Browsing by Author Vũ, Đình Ngọ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050003710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Hùng Sơn;  Advisor: Vũ, Đình Ngọ; Phạm, Anh Sơn (2017)

 • Đề tài đã phân tích được cấu trúc, tính chất và một số ứng dụng của lignin. Đã phân tích được các công trình đã công bố về tổng hợp lignosulfonat. Đã phân tích được tính chất, ứng dụng của lignosulfonat. Đã đưa ra được phương pháp thực nghiệm phù hợp. Đã đưa ra được tác nhân NaHSO3 là tác nhân thích hợp để tổng hợp lignosulfonat. Đã khảo sát đánh giá ảnh hưởng của tác nhân và nồng độ tác nhân đến hiệu suất tổng hợp và đánh giá cảm quan quá trình tổng hợp.

 • 01050002938.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Vũ, Đình Ngọ; Nghiêm, Xuân Thung (2015)

 • Sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghiệp đã tạo ra ngày càng nheieuf sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, con người đã vô tình dần hủy hoại môi trường sống của mình do các chất thải ra từ công đoạn sản xuất mà không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để. Vì vậy bên cạnh việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của con người, siết chặt công tác quản lý bảo vệ môi trường thì việc tìm ra phương pháp nhằm loại bỏ các ion kim loại nặng, các hợp chất màu hữu cơ, thuốc nhuộm hoạt tính độc ra khỏi môi trường nước có ý nghĩa hết sức to lớn.

Browsing by Author Vũ, Đình Ngọ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050003710.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Hùng Sơn;  Advisor: Vũ, Đình Ngọ; Phạm, Anh Sơn (2017)

 • Đề tài đã phân tích được cấu trúc, tính chất và một số ứng dụng của lignin. Đã phân tích được các công trình đã công bố về tổng hợp lignosulfonat. Đã phân tích được tính chất, ứng dụng của lignosulfonat. Đã đưa ra được phương pháp thực nghiệm phù hợp. Đã đưa ra được tác nhân NaHSO3 là tác nhân thích hợp để tổng hợp lignosulfonat. Đã khảo sát đánh giá ảnh hưởng của tác nhân và nồng độ tác nhân đến hiệu suất tổng hợp và đánh giá cảm quan quá trình tổng hợp.

 • 01050002938.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Vũ, Đình Ngọ; Nghiêm, Xuân Thung (2015)

 • Sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghiệp đã tạo ra ngày càng nheieuf sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, con người đã vô tình dần hủy hoại môi trường sống của mình do các chất thải ra từ công đoạn sản xuất mà không qua xử lý hoặc xử lý không triệt để. Vì vậy bên cạnh việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của con người, siết chặt công tác quản lý bảo vệ môi trường thì việc tìm ra phương pháp nhằm loại bỏ các ion kim loại nặng, các hợp chất màu hữu cơ, thuốc nhuộm hoạt tính độc ra khỏi môi trường nước có ý nghĩa hết sức to lớn.