Browsing by Author Trần, Văn Toản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050000020_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Văn Toản;  Advisor: Lê, Phê Đô (2010)

  • Tìm hiểu, nghiên cứu về mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc với các nhân tố ảnh mặt người, ảnh vân tay và ảnh mống mắt. Xây dựng công cụ thử nghiệm mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc thông qua việc tích hợp kết quả so khớp các nhân tố sinh trắc mống mắt, (...)

Browsing by Author Trần, Văn Toản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050000020_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Văn Toản;  Advisor: Lê, Phê Đô (2010)

  • Tìm hiểu, nghiên cứu về mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc với các nhân tố ảnh mặt người, ảnh vân tay và ảnh mống mắt. Xây dựng công cụ thử nghiệm mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc thông qua việc tích hợp kết quả so khớp các nhân tố sinh trắc mống mắt, (...)