Browsing by Author Trịnh, Thị Hoa Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58
 • 00050001521_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền Trang;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường vàng. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nền kinh tế Việt Nam: biến động giá vàng trên Thế giới và Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng Việt Nam, đánh giá chung. (...)

 • DT_00819.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai (2008)

 • Nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng ở Việt Nam bao gồm quá trình đổi mới tổ chức hoạt động của NHNNVN và tiến trình cải cách các NHTM. Khái quát chung về hệ thống ngân hàng Trung Quốc trên các khía cạnh cấu trúc và những đặc điểm chung của hệ thống ngân hàng Trung Quốc; phân tích tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng Trung Quốc, tập trung vào 3 vấn đề chính: Vấn đề xoá nợ xấu trong các NHTM, nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM, năng lực điều hành quản lý của PBC và CBRC. So sánh tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng của Việt Nam và Trung Quốc như mô hình hệ thống ngân hàng, những bất cập chung mà tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng...

 • 00050010315.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Yên;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại hiện nay. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay KHCN của Ngân hàng thông qua các chỉ tiêu định lượng và định tính bằng bảng điều tra khảo sát ý kiến của khách hàng cũng như của nhân viên Ngân hàng. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Bắc Ninh.

 • DT_00097.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Hoa Mai (2001)

 • Để phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước một cách bền vững phải đảm bảo duy trì đầu tư trong thời gian dài, cơ cấu đầu tư theo vùng, ngành, nâng cao quản lý bộ máy nhà nước Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam 1960-2000. Bên cạnh đó là tính chưa bền vững trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, cùng với sự tác động đến môi trường sinh thái Đưa ra những giải pháp thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010

 • 00050003111_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2014)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cung cấp một số sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Tây Đô: những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó, cơ hội và thách thức. - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Tây Đô trong thời gian sắp tới.

 • Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hương;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2005)

 • Nêu những vấn đề cơ bản về giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như các hình thức, các giai đoạn, các điều kiện giải ngân vốn ODA. Xác định được rõ nét thực trạng giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trên cơ sở phân tích tình hình thu hút , phân bổ vốn ODA, và tiến trình giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian tới thông qua việc phân ra các nhóm, như nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện công tác giải ngân, nhóm giải pháp thuộc về chính sách vĩ mô của Nhà nước và nhóm các giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút vốn ODA

 • 00050010221.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Bá Sơn;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá hiệu quả thực trạng sử dụng vốn tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạiTập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

 • 2098-1-4080-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai (2007)

 • Đặc điểm của thị trường hiện đại là cạnh tranh mang tính tòan cầu và ngày càng khốc liệt, cạnh tranh về giá đã nhường bước cho cạnh tranh về chất lượng và tốc độ, khách hàng ngày càng trở nên khó tính hơn, đòi hỏi cao hơn và được chiều chuộng hơn thông qua cạnh tranh. Trong điều kiện này, lợi thế của SMEs là: (1) gần gũi với khách hàng; (2) nhanh chóng phản ứng nhanh với những nhu cầu của khách hàng; (3) luôn có sự hỗ trợ của nhà nước do vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế, và xã hội. Vì vậy, SMEs cần biến những lợi thế này thành sức mạnh cạnh tranh của mình.

Browsing by Author Trịnh, Thị Hoa Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58
 • 00050001521_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền Trang;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường vàng. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nền kinh tế Việt Nam: biến động giá vàng trên Thế giới và Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng Việt Nam, đánh giá chung. (...)

 • DT_00819.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai (2008)

 • Nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng ở Việt Nam bao gồm quá trình đổi mới tổ chức hoạt động của NHNNVN và tiến trình cải cách các NHTM. Khái quát chung về hệ thống ngân hàng Trung Quốc trên các khía cạnh cấu trúc và những đặc điểm chung của hệ thống ngân hàng Trung Quốc; phân tích tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng Trung Quốc, tập trung vào 3 vấn đề chính: Vấn đề xoá nợ xấu trong các NHTM, nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM, năng lực điều hành quản lý của PBC và CBRC. So sánh tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng của Việt Nam và Trung Quốc như mô hình hệ thống ngân hàng, những bất cập chung mà tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng...

 • 00050010315.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Yên;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại hiện nay. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay KHCN của Ngân hàng thông qua các chỉ tiêu định lượng và định tính bằng bảng điều tra khảo sát ý kiến của khách hàng cũng như của nhân viên Ngân hàng. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Bắc Ninh.

 • DT_00097.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Hoa Mai (2001)

 • Để phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước một cách bền vững phải đảm bảo duy trì đầu tư trong thời gian dài, cơ cấu đầu tư theo vùng, ngành, nâng cao quản lý bộ máy nhà nước Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững ở Việt Nam 1960-2000. Bên cạnh đó là tính chưa bền vững trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, cùng với sự tác động đến môi trường sinh thái Đưa ra những giải pháp thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010

 • 00050003111_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2014)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cung cấp một số sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Tây Đô: những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó, cơ hội và thách thức. - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi Nhánh Tây Đô trong thời gian sắp tới.

 • Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hương;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2005)

 • Nêu những vấn đề cơ bản về giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như các hình thức, các giai đoạn, các điều kiện giải ngân vốn ODA. Xác định được rõ nét thực trạng giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trên cơ sở phân tích tình hình thu hút , phân bổ vốn ODA, và tiến trình giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó đề xuất những giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian tới thông qua việc phân ra các nhóm, như nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện công tác giải ngân, nhóm giải pháp thuộc về chính sách vĩ mô của Nhà nước và nhóm các giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút vốn ODA

 • 00050010221.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Bá Sơn;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá hiệu quả thực trạng sử dụng vốn tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạiTập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

 • 2098-1-4080-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai (2007)

 • Đặc điểm của thị trường hiện đại là cạnh tranh mang tính tòan cầu và ngày càng khốc liệt, cạnh tranh về giá đã nhường bước cho cạnh tranh về chất lượng và tốc độ, khách hàng ngày càng trở nên khó tính hơn, đòi hỏi cao hơn và được chiều chuộng hơn thông qua cạnh tranh. Trong điều kiện này, lợi thế của SMEs là: (1) gần gũi với khách hàng; (2) nhanh chóng phản ứng nhanh với những nhu cầu của khách hàng; (3) luôn có sự hỗ trợ của nhà nước do vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế, và xã hội. Vì vậy, SMEs cần biến những lợi thế này thành sức mạnh cạnh tranh của mình.