Browsing by Author Trần, Văn Trản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 01050002683.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng;  Advisor: Trần, Văn Trản (2016)

 • Mô tả bài toán truyền tải nhiệt và chất thải trong phòng. Hệ phương trình Businesq. Phương pháp giải, kết quả mô phỏng số, mô tả thí nghiệm. Kết luận.

 • 01050000389_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Trình bày một số phương pháp chia lưới tự động không cấu trúc như: phương pháp chia lưới Delaunay Triangulation; phương pháp tịnh tiến biên (Advancing Front); phương pháp tạo lưới không cấu trúc sử dụng thuật toán chèn điểm tự động và tái kết nối địa phươn (...)

 • 01050000261_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Hảo;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Tổng quan về dòng chảy một chiều của chất khí hoàn hảo trong đường ống. Nghiên cứu chuyển động của chất khí trong đường ống có ma sát. Tìm hiểu dòng chảy một chiều trong đường ống có cấp hoặc thu nhiệt. Trình bày các kết quả tính toán

 • DT_00563.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Cúc; Trần, Văn Trản; Hoàng, Đông Phượng; Nguyễn, Thị Xuân (2006)

 • Xây dựng mô hình toán học cho bài toán lan truyền tạp chất vùng ven bờ; Thiết lập đúng đắn các điều kiện đầu và điều kiện biên cho bài toán; Giải số bài toán với một nhóm các điều kiện biên và điều kiện đầu Tìm hiểu các quá trình lan truyền tạp chất trong nước; Thiết lập mô hình toán học; Tìm lời giải giải tích một số trường hợp đặc biệt

 • DT_00754.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Cúc; Lưu, Quang Hưng; Trần, Văn Trản (2007)

 • Nghiên cứu xây dựng hệ phương trình đầy đủ cho bài toán lan truyền chất tan trong biển theo phương pháp khép kín rối k-E trong hệ toạ độ sig ma. Trình bày thuật toán và mô hình số trị để giải số bài toán: mô hình số trị, phong pháp số, hệ phương trình thuỷ động lực ba chiều; hệ phương trình khép kín rối; hệ phương trình trạng thái, nhiệt độ, độ mặn; phương trình khuếch tán chất tan; hệ phương trình tích phân. Qua nghiên cứu đã thiết lập được hệ phương trình đầy đủ cho bài toán lan truyền chất tan trong biển theo phương pháp khép kín rối k-E trong hệ toạ độ sig ma. Đã chọn được thuật toán thích hợp và đưa ra cách giải số của bài toán thích hợp

 • DT_00729.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn; Nguyễn, Hữu Dư; Trần, Văn Trản (2007)

 • Nghiên cứu về mặt lý thuyết một số mô hình toán học mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong môi trường không khí và môi trường nước. Xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình truyền tải vật chất trong môi trường khí, đề xuất phương pháp tiếp cận đối với bài toán là đưa phương trình đạo hàm riêng cấp hai tuyến tính về một hệ phương trình đạo vi-tích phân hoặc dùng lý thuyết thế vị để đưa về phương trình toán tử khả nghịch phải. Dựa theo ý tưởng của các nhà phương trình đạo hàm riêng là dùng phép biến đổi Fourier xây dựng một phương pháp cơ sở liên quan đến phép biến đổi tích phân mới nhằm cho phép giải một lớp các phương trình đạo hàm riêng cổ điển. Giải số bài toán dòng chảy hai ...

 • DT_00897.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Trản (2008)

 • Tìm hiểu, chọn mô hình thích hợp cho bài toán tương tác vật rắn - chất lỏng trong các trường hợp có chuyển động tương đối giữa chúng. Lựa chọn phương pháp giải số thích hợp cho bài toán đặt ra. Xây dựng thuật toán dựa trên phương pháp tính đã chọn và thiết kế cấu trúc phần mềm cho mục tiêu mô phỏng số hiện tượng cơ học cần nghiên cứu. Lập trình theo thiết kế ở nội dung trên. Tiến hành mô phỏng số cho một số trường hợp cụ thể, kết quả cho thấy các trường hợp kinh điển hoặc điển hình của bài toán này trong trường hợp hai chiều đã cho kết quả định tính khá tốt và phần nào phù hợp về định lượng Tạo lập một phần mềm dùng để nghiên cứu sự tương tác của vật rắn trong dòng chảy chất lỏng dướ...

