Browsing by Author Võ, Thành Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006281.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Võ, Thành Trung;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2015)

  • Đề xuất một mô hình hệ thống tin điện tử hiện đại thống nhất chung toàn bệnh viện, tương thích với các bệnh viện, các đơn vị y tế khác theo các quy định chung của Bộ Y tế, với các đơn vị hữu quan khác theo quy định của chính phủ, giao tiếp được với các bệnh viện, đại học và các tổ chức y tế quốc tế, đồng thời có tính mở và tính module hóa cao cho phép bệnh viện chủ động nâng cấp, bổ sung, tùy biến ứng dụng.

Browsing by Author Võ, Thành Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006281.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Võ, Thành Trung;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2015)

  • Đề xuất một mô hình hệ thống tin điện tử hiện đại thống nhất chung toàn bệnh viện, tương thích với các bệnh viện, các đơn vị y tế khác theo các quy định chung của Bộ Y tế, với các đơn vị hữu quan khác theo quy định của chính phủ, giao tiếp được với các bệnh viện, đại học và các tổ chức y tế quốc tế, đồng thời có tính mở và tính module hóa cao cho phép bệnh viện chủ động nâng cấp, bổ sung, tùy biến ứng dụng.