Browsing by Author Vũ, Hoàng Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 01050002393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Quý;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2015)

 • Một số khái niệm về ma trận: Ma trận Metzler, ma trận dương, nghịch đảo Drazin, khai triển kì dị, phổ và chỉ số. Chuẩn vento và chuẩn ma trận. Một số kết quả về bán kính ổn định. bán kính ổn định của hệ phương trình vi phân đại số có chậm.

 • 01050002393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Quý;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2015)

 • Chương 1. Trình bày một số kiến thức sử dụng trong luận văn, chủ yếu là các kiến thức mở rộng về ma trận, véc-tơ và chuẩn. Chương 2. Giới thiệu một số kết quả và công thức bán kính ổn định của phương trình vi phân đại số (PTVP ĐS) và PTVP thường có chậm tuyến tính hệ số hằng như là những trường hợp đặc biệt của phương trình vi phân đại số có chậm.Chương 3. Phân tích và chứng minh các kết quả về bán kính ổn định phức của PTVP ĐS có chậm tuyến tính hệ số hằng. Và kết quả là đưa ra một công thức tính toán bán kính ổn định.

 • 00051000349.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Hoàng Dũng;  Advisor: Fukuzumi, Masakazu; Vũ, Hoàng Linh (2019)

 • In 2017, The State Bank of Vietnam has stated that Bitcoin and other digital currencies are not a legal method of payment. However, Bitcoin also can be considered as a commodity, asset or investment channel. At present, while the number of Bitcoin investors and exchange market is increasing rapidly, there is no regulation in Vietnam to regulate the issue of this digital currency. In order to harmonize the interest of stakeholders, this paper suggests the Bitcoin cost sharing model with cooperative game theory approach to elaborate the incentive why Bitcoin users should cooperate and form coalitions. From that, it can help citizen increase the awareness and influence of Bitcoin in new ...

 • 01050001956_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Dung;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2014)

 • Chương 1: Trình bày phương trình vi phân đại số chỉ số 1 và phương trình vi phân đại số chỉ số cao. Chương 2: Trình bày dạng tổng quát của phương trình vi phân đại số chỉ số 1. Chương 3: Trình bày dạng tổng quát của phương trình vi phân đại số chỉ số 2.

 • 00051000543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Huyền Nhi;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh; Akashi, Junichi (2020)

 • This study analyzes the impact of remittance on consumption patterns of food, education, health care, education, electricity, durable consumption, and other consumption which means to find the impact on share and level of those consumption categories in Vietnamese households from 2012 to 2016.

 • DT_00637.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Phạm, Kỳ Anh (2006)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của hệ PTVPĐS với hệ số hằng có chứa tham số bé; Bán kính ổn định và tính bền vững của phương trình: xây dựng công thức tính bán kính ổn định, mở rộng lý thuyết số mũ Bohl, khảo sát sự phụ thuộc của tính ổn định vững vào dữ liệu của bài toán; Các tính chất định tính của hệ: tính khả qui và hệ tuần hoàn, mở rộng các định lý cổ điển như Ergin, Floquet ,vv...Phương pháp hàm Lyapunov khảo sát tính ổn định của hệ; Mối liên hệ giữa hệ thời gian liên tục và hệ rời rạc nhận được khi rời rạc hoá; Ứng dụng trong lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình đạo hàm riêng đại số

 • 01050004330.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Duy Trường;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2019)

 • Xây dựng thuật toán, phân tích tính ổn định, sự hội tụ của các phương pháp Runge-Kutta và các phương pháp đa bước tuyến tính cho một lớp phương trình vi phân đại số phi tuyến có cấu trúc. Các phương pháp này vẫn giữ được tính ổn định và tốc độ hội tụ như khi áp dụng cho phương trình vi phân thường. Khi áp dụng cho một lớp phương trình vi phân đại số nửa tuyến tính, các phương pháp bán hiện có chi phí tính toán thấp hơn nhiều so với các phương pháp ẩn. Một số thử nghiệm số đã được đưa ra để minh họa cho các kết quả lý thuyết. Phân tích, phân loại và khảo sát sự phụ thuộc của nghiệm vào dữ liệu cho một lớp PTVPĐSC phi tuyến có cấu trúc với trễ hằng. Xây dựng phương pháp và chứng minh sự...

 • 01050004582.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Quang Tuyển;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2019)

 • Phương trình vi phân đại số là một khái niệm quan trọng và hiệu quả trong mô hình hóa của nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau như cơ học, hệ mạch điện, điều khiển tối ưu, các phản ứng hóa học, động lực học chất lỏng, v.v.Giáo sư Vũ Hoàng Linh và Giáo sư Volker Mehrmann đã nghiên cứu phương trình vi phân đại số phi tuyến dạng không có tính lạ. Các tác giả đã đề xuất các phương pháp số hiệu quả như phương pháp một chân nửa hiện, phương pháp đa bước tuyến tính nửa hiện, và phương pháp Runge-Kutta nửa hiện cho phương trình vi phân đại số không có tính lạ.Giáo sư Vũ Hoàng Linh và tiến sĩ Nguyễn Duy Trường đã nghiên cứu một lớp phương trình vi phân đại số có cấu trúc. Các tác giả đã đề xuất c...

