Browsing by Author Trịnh, Xuân Thành, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L4_00004_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Xuân Mai;  Advisor: Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn; Trần, Khuyến, Người hướng dẫn; Trịnh, Xuân Thành, Người hướng dẫn (2002)

  • 195 tr.; Nghiên cứu hệ thống câu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và cấu trúc tương ứng trong tiếng Việt, đặc biệt là câu phức phụ thuộc định ngữ với động từ quan hệ. Từ đó nêu một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn trong việc giảng dạy và dịch thuật loại c (...); Luận án TS Lý luận ngôn ngữ 5 04 08 Đại học khoa học xã hội & nhân văn Đại học Quốc gia; Electronic Resources

Browsing by Author Trịnh, Xuân Thành, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L4_00004_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Xuân Mai;  Advisor: Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn; Trần, Khuyến, Người hướng dẫn; Trịnh, Xuân Thành, Người hướng dẫn (2002)

  • 195 tr.; Nghiên cứu hệ thống câu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và cấu trúc tương ứng trong tiếng Việt, đặc biệt là câu phức phụ thuộc định ngữ với động từ quan hệ. Từ đó nêu một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn trong việc giảng dạy và dịch thuật loại c (...); Luận án TS Lý luận ngôn ngữ 5 04 08 Đại học khoa học xã hội & nhân văn Đại học Quốc gia; Electronic Resources