Browsing by Author Trần, Văn Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_01555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Ngọc Thạch;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955-; Trần, Văn Tùng (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục đại học ở một số quốc gia như ở Đông Á, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khảo sát và phân tích các mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số trường đại học trọng điểm ở nước ta, trong đó nghiên cứu sâu về mô hình ở ĐHQGHN trên các phương diện: sự hình thành, hoạt động, kết quả và đánh giá của sinh viên và cán bộ quản lý về mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang thực hiện. Điều tra, khảo sát thực tế kiểm chứng giải pháp và kiến nghị hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học ở nước ta

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • LC_00177.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Văn Tùng (2001)

 • Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế.[1] Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế.[2] Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ như: xem xét tính hiệu quả của việc lấy mẫu, của thiết kế thực nghiệm... Kinh tế lượng thực nghiệm bao gồm: (1)ứng dụng các phương pháp kinh tế lượng vào đánh giá các lý thuyết kinh tế (2) phát triển và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, tất cả để sử dụng vào nghiên cứu quan sát kinh tế trong quá khứ hay dự đoán tương lai. Thuật ngữ Kinh tế lư...

 • 00050003428.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Cẩm Linh;  Advisor: Trần, Văn Tùng (2014)

 • Một nền kinh tế muốn phát triển cần có các nguồn lực: vốn, khoa học – công nghệ, tài nguyên và nguồn nhân lực(NNL); muốn tăng trưởng nhanh và bền vững cần dựa vào ba yếu tố cơ bản là áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. Trong đó con ngƣời và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay tại Việt Nam. Nguồn lực con người là điểm cốt yếu nhất của nội lực, do đó phải bằng mọi cách phát huy yếu tố con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 • 00050002641.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Tùng (2013)

 • Nghiên cứu quản lí đào tạo đại học; Nghiên cứu quản lí theo kết quả; Các yếu tố quyết định và tác động đến quản lí đào tạo trong các trường đại học; Quản lí đào tạo theo tiếp cận quản lí theo kết quả. Nghiên cứu thực trạng quản lí đào tạo trong các trường đại học Việt Nam. Nghiên cứu nhu cầu đổi mới quản lí đào tạo trong các trường đại học Việt Nam. Nghiên cứu các nguyên tắc định hướng xây dựng các giải pháp. Đề xuất các giải pháp, phân tích tính khả thi của các giải pháp, phân tích tác động của các giải pháp trong lĩnh vực quản lí đào tạo trong nhà trường, phân tích tác động đối với xã hội..

 • V_L0_00633.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hữu Cường;  Advisor: Trần, Văn Tùng (2005)

 • Đề cập những vấn đề lý luận về thương hiệu hàng hóa như khái niệm, chức năng, vai trò, đặc tính của thương hiệu, một số vấn đề về sở hữu trí tuệ. Trình bày thực trạng vấn đề thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số bài học kinh nghiệm. Đưa ra một số vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu. Đề xuất giải pháp giải quyết và hạn chế về tranh chấp thương hiệu. Đưa ra nhóm giải pháp và những kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả thương hiệu hàng hoá đối với các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam khi tham gia vào thị trường, đặc biệt ...

Browsing by Author Trần, Văn Tùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_01555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Ngọc Thạch;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc, 1955-; Trần, Văn Tùng (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục đại học ở một số quốc gia như ở Đông Á, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khảo sát và phân tích các mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số trường đại học trọng điểm ở nước ta, trong đó nghiên cứu sâu về mô hình ở ĐHQGHN trên các phương diện: sự hình thành, hoạt động, kết quả và đánh giá của sinh viên và cán bộ quản lý về mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang thực hiện. Điều tra, khảo sát thực tế kiểm chứng giải pháp và kiến nghị hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học ở nước ta

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • LC_00177.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Văn Tùng (2001)

 • Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế.[1] Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế.[2] Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ như: xem xét tính hiệu quả của việc lấy mẫu, của thiết kế thực nghiệm... Kinh tế lượng thực nghiệm bao gồm: (1)ứng dụng các phương pháp kinh tế lượng vào đánh giá các lý thuyết kinh tế (2) phát triển và sử dụng các mô hình kinh tế lượng, tất cả để sử dụng vào nghiên cứu quan sát kinh tế trong quá khứ hay dự đoán tương lai. Thuật ngữ Kinh tế lư...

 • 00050003428.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Cẩm Linh;  Advisor: Trần, Văn Tùng (2014)

 • Một nền kinh tế muốn phát triển cần có các nguồn lực: vốn, khoa học – công nghệ, tài nguyên và nguồn nhân lực(NNL); muốn tăng trưởng nhanh và bền vững cần dựa vào ba yếu tố cơ bản là áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. Trong đó con ngƣời và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay tại Việt Nam. Nguồn lực con người là điểm cốt yếu nhất của nội lực, do đó phải bằng mọi cách phát huy yếu tố con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 • 00050002641.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Tùng (2013)

 • Nghiên cứu quản lí đào tạo đại học; Nghiên cứu quản lí theo kết quả; Các yếu tố quyết định và tác động đến quản lí đào tạo trong các trường đại học; Quản lí đào tạo theo tiếp cận quản lí theo kết quả. Nghiên cứu thực trạng quản lí đào tạo trong các trường đại học Việt Nam. Nghiên cứu nhu cầu đổi mới quản lí đào tạo trong các trường đại học Việt Nam. Nghiên cứu các nguyên tắc định hướng xây dựng các giải pháp. Đề xuất các giải pháp, phân tích tính khả thi của các giải pháp, phân tích tác động của các giải pháp trong lĩnh vực quản lí đào tạo trong nhà trường, phân tích tác động đối với xã hội..

 • V_L0_00633.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hữu Cường;  Advisor: Trần, Văn Tùng (2005)

 • Đề cập những vấn đề lý luận về thương hiệu hàng hóa như khái niệm, chức năng, vai trò, đặc tính của thương hiệu, một số vấn đề về sở hữu trí tuệ. Trình bày thực trạng vấn đề thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số bài học kinh nghiệm. Đưa ra một số vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu. Đề xuất giải pháp giải quyết và hạn chế về tranh chấp thương hiệu. Đưa ra nhóm giải pháp và những kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả thương hiệu hàng hoá đối với các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam khi tham gia vào thị trường, đặc biệt ...