Browsing by Author Võ, Thị Ngọc Giàu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003345.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Võ, Thị Ngọc Giàu;  Advisor: Trần, Văn Ánh (2015)

  • Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về làng nghề, phát triển du lịch làng nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động 2 làng nghề tiêu biểu ở Bến Tre: làng nghề bánh phồng Sơn Đốc và làng nghề sản xuất hoa kiểng Sơn Châu. Đề xuất giải pháp phát triển các làng nghề này gắn với hoạt động phát triển du lịch.

Browsing by Author Võ, Thị Ngọc Giàu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050003345.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Võ, Thị Ngọc Giàu;  Advisor: Trần, Văn Ánh (2015)

  • Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về làng nghề, phát triển du lịch làng nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động 2 làng nghề tiêu biểu ở Bến Tre: làng nghề bánh phồng Sơn Đốc và làng nghề sản xuất hoa kiểng Sơn Châu. Đề xuất giải pháp phát triển các làng nghề này gắn với hoạt động phát triển du lịch.