 • 01050002420.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Giang;  Advisor: Trần, Văn Trản (2015)

 • Chương 1: Dòng chảy Falkner –Skan. Trong chương này trình bày nội dung về lý thuyết lớp biên, nghiệm đồng dạng và cách thu nhận bài toán. Chương 2: Một số tính chất chung của nghiệm bài toán về dòng chảy Falkner –Skan. Đưa ra một số tính chất chung của nghiệm bài toán dòng chảy lớp biên: sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán, sự ổn định tuyến tính của nghiệm và nghiệm phân nhánh của bài toán. Chương 3: Giải số bài toán dòng chảy lớp biên Falkner –Skan. Thực hiện giải số bài toán dòng chảy lớp biên Falkner –Skan bằng hai phương pháp tính khác nhau hoàn toàn về bản chất,nêu các kết quả nhận được và so sánh với nhau

 • 01050003872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản; Bùi, Thanh Tú (2018)

 • - Trong trường hợp hai chiều, đã phát hiện ra các dạng chuyển động của dòng chảy bao gồm: chuyển động dừng, chuyển động tuần hoàn hay giả tuần hoàn. - Đã chỉ ra một cách định lượng ảnh hưởng của hai loại điều kiện biên khác nhau đến hiệu quả thông thoáng. - Trong trường hợp ba chiều, đã tìm ra các dạng dòng chảy như trong trường hợp hai chiều. Trong các công bố trước đây, các tác giả mới chỉ ra được sự tồn tại của dòng chảy dừng và tuần hoàn nhưng luận án đã phát hiện thêm được dòng chảy giả tuần hoàn. - Đã tiến hành mô phỏng bài toán thông thoáng với các vị trí khác nhau của cửa hút – cửa xả để đánh giá hiệu quả của quá trình truyền tải nhiệt hoặc chất ô nhiễm trong miền hì...

Browsing by Author Trần, Văn Trản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 01050002683.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng;  Advisor: Trần, Văn Trản (2016)

 • Mô tả bài toán truyền tải nhiệt và chất thải trong phòng. Hệ phương trình Businesq. Phương pháp giải, kết quả mô phỏng số, mô tả thí nghiệm. Kết luận.

 • 01050000389_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Trình bày một số phương pháp chia lưới tự động không cấu trúc như: phương pháp chia lưới Delaunay Triangulation; phương pháp tịnh tiến biên (Advancing Front); phương pháp tạo lưới không cấu trúc sử dụng thuật toán chèn điểm tự động và tái kết nối địa phươn (...)

 • 01050000261_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Hảo;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Tổng quan về dòng chảy một chiều của chất khí hoàn hảo trong đường ống. Nghiên cứu chuyển động của chất khí trong đường ống có ma sát. Tìm hiểu dòng chảy một chiều trong đường ống có cấp hoặc thu nhiệt. Trình bày các kết quả tính toán

 • DT_00563.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Cúc; Trần, Văn Trản; Hoàng, Đông Phượng; Nguyễn, Thị Xuân (2006)

 • Xây dựng mô hình toán học cho bài toán lan truyền tạp chất vùng ven bờ; Thiết lập đúng đắn các điều kiện đầu và điều kiện biên cho bài toán; Giải số bài toán với một nhóm các điều kiện biên và điều kiện đầu Tìm hiểu các quá trình lan truyền tạp chất trong nước; Thiết lập mô hình toán học; Tìm lời giải giải tích một số trường hợp đặc biệt

 • DT_00754.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Cúc; Lưu, Quang Hưng; Trần, Văn Trản (2007)

