Browsing by Author Văn, Tất Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02050005841.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Văn, Tất Thu (2019)

 • Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, đề tài tập trung hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu như sau: Nghiêncứu những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ. Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ. Chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, bất cập. Nguyên nhân của các hạn chế, bất cập trongviệc tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ. Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức, thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ hiện nay

 • KY_02655.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Văn, Tất Thu (2005)

 • Văn phòng là một bộ phận cấu thành, một đơn vị tổ chức không thể thiếu được đối với bất kỳ cơ quan nào. Văn phòng rư đời và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại cơ quan. Chừng nào cơ quan quản lý Nhà nước còn lại thì chừng đó văn phòng còn lại. Các tổ chức đơn vị, hay các đơn vị chức năng của cơ quan có sự nhập, giải thế, có thể lúc này, lúc khác không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giao.

Browsing by Author Văn, Tất Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02050005841.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Văn, Tất Thu (2019)

 • Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, đề tài tập trung hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu như sau: Nghiêncứu những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ. Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ. Chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, bất cập. Nguyên nhân của các hạn chế, bất cập trongviệc tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ. Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức, thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ Nội vụ hiện nay

 • KY_02655.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Văn, Tất Thu (2005)

 • Văn phòng là một bộ phận cấu thành, một đơn vị tổ chức không thể thiếu được đối với bất kỳ cơ quan nào. Văn phòng rư đời và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại cơ quan. Chừng nào cơ quan quản lý Nhà nước còn lại thì chừng đó văn phòng còn lại. Các tổ chức đơn vị, hay các đơn vị chức năng của cơ quan có sự nhập, giải thế, có thể lúc này, lúc khác không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giao.