Browsing by Author Trần, Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • document(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng; Ngô, Kế Thế; Nguyễn, Văn Thủy; Nguyễn, Thị Ngọc Tú; Trần, Thu Trang; Phạm, Thị Lánh (2016)

 • Tính chất cơlý và độdẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơsởnhựa nhiệt dẻo polypropylen với chất độn khoáng talc (với các hàm lượng 10%, 30% và 50% khối lượng) đã được nghiên cứu. Bên cạnh khoáng talc ban đầu, ảnh hưởng của hai loại hợp chất biến đổi bềmặt chất độn bao gồm aminopropyltrietoxysilan và vinyltrimetoxysilan cũng đã được xác định. Kết quảcho thấy rằng, quá trình biến đổi bềmặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chếcác lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Mô đun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độbền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trịlớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt...

 • 01050000111_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2011)

 • Trình bày một số kiến thức cơ bản của xác suất thống kê: biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên... Tìm hiểu lại độ rủi ro VaR (Value at Risk), giới thiệu một số phương pháp tính VaR, đưa ra hạn chế của VaR; độ đo rủi ro liên kết và biểu diễn nó, cách xây dựng một độ đo rủi ro liên kết là độ đo thua lỗ trung bình. Xác định giá trị rủi ro trong thực tế, mức xếp hạng đánh giá mức độ rủi ro của một công ty.

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thu Trang; Phạm, Bích Ngọc; Chu, Nhật Huy; Hoàng, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Trung Nam; Chu, Hoàng Hà (2017)

 • Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) là loại thảo dược dùng điều trị bệnh sốt rét, ung thư, tiểu đường, rối loạn chức năng tình dục và tăng cường sức khỏe ở nam giới. Năm 2012, chúng tôi đã báo cáo phương pháp tạo rễ tơ của cây Bá bệnh với mục đích để tạo nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu làm thuốc. Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết methanol rễ tơ và rễ tự nhiên cây Bá bệnh. Kết quả cho thấy cao chiết methanol rễ tơ và rễ tự nhiên ức chế sản xuất cytokine gây viêm IL-6 kích thích bởi Lipopolysaccharide (LPS) ở dòng tế bào THP-1 với IC50 tương ứng là 3,6 và 6,6 (µg/ml). Cao chiết methanol rễ tơ và rễ tự nhiên có hoạt tính gây độc...

 • 00050008985.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Phan, Huy Đường (2017)

 • Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi XDCB qua KBNN đã và đang là một trong nhưng vấn đề quan trọng trong quá trình cải cách hệ thống tài chính tiền tệ của nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn đã làm sáng tỏ các nội dung cơ bản như sau: Thứ nhất, đã hệ thống hóa tổng quan về những nội dung cơ bản của hoạt động kiểm soát chi XDCB qua KBNN; cũng như vai trò của KBNN trong hệ thống tài chính của nước ta. Thứ hai, luận văn đã đưa ra các phân tích sát thực về thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB trong giai đoạn 2012 - 2016 qua KBNN Cầu Giấy và có những đánh giá về hạn chế, cũng như nguyên nhân dẫn tới các hạn chế đó. Thứ ba, dựa trên những phân tích, luận văn đã đưa ...

 • 01050000498.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang; Nguyễn, Thị Minh Huyền (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán gán nhãn từ loại, các tiếp cận để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại, so sánh các tiếp cận, trình bày hiện trạng cùng các phương pháp đã được dùng để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại cho tiếng Việt, khó khăn chưa khắc phục được. Trình bày các kiến thức toán học, các mô hình học máy được sử dụng trong luận văn. Trình bày một số phương pháp học máy không có hướng dẫn cho bài toán gán nhãn từ loại, để từ đó có thể xây dựng một quy trình giải quyết bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt theo cách tiếp cận này.

 • 01050000498_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền , người hướng dẫn (2012)

 • 52 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày tổng quan về bài toán gán nhãn từ loại, các tiếp cận để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại, so sánh các tiếp cận, trình bày hiện trạng cùng các phương pháp đã được dùng để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại cho tiếng Việt, khó khăn chưa khắc (...); Electronic Resources

 • 01050001116.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Phạm, Văn Cường (2013)

 • Lần đầu tiên vỏ của loài Côm Tầng (Elaeocarpus griffithii), thuộc họ (Elaeocarpaceae) của Việt Nam được nghiên cứu về thành phần hóa học và thử hoạt tình sinh học (ở đây là hoạt tình gây độc tế bào). Bốn hợp chất F1-F4 được phân lập và xác định công thức hóa học được xác định cấu trúc hóa học bằng cách kết hợp các phương pháp phổ và so sánh số liệu phổ của chúng với các dữ liệu phổ đã được công bố: Chất F1: Pentacosyl ferulate. Chất F2: Axit 3,3’,4’-tri-O-metyl-4-[O-β-D-(2”-acetyl)-glucopyranoside]-ellagic. Chất F3: Axit 3,3’-di-O-metyl-4-O-α-rhamnoside-ellagicss. Chất F4: Axit 3-O-metyl-4-O-α-rhamnoside-ellagic. Các hợp chất phân lập được thử hoạt tình gây độc tế bào trên...

