Browsing by Author Trịnh, Thị Thanh ; Trần, Yên ; Đồng, Kim Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LC_00763.pdf.jpg
  • Giáo trình


  • Authors: Trịnh, Thị Thanh ; Trần, Yên ; Đồng, Kim Loan (2003)

  • Môn học “Công nghệ môi trường” đã được đưa vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành khoa học môi trường từ khi thành lập Khoa Môi trường (năm 1995). Cuốn sách đã tích lũy kinh nghiệm của gần chục năm thử nghiệm trên các bài giảng, kết hợp với việc học hỏi và tham khảo tài liệu giảng dạy môn học này của Viện Kỹ thuật Châu Á-Thái Lan cũng như các tài liệu khoa học về công nghệ xử lý chất thải của một số nước trên thế giới và trong khu vực.

Browsing by Author Trịnh, Thị Thanh ; Trần, Yên ; Đồng, Kim Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LC_00763.pdf.jpg
  • Giáo trình


  • Authors: Trịnh, Thị Thanh ; Trần, Yên ; Đồng, Kim Loan (2003)

  • Môn học “Công nghệ môi trường” đã được đưa vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành khoa học môi trường từ khi thành lập Khoa Môi trường (năm 1995). Cuốn sách đã tích lũy kinh nghiệm của gần chục năm thử nghiệm trên các bài giảng, kết hợp với việc học hỏi và tham khảo tài liệu giảng dạy môn học này của Viện Kỹ thuật Châu Á-Thái Lan cũng như các tài liệu khoa học về công nghệ xử lý chất thải của một số nước trên thế giới và trong khu vực.