Browsing by Author Vũ, Duy Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002952.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Duy Hiền; Đặng, Xuân Hải (2013)

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học (ĐHVLVH) nói chung. Khái quát một cách hệ thống những vấn đề lý luận cốt lõi về quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo hướng tiê ́ p câ ̣ n Đảm bảo chất lượng (ĐBCL). Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo tiếp cận ĐBCL của các cơ sở Giáo dục đại học (GDĐH) nước ta. Giới thiệu kinh nghiệm quản lý quá trình đào tạo theo hướng tiếp cận ĐBCL của GDĐH thế giới và khu vực. Đề xuất một số giải pháp quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo tiếp cận ĐBCL.

Browsing by Author Vũ, Duy Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050002952.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Duy Hiền; Đặng, Xuân Hải (2013)

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học (ĐHVLVH) nói chung. Khái quát một cách hệ thống những vấn đề lý luận cốt lõi về quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo hướng tiê ́ p câ ̣ n Đảm bảo chất lượng (ĐBCL). Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo tiếp cận ĐBCL của các cơ sở Giáo dục đại học (GDĐH) nước ta. Giới thiệu kinh nghiệm quản lý quá trình đào tạo theo hướng tiếp cận ĐBCL của GDĐH thế giới và khu vực. Đề xuất một số giải pháp quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo tiếp cận ĐBCL.