Browsing by Author Vũ, Nguyên Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050002448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành; Trần, Văn Tuấn (2015)

 • Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp, Viện Công nghiệp Thực phẩm là khai thác nguồn gen thiên nhiên Việt Nam nhằm tạo enzyme tái tổhợp phục vụ ứng dụng trong chăn nuôi. Với phytase, đã có 24 gen từ các loài khác nhau thuộc chi Aspergillus được tách dòng và nghiên cứu. Trong số đó, phytase từ A. niger được tách dòng và biểu hiện trên Pichia pastoris. Giống như các phytase tự nhiên khác từ A. niger, enzyme thu nhận được chưa đảm bảo được tính bền nhiệt như mong muốn. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu: “Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc Aspergillus niger nhằm tăng khả năng hồi tính của phytase sau khi bị biến tính ở nhiệt độ ca...

 • 01050002217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hàn, Thị Thu Hương;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành; Bùi, Thị Việt Hà, 1975- (2014)

 • Sự gia tăng tiêu thụ năng lượng, cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch và ô nhiễm môi trường đã chuyển trọng tâm của thế hệ năng lượng theo hướng sử dụng nhiên liệu sinh học với nguyên liệu là chất thải giàu lignocellulose của các ngành lâm nghiệp, công nghiệp giấy và bột giấy, nông nghiệp và thực phẩm, rác thải đô thị rắn và chất thải động vật. Sản xất nhiên liệu từ sinh khối lignocellulose,với thành phần chủ yếu là cellulose và hemicellulose sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

 • 01050000922_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền Nhung;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành (2012)

 • Tổng quan về phân lập và tuyển chọn nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose. Tiến hành nghiên cứu và đưa ra các kết quả: Phân lập được 40 chủng nấm mốc thu được từ 7 mẫu ở các địa bàn khác nhau như Hà Nội, Sơn Tây, Hưng Yên và Tuy Hòa. Các chủng nấm mốc phát triển trên môi trường có cơ chất carbon bã lúa mì tốt hơn so với cơ chất hỗn hợp và avicel. Hàm lượng protein trong dịch chiết enyme của 10 chủng nấm mốc (cóIU/ml > 10) là khá cao với số lượng băng protein nhiều (trừFEC 523, FEC 544). Phân nhóm và định tên chi của 19 chủng nấm mốc dựa vào đặc điểm hình thái khuẩn lạc, tế bào và phổ finger printing.

Browsing by Author Vũ, Nguyên Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 01050002448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành; Trần, Văn Tuấn (2015)

 • Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp, Viện Công nghiệp Thực phẩm là khai thác nguồn gen thiên nhiên Việt Nam nhằm tạo enzyme tái tổhợp phục vụ ứng dụng trong chăn nuôi. Với phytase, đã có 24 gen từ các loài khác nhau thuộc chi Aspergillus được tách dòng và nghiên cứu. Trong số đó, phytase từ A. niger được tách dòng và biểu hiện trên Pichia pastoris. Giống như các phytase tự nhiên khác từ A. niger, enzyme thu nhận được chưa đảm bảo được tính bền nhiệt như mong muốn. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu: “Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc Aspergillus niger nhằm tăng khả năng hồi tính của phytase sau khi bị biến tính ở nhiệt độ ca...

 • 01050002217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hàn, Thị Thu Hương;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành; Bùi, Thị Việt Hà, 1975- (2014)

 • Sự gia tăng tiêu thụ năng lượng, cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch và ô nhiễm môi trường đã chuyển trọng tâm của thế hệ năng lượng theo hướng sử dụng nhiên liệu sinh học với nguyên liệu là chất thải giàu lignocellulose của các ngành lâm nghiệp, công nghiệp giấy và bột giấy, nông nghiệp và thực phẩm, rác thải đô thị rắn và chất thải động vật. Sản xất nhiên liệu từ sinh khối lignocellulose,với thành phần chủ yếu là cellulose và hemicellulose sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

 • 01050000922_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền Nhung;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành (2012)

 • Tổng quan về phân lập và tuyển chọn nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose. Tiến hành nghiên cứu và đưa ra các kết quả: Phân lập được 40 chủng nấm mốc thu được từ 7 mẫu ở các địa bàn khác nhau như Hà Nội, Sơn Tây, Hưng Yên và Tuy Hòa. Các chủng nấm mốc phát triển trên môi trường có cơ chất carbon bã lúa mì tốt hơn so với cơ chất hỗn hợp và avicel. Hàm lượng protein trong dịch chiết enyme của 10 chủng nấm mốc (cóIU/ml > 10) là khá cao với số lượng băng protein nhiều (trừFEC 523, FEC 544). Phân nhóm và định tên chi của 19 chủng nấm mốc dựa vào đặc điểm hình thái khuẩn lạc, tế bào và phổ finger printing.