Browsing by Author Vũ, Ngọc Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050000676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà (2012)

 • Tìm hiểu dây chuyền công nghệ sản xuất, mức độ tiêu thụ nguyên liệu, hóa chất, năng lượng, nước. Xác định và đánh giá các các nguồn thải: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại. Xác định các nguyên nhân gây tổn thất năng lượng, nước và gia tăng chất thải. Đề xuất các phương án giảm thiểu lượng chất thải rắn, nước thải và năng lượng. Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm các phương án cải tiến hệ thống xử lý nước thải. Tính toán chi phí lợi ích cho các phương án. Từ đó, tìm ra phương án tối ưu để Công ty áp dụng.

 • Higher Education Reform in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhã; Vũ, Ngọc Tú (2015)

 • The comprehensive reform that has been vigorously carried out over the last decades in all sectors has achieved important results. In spite of many difficulties and challenges, “Vietnam’s GDP growth rates have been very strong compared to its South-East Asian neighbors” (Nuffic Neso Vietnam). That has been attributed to higher education reform as higher education has been considered a very important part of the renewal of the State. In other words, Vietnam’s higher education reform that has been carried out since the late 90’s of the last century has recorded remarkable achievements. Firstly, the university scope and network has better met the people’s learning requirements. Se...

 • V_L2_00284.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Oanh;  Advisor: Vũ, Ngọc Tú (2001)

 • Phân tích, đối chiếu trật tự từ trong một số cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong câu đơn tiếng Anh-Việt, từ đó rút ra một số kết luận về cấu trúc câu, chia động từ, sử dụng quan hệ cải biến và cấu trúc đơn có trật tự đảo.

Browsing by Author Vũ, Ngọc Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050000676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà (2012)

 • Tìm hiểu dây chuyền công nghệ sản xuất, mức độ tiêu thụ nguyên liệu, hóa chất, năng lượng, nước. Xác định và đánh giá các các nguồn thải: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại. Xác định các nguyên nhân gây tổn thất năng lượng, nước và gia tăng chất thải. Đề xuất các phương án giảm thiểu lượng chất thải rắn, nước thải và năng lượng. Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm các phương án cải tiến hệ thống xử lý nước thải. Tính toán chi phí lợi ích cho các phương án. Từ đó, tìm ra phương án tối ưu để Công ty áp dụng.

 • Higher Education Reform in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhã; Vũ, Ngọc Tú (2015)

 • The comprehensive reform that has been vigorously carried out over the last decades in all sectors has achieved important results. In spite of many difficulties and challenges, “Vietnam’s GDP growth rates have been very strong compared to its South-East Asian neighbors” (Nuffic Neso Vietnam). That has been attributed to higher education reform as higher education has been considered a very important part of the renewal of the State. In other words, Vietnam’s higher education reform that has been carried out since the late 90’s of the last century has recorded remarkable achievements. Firstly, the university scope and network has better met the people’s learning requirements. Se...

 • V_L2_00284.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Oanh;  Advisor: Vũ, Ngọc Tú (2001)

 • Phân tích, đối chiếu trật tự từ trong một số cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong câu đơn tiếng Anh-Việt, từ đó rút ra một số kết luận về cấu trúc câu, chia động từ, sử dụng quan hệ cải biến và cấu trúc đơn có trật tự đảo.