Browsing by Author Vũ, Đỗ Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Ky yeu OER 2019_p547-557.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Đỗ Quỳnh; Nguyễn, Thị Hải Yến; Nguyễn, Thị Nga; Nguyễn, Thanh Nhàn (2019)

 • Trường Đại học Thăng Long (TLU) đã bắt đầu quan tâm đến các tài nguyên học liệu mở (OER) từ đầu năm 2014 khi được văn phòng UNESCO tại Việt Nam mời tham gia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào một cuộc khảo sát về tình trạng hiểu biết và dùng OER tại một số trường đại học ở Việt Nam. Bài tham luận này tác giả trình bày kết quả tạo ra nguồn học liệu mở công bố trên blog cũng như kinh nghiệm và quá trình thực hiện các phim video ngắn nhằm học tập và sử dụng các ứng dụng phần mềm trên máy tính của Thư viện Trường Đại học Thăng Long

 • OER-Book(6).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Đỗ Quỳnh (2016)

 • Khảo sát 28 % số giáo viên cơ hữu của Đại học Thăng Long cho thấy tỷ số người có hiểu biết về OER và về một giấy phép bản quyền thường gắn với OER là Creative Commons là thấp không phải là một hiện tượng ngạc nghiên. Do đó, một kết quả đương nhiên của cuộc khảo sát này là đã phổ biến và quảng bá được về sự tồn tại và ý nghĩa của OER đến với cán bộ giảng dạy của Trường. Một điều hấp dẫn khác là tinh thần sẵn sàng tái sử dụng OER và chia sẻ học liệu do bản thân giáo viên soạn ra là cao và rất cao. Những kết quả này, tuy mang tính chất chỉ để tham khảo, nhưng cũng cho phép mở cửa cho việc nghiên cứu tiếp những phương pháp sư phạm nhằm tích hợp OER trong quá trình giảng dạ...

Browsing by Author Vũ, Đỗ Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Ky yeu OER 2019_p547-557.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Đỗ Quỳnh; Nguyễn, Thị Hải Yến; Nguyễn, Thị Nga; Nguyễn, Thanh Nhàn (2019)

 • Trường Đại học Thăng Long (TLU) đã bắt đầu quan tâm đến các tài nguyên học liệu mở (OER) từ đầu năm 2014 khi được văn phòng UNESCO tại Việt Nam mời tham gia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào một cuộc khảo sát về tình trạng hiểu biết và dùng OER tại một số trường đại học ở Việt Nam. Bài tham luận này tác giả trình bày kết quả tạo ra nguồn học liệu mở công bố trên blog cũng như kinh nghiệm và quá trình thực hiện các phim video ngắn nhằm học tập và sử dụng các ứng dụng phần mềm trên máy tính của Thư viện Trường Đại học Thăng Long

 • OER-Book(6).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Đỗ Quỳnh (2016)

 • Khảo sát 28 % số giáo viên cơ hữu của Đại học Thăng Long cho thấy tỷ số người có hiểu biết về OER và về một giấy phép bản quyền thường gắn với OER là Creative Commons là thấp không phải là một hiện tượng ngạc nghiên. Do đó, một kết quả đương nhiên của cuộc khảo sát này là đã phổ biến và quảng bá được về sự tồn tại và ý nghĩa của OER đến với cán bộ giảng dạy của Trường. Một điều hấp dẫn khác là tinh thần sẵn sàng tái sử dụng OER và chia sẻ học liệu do bản thân giáo viên soạn ra là cao và rất cao. Những kết quả này, tuy mang tính chất chỉ để tham khảo, nhưng cũng cho phép mở cửa cho việc nghiên cứu tiếp những phương pháp sư phạm nhằm tích hợp OER trong quá trình giảng dạ...