Browsing by Author Trịnh, Thị Hảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Hảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2022)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài liên quan đến một số vấn đề: Định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh và đánh giá năng lực tự học cho học sinh ở trường Trung học phổ thông (THPT). Xây dựng và tổ chức dạy học theo dự án và kết hợp với một số kĩ thuật và phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học. Điều tra thực trạng của việc phát triển năng lực tự học cho học sinh và việc áp dụng dạy học theo dự án toán học ở trường THPT hiện nay. Thiết kế chủ đề Thống kê theo dự án nhằm nâng cao khả năng tự học của học sinh học sinh lớp 10 trường THPT. Lựa chọn các phương pháp phương tiện phù hợp và ưu tiên lựa chọn tình huống có vấn đề liên qua...

Browsing by Author Trịnh, Thị Hảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Thị Hảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2022)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài liên quan đến một số vấn đề: Định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh và đánh giá năng lực tự học cho học sinh ở trường Trung học phổ thông (THPT). Xây dựng và tổ chức dạy học theo dự án và kết hợp với một số kĩ thuật và phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học. Điều tra thực trạng của việc phát triển năng lực tự học cho học sinh và việc áp dụng dạy học theo dự án toán học ở trường THPT hiện nay. Thiết kế chủ đề Thống kê theo dự án nhằm nâng cao khả năng tự học của học sinh học sinh lớp 10 trường THPT. Lựa chọn các phương pháp phương tiện phù hợp và ưu tiên lựa chọn tình huống có vấn đề liên qua...