Browsing by Author Vũ, Ngọc Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008231.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Ngọc Tiến;  Advisor: Lê, Thị Hồng Điệp (2016)

  • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề chung về quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sỹ đa khoa. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sỹ đa khoa ở Việt Nam hiện nay. Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sỹ đa khoa ở Việt Nam trong thời gian tới.

Browsing by Author Vũ, Ngọc Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008231.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Ngọc Tiến;  Advisor: Lê, Thị Hồng Điệp (2016)

  • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề chung về quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sỹ đa khoa. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sỹ đa khoa ở Việt Nam hiện nay. Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sỹ đa khoa ở Việt Nam trong thời gian tới.