Browsing by Author Vũ, Hoài Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 2011.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoài Nam (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quảng bá du lịch, thị trường du lịch quốc tế trọng điểm nhằm đảm bảo hiệu quả của các công cụ quảng bá trong du lịch. Phân tích thực trạng hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam vào thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ của công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội: đặc điểm của thị trường khách du lịch, hoạt động cung cấp thông tin du lịch, hoạt động quảng cáo du lịch của công ty, quan hệ công chúng, hoạt động bán hàng cá nhân, nỗ lực xúc tiến bán để quảng bá du lịch, qua đó làm rõ những kết quả đã đạt được, mặt còn tồn tại và chỉ ra những nguyên nhân, bài học đối với hoạt động quảng bá du lịch của công ty. Đề xuất một số các giải ph...

 • 01050002335.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Hoài Nam;  Advisor: Đào, Văn Dũng (2015)

 • Chương 1:Tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Phân tích phi tuyến động lực của vỏ thoải hai độ cong FGM có gân gia cường lệch tâm. Chương 3: Phân tích phi tuyến động lực của vỏ trụ tròn và vỏ trống FGM có gân gia cường lệch tâm. Chương 4: Phân tích phi tuyến động lực của vỏ cầu thoải đối xứng trục FGM có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ

Browsing by Author Vũ, Hoài Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 2011.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hoài Nam (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quảng bá du lịch, thị trường du lịch quốc tế trọng điểm nhằm đảm bảo hiệu quả của các công cụ quảng bá trong du lịch. Phân tích thực trạng hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam vào thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ của công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội: đặc điểm của thị trường khách du lịch, hoạt động cung cấp thông tin du lịch, hoạt động quảng cáo du lịch của công ty, quan hệ công chúng, hoạt động bán hàng cá nhân, nỗ lực xúc tiến bán để quảng bá du lịch, qua đó làm rõ những kết quả đã đạt được, mặt còn tồn tại và chỉ ra những nguyên nhân, bài học đối với hoạt động quảng bá du lịch của công ty. Đề xuất một số các giải ph...

 • 01050002335.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Hoài Nam;  Advisor: Đào, Văn Dũng (2015)

 • Chương 1:Tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Phân tích phi tuyến động lực của vỏ thoải hai độ cong FGM có gân gia cường lệch tâm. Chương 3: Phân tích phi tuyến động lực của vỏ trụ tròn và vỏ trống FGM có gân gia cường lệch tâm. Chương 4: Phân tích phi tuyến động lực của vỏ cầu thoải đối xứng trục FGM có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