 • 01050000957_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thúy Ngọc;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2012)

 • Nghiên cứu phương trình vi phân có chậm (PTVPCC) thông qua việc so sánh với phương trình vi phân thường (PTVPT). Những khác biệt quan trọng nhất về tính chất định tính cũng như về khía cạnh giải số sẽ được đề cập đến trong phần đầu của chương. Phần thứ hai (...)

 • DT_00308.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Văn Nghi; Trần, Quốc Bình; Vũ, Hoàng Linh; Đào, Thị Liên (2004)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại số

 • 01050001358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Thị Nga;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2013)

 • Trình bày số mũ đặc trưng Lyapunov: giới thiệu một vài khái niệm cơ bản về số mũ đặc trưng và các tính chất, phổ của hệ tuyến tính, hệ chuẩn tắc. Tìm hiểu biến đổi Lyapunov và hệ khả quy: trình bày về hệ khả quy, hệ gần khả quy và hệ chính quy. Tìm hiểu tính ổn định của số mũ đặc: trình bày về tính ổn định của số mũ đặc trưng Lyapunov dưới tác động của nhiễu, tách tích phân, chứng minh điều kiện cần và đủ về tính ổn định của số mũ đặc trưng Lyapunov dưới tác động của nhiễu, xấp xỉ số mũ đặc trưng bằng phương pháp QR

 • DT_00882.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh (2008)

 • Nghiên cứu một số bài toán trong lý thuyết ổn định của phương trình vi phân đại số và đã đạt được một số kết quả: Mở rộng các khái niệm như số mũ Lyapunov, số mũ Bohl, nhị phân mũ và các khoảng phổ từ lý thuyết PTVP thường sang lý thuyết PTVPĐS. Khảo sát các tính chất của các số mũ và khoảng phổ như mối liên hệ với số mũ và phổ của PTVP thường căn bản, PTVPĐS liên hợp, tính ổn định đối với nhiễu. Xây dựng phương pháp xấp xỉ phổ, cài đặt thuật toán và thử nghiệm số

 • 01050001370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiên;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2014)

 • Trong khoa học kỹ thuật nhiều bài toán được qui về việc tìm nghiệm của phương trình vi phân thỏa mãn một số điều kiện nào đó (điều kiện biên, điều kiện ban đầu,…). Những phương pháp giải đúng được đưa ra chỉ áp dụng cho một lớp rất ít các phương trình vi phân. Đa số các phương trình vi phân mô phỏng hệ cơ học, lý học, hóa học, sinh học,… rất phức tạp và không thể giải đúng. Vì vậy, việc tìm ra các phương pháp số để giải phương trình vi phân đã trở thành vấn đề quan trọng trong Toán học tính toán. Do nhu cầu của thực tếvà sự phát triển của lý thuyết toán học, các nhà khoa học đã tìm ra một số phương pháp số để giải phương trình vi phân. Trong các phương pháp số giải phương trình vi phâ...

 • Urban Poverty in Vietnam - Determinants and Policy Implications.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Cuong; Vũ, Hoàng Linh; Nguyễn, Thắng (2010)

 • This study examines the profile and determinants of poverty in the two largest cities in Vietnam – Hanoi and Ho Chi Minh. Data used in this study are from the 2009 Urban Poverty Survey. Using the poverty line of 12,000 thousand VND, year, the poverty incidence is estimated at 17.4 percent for Hanoi and 12.5 percent for Ho Chi Minh city

 • item.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh (2021)

 • Việc về văn hóa nói chung) mà còn là một hình thức giải trí đọc không chỉ giúp mở mang kiến thức (cần thiết cho học tập, cho công việc hay ưa thích của rất nhiều người. Một người Việt Nam bình thường đơn thuần để nâng cao hiểu biết cũng cần đọc để nâng cao hiểu biết về lịch sử, địa lý của chính đất nước mình. Khi giao lưu, hợp tác với bạn bè Quốc tế, chúng ta cũng cần đọc để có sự hiểu biết nhất định về thế giới và các nền văn hóa khác nhau. Ngày nay, số lượng đầu sách, chủng loại sách càng ngày càng phong phú và dễ dàng tiếp cận dưới cả dạng sách in và sách điện tử. Tuy nhiên, việc lượng thông tin ngày càng nhiều và các hình thức giải trí ngày càng đa dạng dường như đã làm giảm s...

