Browsing by Author Vũ, Duy Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050002990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Tùng;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2014)

 • Đánh giá hiện trạng và tiềm năng thị trường của Cổng thanh toán điện tử. Thiết kế sơ bộ phần mềm và kiến trúc hệ thống Cổng thanh toán điện tử Viettel. Lập dự toán chi phí thực hiện xây dựng dự án. Triển khai kế hoạch thực hiện và sử dụng lao động để xây d (...)

 • Le Duc Tung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Tùng;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2013)

 • Thế kỷ 21 là thế kỷ của khoa học và công nghệ. Ngày nay, công nghệ đã len lỏi và mọi ngõ ngách của cuộc sống, khiến cuộc sống trở nên tiện nghi hơn, thuận lợi hơn và đơn giản hơn. Mua bán trao đổi hàng hóa là một trong những hoạt động thường xuyên nhất của con người. Trong thời đại tri thức, việc mua bán trao đổi này cũng có những bước tiến mạnh mẽ về khoa học công nghệ. Với sự hỗ trợ của mạng thông tin toàn cầu Internet, thay vì phải sử dụng cách mua bán truyển thống, con người sử dụng các công cụ trực tuyến để mang về cho mình cũng gì cần thiết và bán đi những gì mình làm ra hoặc không có nhu cầu sử dụng. Chính nhu cầu này đã thúc đẩy sự ra đời của khái niệm thanh toán trực tuyế...

 • 00060000289.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Duy Linh; Nguyễn, Văn Đoàn; Nguyễn, Thị Ngọc Hân (2017)

 • Đề tài đã xây dựng được các giải pháp, thuật toán xử lý ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng nhận dạng chữ viết tiếng Việt. Công nghệ nhận dạng và trích xuất thông tin tự động được tích hợp vào hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocPro, giúp hệ thống DocPro có những tính năng đặc biệt, tăng mạnh khả năng cạnh tranh thương mại trên thị trường và "là phần mềm xuất sắc được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2016 trong lĩnh vực: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới 2015-2016 của Việt Nam".

 • 00050004753.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chí Trung;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2015)

 • Luân văn cung cấp một cái nhìn tổng thể về cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin trong các nhà máy.Nó sẽ giúp cho người quản lý hệ thống thông tin nắm được các vấn đề để biết được những gì cần thiết cho nhà máy, cái gì cần phải tiến hành làm ngay, cái gì có thể tiến hành làm sau, xác định được mức độ cần thiết để đầu tư rồi từ đó từng bước tiến hành xây dựng hệ thống.

 • 00050006281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thành Trung;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2015)

 • Đề xuất một mô hình hệ thống tin điện tử hiện đại thống nhất chung toàn bệnh viện, tương thích với các bệnh viện, các đơn vị y tế khác theo các quy định chung của Bộ Y tế, với các đơn vị hữu quan khác theo quy định của chính phủ, giao tiếp được với các bệnh viện, đại học và các tổ chức y tế quốc tế, đồng thời có tính mở và tính module hóa cao cho phép bệnh viện chủ động nâng cấp, bổ sung, tùy biến ứng dụng.

 • 00050004354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2020-04-03)

 • Trong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương t...

Browsing by Author Vũ, Duy Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050002990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Tùng;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2014)

 • Đánh giá hiện trạng và tiềm năng thị trường của Cổng thanh toán điện tử. Thiết kế sơ bộ phần mềm và kiến trúc hệ thống Cổng thanh toán điện tử Viettel. Lập dự toán chi phí thực hiện xây dựng dự án. Triển khai kế hoạch thực hiện và sử dụng lao động để xây d (...)

 • Le Duc Tung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Tùng;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2013)

 • Thế kỷ 21 là thế kỷ của khoa học và công nghệ. Ngày nay, công nghệ đã len lỏi và mọi ngõ ngách của cuộc sống, khiến cuộc sống trở nên tiện nghi hơn, thuận lợi hơn và đơn giản hơn. Mua bán trao đổi hàng hóa là một trong những hoạt động thường xuyên nhất của con người. Trong thời đại tri thức, việc mua bán trao đổi này cũng có những bước tiến mạnh mẽ về khoa học công nghệ. Với sự hỗ trợ của mạng thông tin toàn cầu Internet, thay vì phải sử dụng cách mua bán truyển thống, con người sử dụng các công cụ trực tuyến để mang về cho mình cũng gì cần thiết và bán đi những gì mình làm ra hoặc không có nhu cầu sử dụng. Chính nhu cầu này đã thúc đẩy sự ra đời của khái niệm thanh toán trực tuyế...

 • 00060000289.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Duy Linh; Nguyễn, Văn Đoàn; Nguyễn, Thị Ngọc Hân (2017)

 • Đề tài đã xây dựng được các giải pháp, thuật toán xử lý ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng nhận dạng chữ viết tiếng Việt. Công nghệ nhận dạng và trích xuất thông tin tự động được tích hợp vào hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocPro, giúp hệ thống DocPro có những tính năng đặc biệt, tăng mạnh khả năng cạnh tranh thương mại trên thị trường và "là phần mềm xuất sắc được công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2016 trong lĩnh vực: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới 2015-2016 của Việt Nam".

 • 00050004753.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chí Trung;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2015)

 • Luân văn cung cấp một cái nhìn tổng thể về cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin trong các nhà máy.Nó sẽ giúp cho người quản lý hệ thống thông tin nắm được các vấn đề để biết được những gì cần thiết cho nhà máy, cái gì cần phải tiến hành làm ngay, cái gì có thể tiến hành làm sau, xác định được mức độ cần thiết để đầu tư rồi từ đó từng bước tiến hành xây dựng hệ thống.

 • 00050006281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thành Trung;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2015)

 • Đề xuất một mô hình hệ thống tin điện tử hiện đại thống nhất chung toàn bệnh viện, tương thích với các bệnh viện, các đơn vị y tế khác theo các quy định chung của Bộ Y tế, với các đơn vị hữu quan khác theo quy định của chính phủ, giao tiếp được với các bệnh viện, đại học và các tổ chức y tế quốc tế, đồng thời có tính mở và tính module hóa cao cho phép bệnh viện chủ động nâng cấp, bổ sung, tùy biến ứng dụng.

 • 00050004354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2020-04-03)

 • Trong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương t...