Browsing by Author Vũ, Đình Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng; Mai, Anh (2017-12-21)

 • Trong những năm qua, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định về quy mô phát triển, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính, nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chí trở thành một trường đại học quốc tế, thì số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Khoa còn có nhiều hạn chế, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, đội ngũ trí thức và nghiên cứu khoa học còn mỏng và chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng theo tiêu chí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết sẽ làm rõ thực trạng này, từ đó kiến nghị những giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao phù hợp cho Khoa.

 • Tác động của văn hoá tổ chức đến quản trị nguồn nhân lực.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng (2017)

 • Thực tế hiện nay cho thấy ngoài việc phụ thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài của môi trường vĩ mô và môi trường cạnh tranh, sự thành công hay thất bại của một tổ chức còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên trong của những tổ chức này. Trong đó, văn hoá tổ chức được coi là yếu tố của môi trường nội bộ vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm sự thành công trong quản trị, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực và giúp cho các tổ chức đạt được những thành tựu trong chiến lược phát triển của mình. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động trong quản lý tổ chức, bài viết này khái quát mối quan hệ và tác động của văn hoá tổ chức tới công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác ...

Browsing by Author Vũ, Đình Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng; Mai, Anh (2017-12-21)

 • Trong những năm qua, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định về quy mô phát triển, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính, nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chí trở thành một trường đại học quốc tế, thì số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Khoa còn có nhiều hạn chế, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, đội ngũ trí thức và nghiên cứu khoa học còn mỏng và chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng theo tiêu chí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết sẽ làm rõ thực trạng này, từ đó kiến nghị những giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao phù hợp cho Khoa.

 • Tác động của văn hoá tổ chức đến quản trị nguồn nhân lực.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đình Dũng (2017)

 • Thực tế hiện nay cho thấy ngoài việc phụ thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài của môi trường vĩ mô và môi trường cạnh tranh, sự thành công hay thất bại của một tổ chức còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên trong của những tổ chức này. Trong đó, văn hoá tổ chức được coi là yếu tố của môi trường nội bộ vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm sự thành công trong quản trị, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực và giúp cho các tổ chức đạt được những thành tựu trong chiến lược phát triển của mình. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động trong quản lý tổ chức, bài viết này khái quát mối quan hệ và tác động của văn hoá tổ chức tới công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác ...