Browsing by Author Trần, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • N_75.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hồng Phương (2010)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

 • 00050000484.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2011)

 • Trình bày những lý luận chung về khái niệm dấu hiệu định tội và phân loại dấu hiệu định tội. Đánh giá đúng thực tiễn áp dụng các quy phạm pháp luật về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm. Đưa ra phương hướng hoàn thiện các quy phạm pháp luật về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm… sát đúng và có tính khả thi cao.

 • V_L2_01800.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về khai thác phát triển du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo và triển lãm) của công ty lữ hành. Giới thiệu khái quát về sự phát triển du lịch của các quốc gia trên thế giới hiện nay như: Mỹ, Thụy Sỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Trung Quốc, Hong Kông, Singapore, Thái Lan… Nghiên cứu tình hình thực tế khai thác du lịch MICE của một số Công ty lữ hành tại Việt Nam. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với các doanh nghiệp lữ hành khai thác du lịch MICE tại Việt Nam. Kiến nghị một số nhóm giải pháp về cả mặt chủ quan và khách quan nhằm đẩy mạnh khai thác du lịch MICE của các Công ty lữ hành tại Việt Nam

 • 10. Doãn Văn Ngọc, Phan Sỹ An và SV nhóm 1 Y4 (K57)_PET.CT.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đặng, Đình Thiêm; Nguyễn, Thị Thanh Hoa; Nguyễn, Đức Quang Huy; Bùi, Khánh Linh; Đặng, Hoàng Nguyên; Trần, Thị Thu Trang (2016)

 • -

 • 01050003532.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2016)

 •  Một số tính chất cơ bản của tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại:  Dựa trên kết quả đo X-Ray cho thấy thành phần khoáng chủ yếu của tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại là Quartz (SiO2): 40,42% và Mullite (Al6Si2O13): 16,13%.  Tro bay nhiệt điện Phả Lại có kích thước nhỏ khoảng 1 - 8µm, dạng chủ yếu là hình cầu, với kích thước này chủ yếu là dạng các hạt phù sa nên tiềm năng ứng dụng tro bay để cải tạo đất cát, tăng năng suất cây trồng là rất cao, đặc biệt là cải thiện các tính chất vật lý đất (cấp hạt, tính thấm nước, thoát nước...).  Tro bay chứa hầu hết tất cả các nguyên tố có trong tự nhiên. Trong nghiên cứu phát hiện thấy 16 nguyên tố có trong thành phần tro bay của nhà máy n...

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến một số tính chất đất cát trồng cây khoai lang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Thiện; Ngô, Thị Tường Châu; Trần, Thị Thu Trang; Nguyễn, Thị Ánh Ngọc (2016)

 • Bài báo tập trung nghiên cứu một số tính chất tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại và ảnh hưởng của chúng đến đất cát thí nghiệm trồng cây khoai lang sau 12 tuần. Kết quả cho thấy, tro bay có thành phần khoáng chủ yếu là Quarts (SiO2) với 40,42% và Mullite (Al6Si2O13) với 16,13%, cấu trúc hình cầu với kích thước hạt 1-8 µm là dạng cấp hạt phù sa, chứa nhiều các nguyên tố như Si, Al, K, Fe, Mg, Ca, Ti, trong đó Si có hàm lượng cao nhất là 239.005,7 ppm; Al là 114.238,6 ppm; K là 35.327,7 ppm; Fe là 31.119,2 ppm; Mg là 6.414,6 ppm; Ca là 5.1529 ppm và Ti là 4.2857 ppm. Ngoài chứa hàm lượng cao các nguyên tố dinh dưỡng K, Mg, Ca, tro bay còn chứa các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng như S ...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Minh Hồng; Đỗ, Mạnh Cương; Trần, Thị Thu Trang; Nguyễn, Đức Hùng (2015)

 • Ở Việt Nam, trước đây muỗi An. maculatus được xác định là một loài đơn, phân bố rộng rãi ở vùng rừng núi trên toàn quốc. Những nghiên cứu gần đây về hình thái, tế bào cho thấy phức hợp loài này gồm ít nhất 8 loài đã được định tên (An. maculatus, An. pseudowillmori, An. notanandai, An. sawadwongporni, An. willmori, An. dradivicus, An. dispar và An. greeni) và một số dạng chưa xác định rõ vị trí phân loại. Để phân loại một sô loài đồng hình phức hợp muỗi Anopheles maculatus bằng các đặc điểm hình thái rất khó xác định chúng. Nghiên cứu xác định các loài đồng hình trong phức hợp muỗi An. maculates. bằng các enzym giới hạn trong phân tích DNA nhằm đưa ra chính xác tên từng loài muỗi tro...