 • KL00082b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang (2010)

 • Khóa luận tập trung tìm hiểu về các khía cạnh cơ bản của Quyền tác giả theo một số hệ thống luật trên thế giới và tại Việt Nam như: đối tượng, chủ thể, nội dung và các hành vi xâm phạm Quyền tác giả; bám sát vào các quy định tại Luật SHTT của Việt Nam năm 2005, có sửa đổi bổ sung.; Chương 1: Giới thiệu về Sở hữu trí tuệ. Chương 2: Quyền tác giả. Chương 3: Quyền tác giả trong hoạt động thông tin thư viện. Chương 4: Việc thực hiện Quyền tác giả hiện nay và một số nhận xét, đánh giá.

 • 02050003953.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Trùng Khánh (2015)

 • Thu thập và tổng quan tài liệu về du lịch nghỉ dưỡng. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch nói chung, du lịch nghỉ dưỡng nói riêng tại Đà Lạt. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Lạt giai đoạn 2013 –2020 và những năm tiếp theo.

 • 00050001441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang (2012)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Phân tích, đánh giá khái quát các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thực tiễn áp dụng như: cơ quan quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thủ tục hành chính quản lý thuế cơ bản như khai thuế, ấn định thuế, thu nộp thuế; miễn, giảm, hoàn thuế; kiểm tra, thanh tra thuế; xử lý vi phạm pháp luật vê thuế…Các quy định này sẽ được phân tích đánh giá trên cơ sở đánh giá sự thay đổi so với quy định cũ của pháp luật ...

Browsing by Author Trần, Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • document(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Dũng; Ngô, Kế Thế; Nguyễn, Văn Thủy; Nguyễn, Thị Ngọc Tú; Trần, Thu Trang; Phạm, Thị Lánh (2016)

 • Tính chất cơlý và độdẫn nhiệt của vật liệu compozit trên cơsởnhựa nhiệt dẻo polypropylen với chất độn khoáng talc (với các hàm lượng 10%, 30% và 50% khối lượng) đã được nghiên cứu. Bên cạnh khoáng talc ban đầu, ảnh hưởng của hai loại hợp chất biến đổi bềmặt chất độn bao gồm aminopropyltrietoxysilan và vinyltrimetoxysilan cũng đã được xác định. Kết quảcho thấy rằng, quá trình biến đổi bềmặt giúp cho các hạt chất độn phân bố đồng đều hơn, hạn chếcác lỗ trống xuất hiện giữa bề mặt chất độn và chất nền. Mô đun đàn hồi của vật liệu tăng đơn điệu theo hàm lượng chất độn. Chất độn khoáng talc gia tăng độbền kéo đứt của vật liệu và đạt giá trịlớn nhất ở hàm lượng 30% (đạt...

 • 01050000111_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Trần, Hùng Thao (2011)

 • Trình bày một số kiến thức cơ bản của xác suất thống kê: biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng cơ bản của đại lượng ngẫu nhiên... Tìm hiểu lại độ rủi ro VaR (Value at Risk), giới thiệu một số phương pháp tính VaR, đưa ra hạn chế của VaR; độ đo rủi ro liên kết và biểu diễn nó, cách xây dựng một độ đo rủi ro liên kết là độ đo thua lỗ trung bình. Xác định giá trị rủi ro trong thực tế, mức xếp hạng đánh giá mức độ rủi ro của một công ty.

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thu Trang; Phạm, Bích Ngọc; Chu, Nhật Huy; Hoàng, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Trung Nam; Chu, Hoàng Hà (2017)

 • Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) là loại thảo dược dùng điều trị bệnh sốt rét, ung thư, tiểu đường, rối loạn chức năng tình dục và tăng cường sức khỏe ở nam giới. Năm 2012, chúng tôi đã báo cáo phương pháp tạo rễ tơ của cây Bá bệnh với mục đích để tạo nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu làm thuốc. Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết methanol rễ tơ và rễ tự nhiên cây Bá bệnh. Kết quả cho thấy cao chiết methanol rễ tơ và rễ tự nhiên ức chế sản xuất cytokine gây viêm IL-6 kích thích bởi Lipopolysaccharide (LPS) ở dòng tế bào THP-1 với IC50 tương ứng là 3,6 và 6,6 (µg/ml). Cao chiết methanol rễ tơ và rễ tự nhiên có hoạt tính gây độc...