Browsing by Author Vũ, Hoàng Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 01050002393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Quý;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2015)

 • Một số khái niệm về ma trận: Ma trận Metzler, ma trận dương, nghịch đảo Drazin, khai triển kì dị, phổ và chỉ số. Chuẩn vento và chuẩn ma trận. Một số kết quả về bán kính ổn định. bán kính ổn định của hệ phương trình vi phân đại số có chậm.

 • 01050002393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Quý;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2015)

 • Chương 1. Trình bày một số kiến thức sử dụng trong luận văn, chủ yếu là các kiến thức mở rộng về ma trận, véc-tơ và chuẩn. Chương 2. Giới thiệu một số kết quả và công thức bán kính ổn định của phương trình vi phân đại số (PTVP ĐS) và PTVP thường có chậm tuyến tính hệ số hằng như là những trường hợp đặc biệt của phương trình vi phân đại số có chậm.Chương 3. Phân tích và chứng minh các kết quả về bán kính ổn định phức của PTVP ĐS có chậm tuyến tính hệ số hằng. Và kết quả là đưa ra một công thức tính toán bán kính ổn định.

 • 00051000349.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Hoàng Dũng;  Advisor: Fukuzumi, Masakazu; Vũ, Hoàng Linh (2019)

 • In 2017, The State Bank of Vietnam has stated that Bitcoin and other digital currencies are not a legal method of payment. However, Bitcoin also can be considered as a commodity, asset or investment channel. At present, while the number of Bitcoin investors and exchange market is increasing rapidly, there is no regulation in Vietnam to regulate the issue of this digital currency. In order to harmonize the interest of stakeholders, this paper suggests the Bitcoin cost sharing model with cooperative game theory approach to elaborate the incentive why Bitcoin users should cooperate and form coalitions. From that, it can help citizen increase the awareness and influence of Bitcoin in new ...

 • 01050001956_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Dung;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2014)

 • Chương 1: Trình bày phương trình vi phân đại số chỉ số 1 và phương trình vi phân đại số chỉ số cao. Chương 2: Trình bày dạng tổng quát của phương trình vi phân đại số chỉ số 1. Chương 3: Trình bày dạng tổng quát của phương trình vi phân đại số chỉ số 2.

 • 00051000543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Huyền Nhi;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh; Akashi, Junichi (2020)

 • This study analyzes the impact of remittance on consumption patterns of food, education, health care, education, electricity, durable consumption, and other consumption which means to find the impact on share and level of those consumption categories in Vietnamese households from 2012 to 2016.

 • DT_00637.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Phạm, Kỳ Anh (2006)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của hệ PTVPĐS với hệ số hằng có chứa tham số bé; Bán kính ổn định và tính bền vững của phương trình: xây dựng công thức tính bán kính ổn định, mở rộng lý thuyết số mũ Bohl, khảo sát sự phụ thuộc của tính ổn định vững vào dữ liệu của bài toán; Các tính chất định tính của hệ: tính khả qui và hệ tuần hoàn, mở rộng các định lý cổ điển như Ergin, Floquet ,vv...Phương pháp hàm Lyapunov khảo sát tính ổn định của hệ; Mối liên hệ giữa hệ thời gian liên tục và hệ rời rạc nhận được khi rời rạc hoá; Ứng dụng trong lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình đạo hàm riêng đại số

 • 01050004330.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Duy Trường;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2019)

 • Xây dựng thuật toán, phân tích tính ổn định, sự hội tụ của các phương pháp Runge-Kutta và các phương pháp đa bước tuyến tính cho một lớp phương trình vi phân đại số phi tuyến có cấu trúc. Các phương pháp này vẫn giữ được tính ổn định và tốc độ hội tụ như khi áp dụng cho phương trình vi phân thường. Khi áp dụng cho một lớp phương trình vi phân đại số nửa tuyến tính, các phương pháp bán hiện có chi phí tính toán thấp hơn nhiều so với các phương pháp ẩn. Một số thử nghiệm số đã được đưa ra để minh họa cho các kết quả lý thuyết. Phân tích, phân loại và khảo sát sự phụ thuộc của nghiệm vào dữ liệu cho một lớp PTVPĐSC phi tuyến có cấu trúc với trễ hằng. Xây dựng phương pháp và chứng minh sự...

 • 01050004582.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Quang Tuyển;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2019)

 • Phương trình vi phân đại số là một khái niệm quan trọng và hiệu quả trong mô hình hóa của nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau như cơ học, hệ mạch điện, điều khiển tối ưu, các phản ứng hóa học, động lực học chất lỏng, v.v.Giáo sư Vũ Hoàng Linh và Giáo sư Volker Mehrmann đã nghiên cứu phương trình vi phân đại số phi tuyến dạng không có tính lạ. Các tác giả đã đề xuất các phương pháp số hiệu quả như phương pháp một chân nửa hiện, phương pháp đa bước tuyến tính nửa hiện, và phương pháp Runge-Kutta nửa hiện cho phương trình vi phân đại số không có tính lạ.Giáo sư Vũ Hoàng Linh và tiến sĩ Nguyễn Duy Trường đã nghiên cứu một lớp phương trình vi phân đại số có cấu trúc. Các tác giả đã đề xuất c...

