Browsing by Author Trịnh, Xuân Sén

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 01050000093.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Chuyền; Trịnh, Xuân Sén (2011)

  • Trình bày tổng quan: sự ăn mòn kim loại, sự ăn mòn thép trong bê tông, ăn mòn điểm (pitting corrosion), phương pháp chống ăn mòn thép. Tiến hành thực nghiệm: hóa chất và thiết bị; nội dung thực nghiệm; các phương pháp vật lí và hóa học được sử dụng trong nghiên cứu: phương pháp đo đường cong phân cực (polarization curve), hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), đo phổ hồng ngoại (IR). Tìm hiểu các kết quả thu được sau khi tiến hành thực nghiệm: nghiên cứu độ bền hòa tan anot của điện cực thép CT3 trong môi trường kiềm có chứa ion Clo, nghiên cứu khả năng nâng cao độ bền hòa tan anot của thép CT3 trong môi trường kiềm chứa ion Clo bằng các biện pháp khác nha...

Browsing by Author Trịnh, Xuân Sén

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 01050000093.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Chuyền; Trịnh, Xuân Sén (2011)

  • Trình bày tổng quan: sự ăn mòn kim loại, sự ăn mòn thép trong bê tông, ăn mòn điểm (pitting corrosion), phương pháp chống ăn mòn thép. Tiến hành thực nghiệm: hóa chất và thiết bị; nội dung thực nghiệm; các phương pháp vật lí và hóa học được sử dụng trong nghiên cứu: phương pháp đo đường cong phân cực (polarization curve), hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), đo phổ hồng ngoại (IR). Tìm hiểu các kết quả thu được sau khi tiến hành thực nghiệm: nghiên cứu độ bền hòa tan anot của điện cực thép CT3 trong môi trường kiềm có chứa ion Clo, nghiên cứu khả năng nâng cao độ bền hòa tan anot của thép CT3 trong môi trường kiềm chứa ion Clo bằng các biện pháp khác nha...