Browsing by Author Trần, Văn Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050003345.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Ngọc Giàu;  Advisor: Trần, Văn Ánh (2015)

 • Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về làng nghề, phát triển du lịch làng nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động 2 làng nghề tiêu biểu ở Bến Tre: làng nghề bánh phồng Sơn Đốc và làng nghề sản xuất hoa kiểng Sơn Châu. Đề xuất giải pháp phát triển các làng nghề này gắn với hoạt động phát triển du lịch.

 • 00050007470.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Văn Ánh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2016)

 • Con người là tài sản quan trọng nhất, là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và quyết định sự thành bại của tổ chức. Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực không thể thiếu đƣợc của tổ chức nên quản trị nhân lực chính là một lĩnh vực quan trọng của quản lý trong mọi tổ chức...

Browsing by Author Trần, Văn Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050003345.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Ngọc Giàu;  Advisor: Trần, Văn Ánh (2015)

 • Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về làng nghề, phát triển du lịch làng nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động 2 làng nghề tiêu biểu ở Bến Tre: làng nghề bánh phồng Sơn Đốc và làng nghề sản xuất hoa kiểng Sơn Châu. Đề xuất giải pháp phát triển các làng nghề này gắn với hoạt động phát triển du lịch.

 • 00050007470.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Văn Ánh;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2016)

 • Con người là tài sản quan trọng nhất, là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và quyết định sự thành bại của tổ chức. Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực không thể thiếu đƣợc của tổ chức nên quản trị nhân lực chính là một lĩnh vực quan trọng của quản lý trong mọi tổ chức...