 • 00050010117.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Phạm, Mạnh Thắng (2019)

 • Bộ điều khiển PID đóng vai trò quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, đặc biệt trong điều khiển phản hồi.Mô–đun kiểm soát nhiệt độ chất lỏng RYC-TAG của hãng EDIBON được thiết kế cùng bộ điều khiển PID cho phép người dùng đo đạc nhiệt độ chất lỏng, điều khiển hoạt động mô– đun thông qua phần mềm RYC. Để tính toán các thông số, của bộ điều khiển PID đƣa vào hệ thống để tiến hành điều khiển, luận văn sử dụng phần mềm Matlab. Luận văn tập trung nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển PID điều khiển nhiệt độ chất lỏng. Việc đo đạc nhiệt độ và tính toán các thông số dựa trên một số tài liệu được cung cấp từ nhà sản xuất và quá trình thực nghiệm, từ đó kiể...

 • 01050000061.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Ngô, Sỹ Lương, 1952- (2011)

 • Tổng quan về công nghệ nano; vật liệu titan đioxit kích thước nano; titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng nano; titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng nito với tiền chất cung cấp nito là hydrazine và hydroxylamine. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ TiCl4 đến khả năng quang xúc tác của bột TiO2-N kích thước nm điều chế bằng cách thủy phân TiCl4 trong dung dịch nước với sự có mặt của hydrzine và hydroxylammine. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ hydrazine và hydroxylammine đến cấu trúc, tính chất, khả năng quang xúc tác của bột TiO2-N kích thước nm điều chế bằng cách thủy phân TiCl4 trong dung dịch nước với sự có mặt của hydrazine và hydroxylammine. ...

Browsing by Author Trần, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • N_75.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hồng Phương (2010)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

 • 00050000484.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2011)

 • Trình bày những lý luận chung về khái niệm dấu hiệu định tội và phân loại dấu hiệu định tội. Đánh giá đúng thực tiễn áp dụng các quy phạm pháp luật về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm. Đưa ra phương hướng hoàn thiện các quy phạm pháp luật về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạm… sát đúng và có tính khả thi cao.

 • V_L2_01800.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về khai thác phát triển du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo và triển lãm) của công ty lữ hành. Giới thiệu khái quát về sự phát triển du lịch của các quốc gia trên thế giới hiện nay như: Mỹ, Thụy Sỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Trung Quốc, Hong Kông, Singapore, Thái Lan… Nghiên cứu tình hình thực tế khai thác du lịch MICE của một số Công ty lữ hành tại Việt Nam. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn đối với các doanh nghiệp lữ hành khai thác du lịch MICE tại Việt Nam. Kiến nghị một số nhóm giải pháp về cả mặt chủ quan và khách quan nhằm đẩy mạnh khai thác du lịch MICE của các Công ty lữ hành tại Việt Nam

 • 10. Doãn Văn Ngọc, Phan Sỹ An và SV nhóm 1 Y4 (K57)_PET.CT.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đặng, Đình Thiêm; Nguyễn, Thị Thanh Hoa; Nguyễn, Đức Quang Huy; Bùi, Khánh Linh; Đặng, Hoàng Nguyên; Trần, Thị Thu Trang (2016)

 • -

 • 01050003532.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang (2016)

 •  Một số tính chất cơ bản của tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại:  Dựa trên kết quả đo X-Ray cho thấy thành phần khoáng chủ yếu của tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại là Quartz (SiO2): 40,42% và Mullite (Al6Si2O13): 16,13%.  Tro bay nhiệt điện Phả Lại có kích thước nhỏ khoảng 1 - 8µm, dạng chủ yếu là hình cầu, với kích thước này chủ yếu là dạng các hạt phù sa nên tiềm năng ứng dụng tro bay để cải tạo đất cát, tăng năng suất cây trồng là rất cao, đặc biệt là cải thiện các tính chất vật lý đất (cấp hạt, tính thấm nước, thoát nước...).  Tro bay chứa hầu hết tất cả các nguyên tố có trong tự nhiên. Trong nghiên cứu phát hiện thấy 16 nguyên tố có trong thành phần tro bay của nhà máy n...

