Browsing by Author Vũ, Đình Thống

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050003875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Vũ, Đình Thống (2017)

 • - Đã thống kê, xác định và kiểm định vị trí phân loại của 20 loài thuộc họ Dơi lá mũi Rhinolophiadae ở Việt Nam. Đã mô tả đặc điểm nhận dạng và xây dựng khóa định loại lưỡng phân cho họ Dơi lá mũi ở Việt Nam dựa vào các đặc điểm hình thái, kích thước sọ và răng. - Đã ghi nhận bổ sung 1 loài dơi lá mũi (Rhinolophus osgoodi) cho danh lục dơi ở Việt Nam; khẳng định sự hiện diện của 2 loài (R. subbadius và R. siamensis) còn thiếu dẫn liệu trong những công trình nghiên cứu trước đây ở Việt Nam; phát hiện 7 dạng loài có đặc điểm sai khác với những mô tả đã công bố (có thể là những loài hoặc phân loài mới cho khoa học), thuộc các loài R. affinis (2 dạng loài), R. malayanus (1 dạng loài), R...

 • 00060000486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Xuân Huấn; Đinh, Nho Thái; Nguyễn, Huy Hoàng; Vũ, Đình Thống (2018)

 • Kiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.

Browsing by Author Vũ, Đình Thống

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050003875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Vũ, Đình Thống (2017)

 • - Đã thống kê, xác định và kiểm định vị trí phân loại của 20 loài thuộc họ Dơi lá mũi Rhinolophiadae ở Việt Nam. Đã mô tả đặc điểm nhận dạng và xây dựng khóa định loại lưỡng phân cho họ Dơi lá mũi ở Việt Nam dựa vào các đặc điểm hình thái, kích thước sọ và răng. - Đã ghi nhận bổ sung 1 loài dơi lá mũi (Rhinolophus osgoodi) cho danh lục dơi ở Việt Nam; khẳng định sự hiện diện của 2 loài (R. subbadius và R. siamensis) còn thiếu dẫn liệu trong những công trình nghiên cứu trước đây ở Việt Nam; phát hiện 7 dạng loài có đặc điểm sai khác với những mô tả đã công bố (có thể là những loài hoặc phân loài mới cho khoa học), thuộc các loài R. affinis (2 dạng loài), R. malayanus (1 dạng loài), R...

 • 00060000486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Xuân Huấn; Đinh, Nho Thái; Nguyễn, Huy Hoàng; Vũ, Đình Thống (2018)

 • Kiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.