Browsing by Author Trịnh, Hoài Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02144.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Hoài Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2008)

  • Trình bày cơ sở lý luận về đội ngũ cán bộ quản lý, những đặc trưng cơ bản của giáo dục mầm non, đặc biệt là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non hiện nay. Tìm hiểu thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân về số lượng, chất lượng, trình độ chính trị và cơ cấu; đánh giá những ưu điểm và hạn chế chủ yếu của đội ngũ cán bộ quản lý. Từ đó, đưa ra một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân: tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý; tổ chức triển khai đào tại, bồi dưỡng đội ngũ cán ...

Browsing by Author Trịnh, Hoài Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02144.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Hoài Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2008)

  • Trình bày cơ sở lý luận về đội ngũ cán bộ quản lý, những đặc trưng cơ bản của giáo dục mầm non, đặc biệt là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non hiện nay. Tìm hiểu thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân về số lượng, chất lượng, trình độ chính trị và cơ cấu; đánh giá những ưu điểm và hạn chế chủ yếu của đội ngũ cán bộ quản lý. Từ đó, đưa ra một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân: tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý; tổ chức triển khai đào tại, bồi dưỡng đội ngũ cán ...