 • 00050008985.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Phan, Huy Đường (2017)

 • Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi XDCB qua KBNN đã và đang là một trong nhưng vấn đề quan trọng trong quá trình cải cách hệ thống tài chính tiền tệ của nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn đã làm sáng tỏ các nội dung cơ bản như sau: Thứ nhất, đã hệ thống hóa tổng quan về những nội dung cơ bản của hoạt động kiểm soát chi XDCB qua KBNN; cũng như vai trò của KBNN trong hệ thống tài chính của nước ta. Thứ hai, luận văn đã đưa ra các phân tích sát thực về thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB trong giai đoạn 2012 - 2016 qua KBNN Cầu Giấy và có những đánh giá về hạn chế, cũng như nguyên nhân dẫn tới các hạn chế đó. Thứ ba, dựa trên những phân tích, luận văn đã đưa ...

 • 01050000498.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang; Nguyễn, Thị Minh Huyền (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán gán nhãn từ loại, các tiếp cận để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại, so sánh các tiếp cận, trình bày hiện trạng cùng các phương pháp đã được dùng để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại cho tiếng Việt, khó khăn chưa khắc phục được. Trình bày các kiến thức toán học, các mô hình học máy được sử dụng trong luận văn. Trình bày một số phương pháp học máy không có hướng dẫn cho bài toán gán nhãn từ loại, để từ đó có thể xây dựng một quy trình giải quyết bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt theo cách tiếp cận này.

 • 01050000498_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền , người hướng dẫn (2012)

 • 52 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày tổng quan về bài toán gán nhãn từ loại, các tiếp cận để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại, so sánh các tiếp cận, trình bày hiện trạng cùng các phương pháp đã được dùng để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại cho tiếng Việt, khó khăn chưa khắc (...); Electronic Resources

 • 01050001116.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Phạm, Văn Cường (2013)

 • Lần đầu tiên vỏ của loài Côm Tầng (Elaeocarpus griffithii), thuộc họ (Elaeocarpaceae) của Việt Nam được nghiên cứu về thành phần hóa học và thử hoạt tình sinh học (ở đây là hoạt tình gây độc tế bào). Bốn hợp chất F1-F4 được phân lập và xác định công thức hóa học được xác định cấu trúc hóa học bằng cách kết hợp các phương pháp phổ và so sánh số liệu phổ của chúng với các dữ liệu phổ đã được công bố: Chất F1: Pentacosyl ferulate. Chất F2: Axit 3,3’,4’-tri-O-metyl-4-[O-β-D-(2”-acetyl)-glucopyranoside]-ellagic. Chất F3: Axit 3,3’-di-O-metyl-4-O-α-rhamnoside-ellagicss. Chất F4: Axit 3-O-metyl-4-O-α-rhamnoside-ellagic. Các hợp chất phân lập được thử hoạt tình gây độc tế bào trên...

 • KL00082b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang (2010)

 • Khóa luận tập trung tìm hiểu về các khía cạnh cơ bản của Quyền tác giả theo một số hệ thống luật trên thế giới và tại Việt Nam như: đối tượng, chủ thể, nội dung và các hành vi xâm phạm Quyền tác giả; bám sát vào các quy định tại Luật SHTT của Việt Nam năm 2005, có sửa đổi bổ sung.; Chương 1: Giới thiệu về Sở hữu trí tuệ. Chương 2: Quyền tác giả. Chương 3: Quyền tác giả trong hoạt động thông tin thư viện. Chương 4: Việc thực hiện Quyền tác giả hiện nay và một số nhận xét, đánh giá.

 • 02050003953.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Trùng Khánh (2015)

 • Thu thập và tổng quan tài liệu về du lịch nghỉ dưỡng. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch nói chung, du lịch nghỉ dưỡng nói riêng tại Đà Lạt. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Lạt giai đoạn 2013 –2020 và những năm tiếp theo.

 • 00050001441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang (2012)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Phân tích, đánh giá khái quát các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thực tiễn áp dụng như: cơ quan quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thủ tục hành chính quản lý thuế cơ bản như khai thuế, ấn định thuế, thu nộp thuế; miễn, giảm, hoàn thuế; kiểm tra, thanh tra thuế; xử lý vi phạm pháp luật vê thuế…Các quy định này sẽ được phân tích đánh giá trên cơ sở đánh giá sự thay đổi so với quy định cũ của pháp luật ...