Browsing by Author Trịnh, Thị Hoa Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50
 • 00050001521_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền Trang;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường vàng. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nền kinh tế Việt Nam: biến động giá vàng trên Thế giới và Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng Việt Nam, đánh giá chung. (...)

 • DT_00097.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Hoa Mai (2001)

 • Để phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước một cách bền vững phải đảm bảo duy trì đầu tư trong thời gian dài, cơ cấu đầu tư theo vùng, ngành, nâng cao quản lý bộ máy nhà nước Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam 1960-2000. Bên cạnh đó là tính chưa bền vững trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, cùng với sự tác động đến môi trường sinh thái Đưa ra những giải pháp thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010

 • 00050003111_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2014)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cung cấp một số sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Tây Đô: những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó, cơ hội và thách thức. - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Tây Đô trong thời gian sắp tới.

 • Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hương;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2005)

 • Nêu những vấn đề cơ bản về giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như các hình thức, các giai đoạn, các điều kiện giải ngân vốn ODA. Xác định được rõ nét thực trạng giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trên cơ sở phân tích tình hình thu hút , phân bổ vốn ODA, và tiến trình giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian tới thông qua việc phân ra các nhóm, như nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện công tác giải ngân, nhóm giải pháp thuộc về chính sách vĩ mô của Nhà nước và nhóm các giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút vốn ODA

 • 00050010221.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Bá Sơn;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá hiệu quả thực trạng sử dụng vốn tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạiTập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

 • 2098-1-4080-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai (2007)

 • Đặc điểm của thị trường hiện đại là cạnh tranh mang tính tòan cầu và ngày càng khốc liệt, cạnh tranh về giá đã nhường bước cho cạnh tranh về chất lượng và tốc độ, khách hàng ngày càng trở nên khó tính hơn, đòi hỏi cao hơn và được chiều chuộng hơn thông qua cạnh tranh. Trong điều kiện này, lợi thế của SMEs là: (1) gần gũi với khách hàng; (2) nhanh chóng phản ứng nhanh với những nhu cầu của khách hàng; (3) luôn có sự hỗ trợ của nhà nước do vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế, và xã hội. Vì vậy, SMEs cần biến những lợi thế này thành sức mạnh cạnh tranh của mình.

 • 3905-1-7199-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai (2003)

 • Thị trường chứng khoán còn gọi là thị trường vốn, là một bộ phận của thị trường tài chính. Trên thị trường chứng khoán, các quan hệ vay mượn vốn trong thời gian dài hơn 1 năm được diễn ra. Phương thức thực hiện các quan hệ vay mượn này là: người có nhu cầu vay bán các chứng khoán có thời hạn dài 2,5,10 năm hoặc dài hơn. Người cho vay sẽ mua các chứng khoán đó.

 • V_L0_01501.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Vân Liêm;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2007)

 • Giới thiệu một số vấn đề chung về các loại hình doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam. Trình bày thực trạng phát triển các loại hình doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam như: sự gia tăng về số lượng, cơ cấu, quy mô, sự phân bố các loại hình doanh nghiệp tư nhân và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam. Đưa ra định hướng phát triển và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập: đào tạo nguồn nhân lực, phát triển loại hình công ty cổ phần, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp trong khu vực, nâng cao vai trò của các tổ chức Hiệp hội doanh ngh...

Browsing by Author Trịnh, Thị Hoa Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50
 • 00050001521_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền Trang;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường vàng. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nền kinh tế Việt Nam: biến động giá vàng trên Thế giới và Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng Việt Nam, đánh giá chung. (...)

 • DT_00097.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Hoa Mai (2001)

 • Để phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước một cách bền vững phải đảm bảo duy trì đầu tư trong thời gian dài, cơ cấu đầu tư theo vùng, ngành, nâng cao quản lý bộ máy nhà nước Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam 1960-2000. Bên cạnh đó là tính chưa bền vững trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, cùng với sự tác động đến môi trường sinh thái Đưa ra những giải pháp thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010

 • 00050003111_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2014)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cung cấp một số sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Tây Đô: những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó, cơ hội và thách thức. - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Tây Đô trong thời gian sắp tới.

 • Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hương;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2005)

 • Nêu những vấn đề cơ bản về giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như các hình thức, các giai đoạn, các điều kiện giải ngân vốn ODA. Xác định được rõ nét thực trạng giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trên cơ sở phân tích tình hình thu hút , phân bổ vốn ODA, và tiến trình giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian tới thông qua việc phân ra các nhóm, như nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện công tác giải ngân, nhóm giải pháp thuộc về chính sách vĩ mô của Nhà nước và nhóm các giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút vốn ODA

 • 00050010221.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Bá Sơn;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá hiệu quả thực trạng sử dụng vốn tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạiTập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

 • 2098-1-4080-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai (2007)

 • Đặc điểm của thị trường hiện đại là cạnh tranh mang tính tòan cầu và ngày càng khốc liệt, cạnh tranh về giá đã nhường bước cho cạnh tranh về chất lượng và tốc độ, khách hàng ngày càng trở nên khó tính hơn, đòi hỏi cao hơn và được chiều chuộng hơn thông qua cạnh tranh. Trong điều kiện này, lợi thế của SMEs là: (1) gần gũi với khách hàng; (2) nhanh chóng phản ứng nhanh với những nhu cầu của khách hàng; (3) luôn có sự hỗ trợ của nhà nước do vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế, và xã hội. Vì vậy, SMEs cần biến những lợi thế này thành sức mạnh cạnh tranh của mình.

 • 3905-1-7199-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai (2003)

 • Thị trường chứng khoán còn gọi là thị trường vốn, là một bộ phận của thị trường tài chính. Trên thị trường chứng khoán, các quan hệ vay mượn vốn trong thời gian dài hơn 1 năm được diễn ra. Phương thức thực hiện các quan hệ vay mượn này là: người có nhu cầu vay bán các chứng khoán có thời hạn dài 2,5,10 năm hoặc dài hơn. Người cho vay sẽ mua các chứng khoán đó.

 • V_L0_01501.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Vân Liêm;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2007)

 • Giới thiệu một số vấn đề chung về các loại hình doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam. Trình bày thực trạng phát triển các loại hình doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam như: sự gia tăng về số lượng, cơ cấu, quy mô, sự phân bố các loại hình doanh nghiệp tư nhân và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam. Đưa ra định hướng phát triển và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập: đào tạo nguồn nhân lực, phát triển loại hình công ty cổ phần, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp trong khu vực, nâng cao vai trò của các tổ chức Hiệp hội doanh ngh...