 • Nghiên cứu xây dựng hệ phương trình đầy đủ cho bài toán lan truyền chất tan trong biển theo phương pháp khép kín rối k-E trong hệ toạ độ sig ma. Trình bày thuật toán và mô hình số trị để giải số bài toán: mô hình số trị, phong pháp số, hệ phương trình thuỷ động lực ba chiều; hệ phương trình khép kín rối; hệ phương trình trạng thái, nhiệt độ, độ mặn; phương trình khuếch tán chất tan; hệ phương trình tích phân. Qua nghiên cứu đã thiết lập được hệ phương trình đầy đủ cho bài toán lan truyền chất tan trong biển theo phương pháp khép kín rối k-E trong hệ toạ độ sig ma. Đã chọn được thuật toán thích hợp và đưa ra cách giải số của bài toán thích hợp

 • DT_00729.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn; Nguyễn, Hữu Dư; Trần, Văn Trản (2007)

 • Nghiên cứu về mặt lý thuyết một số mô hình toán học mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong môi trường không khí và môi trường nước. Xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình truyền tải vật chất trong môi trường khí, đề xuất phương pháp tiếp cận đối với bài toán là đưa phương trình đạo hàm riêng cấp hai tuyến tính về một hệ phương trình đạo vi-tích phân hoặc dùng lý thuyết thế vị để đưa về phương trình toán tử khả nghịch phải. Dựa theo ý tưởng của các nhà phương trình đạo hàm riêng là dùng phép biến đổi Fourier xây dựng một phương pháp cơ sở liên quan đến phép biến đổi tích phân mới nhằm cho phép giải một lớp các phương trình đạo hàm riêng cổ điển. Giải số bài toán dòng chảy hai ...

 • DT_00897.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Trản (2008)

 • Tìm hiểu, chọn mô hình thích hợp cho bài toán tương tác vật rắn - chất lỏng trong các trường hợp có chuyển động tương đối giữa chúng. Lựa chọn phương pháp giải số thích hợp cho bài toán đặt ra. Xây dựng thuật toán dựa trên phương pháp tính đã chọn và thiết kế cấu trúc phần mềm cho mục tiêu mô phỏng số hiện tượng cơ học cần nghiên cứu. Lập trình theo thiết kế ở nội dung trên. Tiến hành mô phỏng số cho một số trường hợp cụ thể, kết quả cho thấy các trường hợp kinh điển hoặc điển hình của bài toán này trong trường hợp hai chiều đã cho kết quả định tính khá tốt và phần nào phù hợp về định lượng Tạo lập một phần mềm dùng để nghiên cứu sự tương tác của vật rắn trong dòng chảy chất lỏng dướ...

 • 01050002420.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Giang;  Advisor: Trần, Văn Trản (2015)

 • Chương 1: Dòng chảy Falkner –Skan. Trong chương này trình bày nội dung về lý thuyết lớp biên, nghiệm đồng dạng và cách thu nhận bài toán. Chương 2: Một số tính chất chung của nghiệm bài toán về dòng chảy Falkner –Skan. Đưa ra một số tính chất chung của nghiệm bài toán dòng chảy lớp biên: sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán, sự ổn định tuyến tính của nghiệm và nghiệm phân nhánh của bài toán. Chương 3: Giải số bài toán dòng chảy lớp biên Falkner –Skan. Thực hiện giải số bài toán dòng chảy lớp biên Falkner –Skan bằng hai phương pháp tính khác nhau hoàn toàn về bản chất,nêu các kết quả nhận được và so sánh với nhau

 • 01050003872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản; Bùi, Thanh Tú (2018)

 • - Trong trường hợp hai chiều, đã phát hiện ra các dạng chuyển động của dòng chảy bao gồm: chuyển động dừng, chuyển động tuần hoàn hay giả tuần hoàn. - Đã chỉ ra một cách định lượng ảnh hưởng của hai loại điều kiện biên khác nhau đến hiệu quả thông thoáng. - Trong trường hợp ba chiều, đã tìm ra các dạng dòng chảy như trong trường hợp hai chiều. Trong các công bố trước đây, các tác giả mới chỉ ra được sự tồn tại của dòng chảy dừng và tuần hoàn nhưng luận án đã phát hiện thêm được dòng chảy giả tuần hoàn. - Đã tiến hành mô phỏng bài toán thông thoáng với các vị trí khác nhau của cửa hút – cửa xả để đánh giá hiệu quả của quá trình truyền tải nhiệt hoặc chất ô nhiễm trong miền hì...