Browsing by Author Vũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00879_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thu Hương;  Advisor: Kiều, Thu Hoạch, Người hướng dẫn; Vũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn (2007)

 • 307 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu quan hệ văn hóa Tày-Việt qua truyện kể dân gian. Trình bày mối quan hệ văn hóa Tày-Việt qua khảo sát so sánh kiểu truyện người anh hùng kiến tạo thế giới, kiến tạo vũ trụ và kiểu truyện người anh hùn (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L2_00915_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Quý;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn; Vũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn (2007)

 • 193 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Tổng quan một số lý luận chung về tục ngữ người Việt phản ánh tri thức dân gian về văn hoá nông nghiệp: đặc thù văn hoá nông nghiệp Việt Nam và nhận diện tri thức tục ngữ về văn hoá nông nghiệp. Tập trung nghiên cứu tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử n (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

Browsing by Author Vũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00879_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thu Hương;  Advisor: Kiều, Thu Hoạch, Người hướng dẫn; Vũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn (2007)

 • 307 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu quan hệ văn hóa Tày-Việt qua truyện kể dân gian. Trình bày mối quan hệ văn hóa Tày-Việt qua khảo sát so sánh kiểu truyện người anh hùng kiến tạo thế giới, kiến tạo vũ trụ và kiểu truyện người anh hùn (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L2_00915_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Quý;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn; Vũ, Anh Tuấn, Người hướng dẫn (2007)

 • 193 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Tổng quan một số lý luận chung về tục ngữ người Việt phản ánh tri thức dân gian về văn hoá nông nghiệp: đặc thù văn hoá nông nghiệp Việt Nam và nhận diện tri thức tục ngữ về văn hoá nông nghiệp. Tập trung nghiên cứu tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử n (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007