 • 01050000957_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thúy Ngọc;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2012)

 • Nghiên cứu phương trình vi phân có chậm (PTVPCC) thông qua việc so sánh với phương trình vi phân thường (PTVPT). Những khác biệt quan trọng nhất về tính chất định tính cũng như về khía cạnh giải số sẽ được đề cập đến trong phần đầu của chương. Phần thứ hai (...)

 • DT_00308.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Văn Nghi; Trần, Quốc Bình; Vũ, Hoàng Linh; Đào, Thị Liên (2004)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại số

 • 01050001358.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Thị Nga;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2013)

 • Trình bày số mũ đặc trưng Lyapunov: giới thiệu một vài khái niệm cơ bản về số mũ đặc trưng và các tính chất, phổ của hệ tuyến tính, hệ chuẩn tắc. Tìm hiểu biến đổi Lyapunov và hệ khả quy: trình bày về hệ khả quy, hệ gần khả quy và hệ chính quy. Tìm hiểu tính ổn định của số mũ đặc: trình bày về tính ổn định của số mũ đặc trưng Lyapunov dưới tác động của nhiễu, tách tích phân, chứng minh điều kiện cần và đủ về tính ổn định của số mũ đặc trưng Lyapunov dưới tác động của nhiễu, xấp xỉ số mũ đặc trưng bằng phương pháp QR

 • DT_00882.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh (2008)

 • Nghiên cứu một số bài toán trong lý thuyết ổn định của phương trình vi phân đại số và đã đạt được một số kết quả: Mở rộng các khái niệm như số mũ Lyapunov, số mũ Bohl, nhị phân mũ và các khoảng phổ từ lý thuyết PTVP thường sang lý thuyết PTVPĐS. Khảo sát các tính chất của các số mũ và khoảng phổ như mối liên hệ với số mũ và phổ của PTVP thường căn bản, PTVPĐS liên hợp, tính ổn định đối với nhiễu. Xây dựng phương pháp xấp xỉ phổ, cài đặt thuật toán và thử nghiệm số

 • 01050001370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiên;  Advisor: Vũ, Hoàng Linh (2014)

 • Trong khoa học kỹ thuật nhiều bài toán được qui về việc tìm nghiệm của phương trình vi phân thỏa mãn một số điều kiện nào đó (điều kiện biên, điều kiện ban đầu,…). Những phương pháp giải đúng được đưa ra chỉ áp dụng cho một lớp rất ít các phương trình vi phân. Đa số các phương trình vi phân mô phỏng hệ cơ học, lý học, hóa học, sinh học,… rất phức tạp và không thể giải đúng. Vì vậy, việc tìm ra các phương pháp số để giải phương trình vi phân đã trở thành vấn đề quan trọng trong Toán học tính toán. Do nhu cầu của thực tếvà sự phát triển của lý thuyết toán học, các nhà khoa học đã tìm ra một số phương pháp số để giải phương trình vi phân. Trong các phương pháp số giải phương trình vi phâ...

 • Urban Poverty in Vietnam - Determinants and Policy Implications.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Việt Cuong; Vũ, Hoàng Linh; Nguyễn, Thắng (2010)

 • This study examines the profile and determinants of poverty in the two largest cities in Vietnam – Hanoi and Ho Chi Minh. Data used in this study are from the 2009 Urban Poverty Survey. Using the poverty line of 12,000 thousand VND, year, the poverty incidence is estimated at 17.4 percent for Hanoi and 12.5 percent for Ho Chi Minh city

 • item.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh (2021)

 • Việc về văn hóa nói chung) mà còn là một hình thức giải trí đọc không chỉ giúp mở mang kiến thức (cần thiết cho học tập, cho công việc hay ưa thích của rất nhiều người. Một người Việt Nam bình thường đơn thuần để nâng cao hiểu biết cũng cần đọc để nâng cao hiểu biết về lịch sử, địa lý của chính đất nước mình. Khi giao lưu, hợp tác với bạn bè Quốc tế, chúng ta cũng cần đọc để có sự hiểu biết nhất định về thế giới và các nền văn hóa khác nhau. Ngày nay, số lượng đầu sách, chủng loại sách càng ngày càng phong phú và dễ dàng tiếp cận dưới cả dạng sách in và sách điện tử. Tuy nhiên, việc lượng thông tin ngày càng nhiều và các hình thức giải trí ngày càng đa dạng dường như đã làm giảm s...