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến một số tính chất đất cát trồng cây khoai lang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Thiện; Ngô, Thị Tường Châu; Trần, Thị Thu Trang; Nguyễn, Thị Ánh Ngọc (2016)

 • Bài báo tập trung nghiên cứu một số tính chất tro bay nhà máy nhiệt điện Phả Lại và ảnh hưởng của chúng đến đất cát thí nghiệm trồng cây khoai lang sau 12 tuần. Kết quả cho thấy, tro bay có thành phần khoáng chủ yếu là Quarts (SiO2) với 40,42% và Mullite (Al6Si2O13) với 16,13%, cấu trúc hình cầu với kích thước hạt 1-8 µm là dạng cấp hạt phù sa, chứa nhiều các nguyên tố như Si, Al, K, Fe, Mg, Ca, Ti, trong đó Si có hàm lượng cao nhất là 239.005,7 ppm; Al là 114.238,6 ppm; K là 35.327,7 ppm; Fe là 31.119,2 ppm; Mg là 6.414,6 ppm; Ca là 5.1529 ppm và Ti là 4.2857 ppm. Ngoài chứa hàm lượng cao các nguyên tố dinh dưỡng K, Mg, Ca, tro bay còn chứa các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng như S ...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Minh Hồng; Đỗ, Mạnh Cương; Trần, Thị Thu Trang; Nguyễn, Đức Hùng (2015)

 • Ở Việt Nam, trước đây muỗi An. maculatus được xác định là một loài đơn, phân bố rộng rãi ở vùng rừng núi trên toàn quốc. Những nghiên cứu gần đây về hình thái, tế bào cho thấy phức hợp loài này gồm ít nhất 8 loài đã được định tên (An. maculatus, An. pseudowillmori, An. notanandai, An. sawadwongporni, An. willmori, An. dradivicus, An. dispar và An. greeni) và một số dạng chưa xác định rõ vị trí phân loại. Để phân loại một sô loài đồng hình phức hợp muỗi Anopheles maculatus bằng các đặc điểm hình thái rất khó xác định chúng. Nghiên cứu xác định các loài đồng hình trong phức hợp muỗi An. maculates. bằng các enzym giới hạn trong phân tích DNA nhằm đưa ra chính xác tên từng loài muỗi tro...

 • 00050010117.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Phạm, Mạnh Thắng (2019)

 • Bộ điều khiển PID đóng vai trò quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, đặc biệt trong điều khiển phản hồi.Mô–đun kiểm soát nhiệt độ chất lỏng RYC-TAG của hãng EDIBON được thiết kế cùng bộ điều khiển PID cho phép người dùng đo đạc nhiệt độ chất lỏng, điều khiển hoạt động mô– đun thông qua phần mềm RYC. Để tính toán các thông số, của bộ điều khiển PID đƣa vào hệ thống để tiến hành điều khiển, luận văn sử dụng phần mềm Matlab. Luận văn tập trung nghiên cứu, xây dựng bộ điều khiển PID điều khiển nhiệt độ chất lỏng. Việc đo đạc nhiệt độ và tính toán các thông số dựa trên một số tài liệu được cung cấp từ nhà sản xuất và quá trình thực nghiệm, từ đó kiể...

 • 01050000061.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Ngô, Sỹ Lương, 1952- (2011)

 • Tổng quan về công nghệ nano; vật liệu titan đioxit kích thước nano; titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng nano; titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng nito với tiền chất cung cấp nito là hydrazine và hydroxylamine. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ TiCl4 đến khả năng quang xúc tác của bột TiO2-N kích thước nm điều chế bằng cách thủy phân TiCl4 trong dung dịch nước với sự có mặt của hydrzine và hydroxylammine. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ hydrazine và hydroxylammine đến cấu trúc, tính chất, khả năng quang xúc tác của bột TiO2-N kích thước nm điều chế bằng cách thủy phân TiCl4 trong dung dịch nước với sự có mặt của hydrazine và hydroxylammine. ...