhiên, học viên không hài lòng với các bài học phát âm bởi những hoạt động trên lớp thiếu hấp dẫn và cơ hội luyện tập. Hơn nữa, mặc dù có áp dụng đa phương tiện vào giảng dạy phát âm nhưng giáo viên vẫn chưa chuẩn bị tốt bởi vì họ chưa có sự đa dạng về các công cụ đa phương tiện và thiếu các hoạt động hiệu quả. Dựa vào kết quả thu được, nhiều gợi ý đã được đưa ra với mong muốn cải thiện việc dạy và học ngữ âm tại COEC ...

 • 04051001143_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Vinh;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2014)

 • The present study aimed at exploring writing strategies employed by the eleventh graders at Huu Lung Upper Secondary School (HLUSS). Participants were eighty eleventh graders identified as successful and unsuccessful writers. The data for the study was gathered utilizing questionnaire and interview. Oxford’s theory (1990) and Petric Czarl’s writing strategy questionnaire (2003) were used to formulate students’ writing strategies. The data wa s analyzed using descriptive statistics and SPSS 16.0 software. The findings of this study revealed that twelve writing strategies were used at the highest degree by eleventh graders at HLUSS in which while - writing ones...

 • Protection of Human Rights of the Accused in the Process of Criminal Investigatio.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền (2019)

 • Điều tra trong tố tụng hình sự (TTHS) được xem là giai đoạn xung yếu ở khía cạnh bảo đảm quyền con người. Trong giai đoạn này, bị can là đối tượng yếu thế nhất cần được quan tâm, bảo vệ. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ các khía cạnh pháp lí khoa học về bảo đảm quyền con người của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, chỉ ra một số vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quy định của Bộ luật TTHS năm 2015, đưa ra các giải pháp về pháp luật nhằm tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

 • 04051001280.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mạc, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2016)

 • This experimental research was conducted at a university in Hanoi within 5 months.The participants consisted of 58 English - major freshmen. The research aims at investigating the efficiency of self-monitoring technique to student writing performance and explore the students’ attitudes toward this technique. Self-monitoring in writing was understood as a new learning method in which students annotate their texts with any doubts they have during the writing process and the teacher can give feedback not only on the finished draft but also reply to the students’ questions. Pretest, posttest, four writing tasks and semi-structured interview are allinstruments employed by the re...

 • 04051000221_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền;  Advisor: Cao, Thúy Hồng (2010)

 • The first part, Introduction, provides all the information about the rationale, aims, scope, significance and format of the study. Research questions and methodology are also identified in this part. The second part, Development, consists of four chapters. The first chapter, Theoretical Background, reviews relevant literatures. In the next chapter, The study, the setting, subjects, instruments and data analysis process of the study is presented. The third chapter is devoted to a detailed description of Data analysis and discussion. And the last chapter, namely Recommendations for better language teaching at English major classes in the school, puts forward some...

 • 04051001182_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Thủy;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2015)

 • The study was carried out in the hope of investigating some factors affecting the first year non - English major students’ par ticipation in speaking activities at Haiduong Medical Technical University. The respondents were 12 English teachers and 165 first year non - English major students. In this paper, the researcher used two data collection instruments : questionnaires and inter views for both teachers and students . The findings showed that factors affecting students’ involvement originated from students, teachers, classroom and materials’ sides. On the basis of the findings, the study also provides some possible sol...

 • 02050001418_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khái quát những vấn đề lí luận và thực tiễn Hình ảnh nam nhi trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ nhìn từ quan điểm giới. Nghiên cứu hình ảnh nam nhi được thể hiện trong nền văn học trung đại nói riêng và trong xã hội phong kiến tập quyền nói chung. Trình bày về cuộc đời cũng như thời đại mà Nguyễn Công Trứ sống đã ảnh hưởng rất lớn đến những sáng tác về chí nam nhi của ông. Nghiên cứu quan niệm về chí nam nhi của Nguyễn Công Trứ. Người nam nhi luôn mang trong mình khát vọng công danh cao đẹp, bổn phận quân thân, vì dân giúp nước. Người nam nhi không chỉ có bản lĩnh cao cường, vư...