Browsing by Author Trần, Thanh Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050004211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Phong (2014)

 • Luận văn đã phân tích những bất cập của hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe hiện tại, từ đó chỉ ra sự cấp bách cần xây dựng “Hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe trực tuyến”. Luân văn đã nêu ra những khó khăn gặp phải khi xây dựng hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe trực tuyến, đồng thời nghiên cứu phương án giải quyết, trong đó đặc biệt đã nghiên cứu thành công thuật toán dấu thông tin trong ảnh chân dung. Cuối cùng là xây dựng hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe trực tuyến, chứng minh những kết quả nghiên cứu là đúng đắn.

 • 00050004211_noidungpdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thanh Phong;  Advisor: Trần, Quang Anh (2014)

 • Chương 1:Tổng quan về hệ thống thông tin cấp giấy phép lái xe. Chương 2: Nghiên cứu thuật toán giấu tin trong ảnh chân dung. Chương 3: Ứng dụng thuật toán giấu tin trong ảnh chân dung trong hệ thống thông tin cấp giấy phép lái xe trực tuyến

 • 00050006190.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thanh Phong;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2015)

 • Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn Thi hành hình phạt tù để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù ở tỉnh Vĩnh Long. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận- thực tiễn về thi hành hình phạt tù. Đánh giá những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân của thực trạng thi hành hình phạt tù ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù. Bao gồm các giải pháp: Hoàn thiện những quy định của pháp luật thi hành hình phạt tù; giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành hình phạt tù; giải pháp về cơ sở vật chất- kỹ thuật, trang thiết bị cho các cơ quan có nhiệm vụ thi hành hình phạt tù; giải ph...

Browsing by Author Trần, Thanh Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050004211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Phong (2014)

 • Luận văn đã phân tích những bất cập của hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe hiện tại, từ đó chỉ ra sự cấp bách cần xây dựng “Hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe trực tuyến”. Luân văn đã nêu ra những khó khăn gặp phải khi xây dựng hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe trực tuyến, đồng thời nghiên cứu phương án giải quyết, trong đó đặc biệt đã nghiên cứu thành công thuật toán dấu thông tin trong ảnh chân dung. Cuối cùng là xây dựng hệ thống thông tin cấp Giấy phép lái xe trực tuyến, chứng minh những kết quả nghiên cứu là đúng đắn.

 • 00050004211_noidungpdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thanh Phong;  Advisor: Trần, Quang Anh (2014)

 • Chương 1:Tổng quan về hệ thống thông tin cấp giấy phép lái xe. Chương 2: Nghiên cứu thuật toán giấu tin trong ảnh chân dung. Chương 3: Ứng dụng thuật toán giấu tin trong ảnh chân dung trong hệ thống thông tin cấp giấy phép lái xe trực tuyến

 • 00050006190.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thanh Phong;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2015)

 • Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn Thi hành hình phạt tù để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù ở tỉnh Vĩnh Long. Làm sáng tỏ cơ sở lý luận- thực tiễn về thi hành hình phạt tù. Đánh giá những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân của thực trạng thi hành hình phạt tù ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành hình phạt tù. Bao gồm các giải pháp: Hoàn thiện những quy định của pháp luật thi hành hình phạt tù; giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành hình phạt tù; giải pháp về cơ sở vật chất- kỹ thuật, trang thiết bị cho các cơ quan có nhiệm vụ thi hành hình phạt tù; giải ph...