Browsing by Author Vũ, Thị Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050004198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Các nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống trung tâm BTXH ở Việt Nam và trên thế giới. Các nghiên cứu đã tìm hiểu và đánh giá các hoạt động trợ giúp của một số các trung tâm BTXH tại một số tỉnh thành trong cả nước. Các nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đối tượng tại một số trung tâm BTXH tại Việt Nam.

 • 02050004198.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Tìm hiểu, phân tích đánh giá dịch vụ CTXH của Trung tâm Công tác xã hội Hà Nội thông qua các nhóm hoạt động đã được thực hiện tại trung tâm đó là trợ giúp khẩn cấp, tư vấn, tham vấn, quản lí trường hợp. Từ đó đưa ra những khuyến nghị thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của Trung tâm, góp phần hoàn thiện mô hình trung tâm CTXH tại Hà Nội nói riêng, và Việt Nam nói chung, phù hợp yêu cầu xã hội.

 • 00050000570_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Đào, Trí Úc , người hướng dẫn (2010)

 • Electronic Resources; 96 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng về sự hỗ trợ của tòa án đối với giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, đề xuất c (...)

 • 02050004697.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Lê Thảo (2016)

 • Vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong chương trình đào tạo để phân tích làm sáng tỏ nguyên nhân và từ đó đề ra các giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa ngành Hàng không và Du lịch ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của hai ngành, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành du lịch nói riêng

 • 01050002460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Tạ, Thị Thảo (2015)

 • Luận văn này là một phần trong chương trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Pháp với mục đích nghiên cứu phát triển phương pháp quang phổ hồng ngoại gần và trung bình kết hợp với các phương pháp hồi quy đa biến tuyến tính để kiểm định nhanh chất lượng thuốc. Nghiên cứu này sẽ góp phần khẳng định xu hướng đưa các phép phân tích ra khỏi nghiên cứu đơn thuần và áp dụng nhanh trong thực tế, đồng thời cho phép tiết kiệm thời gian, hóa chất và đặc biệt là tăng tính thời sự của công tác giám định chất lượng.

 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Văn Bôi; Phạm, Hoài Thu; Nguyễn, Vũ Quang Thành; Doãn, Thu Hồng; Nguyễn, Bích Ngọc; Vũ, Thị Huệ; Mạc, Đình Hùng (2013)

 • Pichromene 1 is a potential anti-cancer substance that is being studied for treatment of chronic leukemia. In this paper have been developed method for synthesis of pichrmene 1 and its analogs by condensation between substituted salicylaldehyde and β-nitrostyrene derivatives under different conditions (solvent, reaction time, temperature and catalyst…). The research results showed that in toluene, at a temperature of 800C, with acid L-pipecolic as catalyst, the yield of pichromenes reached 82% after 24h. The structure of the products was determined by the data of 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy. .

 • 02050001510_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan nghiên cứu về sự bàng quan xã hội; Nghiên cứu tập trung lý giải thái độ không trợ giúp của cộng đồng với người gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Điều tra khảo sát thực tiễn thái độ bàng quan xã hội: nghiên cứu trên sinh viên của trường Đại (...); Electronic Resources

 • 02050000530_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Trần, Kim Đỉnh (2011)

 • Làm rõ những chủ trương của Đảng bộ Nam Định về phát triển giáo dục đào tạo, trên cơ sở đó xây dựng các khuyến nghị để góp phần phát triển giáo dục đào tạo của địa phương. Phân tích những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo phát triển giáo dục đào tạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định và đề xuất khuyến nghị phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh. Khẳng định những thành tựu và phân tích kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của Đảng bộ Nam Định từ năm 1997 đến năm 2006.

Browsing by Author Vũ, Thị Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050004198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Các nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống trung tâm BTXH ở Việt Nam và trên thế giới. Các nghiên cứu đã tìm hiểu và đánh giá các hoạt động trợ giúp của một số các trung tâm BTXH tại một số tỉnh thành trong cả nước. Các nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đối tượng tại một số trung tâm BTXH tại Việt Nam.

 • 02050004198.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Tìm hiểu, phân tích đánh giá dịch vụ CTXH của Trung tâm Công tác xã hội Hà Nội thông qua các nhóm hoạt động đã được thực hiện tại trung tâm đó là trợ giúp khẩn cấp, tư vấn, tham vấn, quản lí trường hợp. Từ đó đưa ra những khuyến nghị thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của Trung tâm, góp phần hoàn thiện mô hình trung tâm CTXH tại Hà Nội nói riêng, và Việt Nam nói chung, phù hợp yêu cầu xã hội.

 • 00050000570_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Đào, Trí Úc , người hướng dẫn (2010)

 • Electronic Resources; 96 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng về sự hỗ trợ của tòa án đối với giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, đề xuất c (...)

 • 02050004697.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Phạm, Lê Thảo (2016)

 • Vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong chương trình đào tạo để phân tích làm sáng tỏ nguyên nhân và từ đó đề ra các giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa ngành Hàng không và Du lịch ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của hai ngành, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành du lịch nói riêng

 • 01050002460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Tạ, Thị Thảo (2015)

 • Luận văn này là một phần trong chương trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Pháp với mục đích nghiên cứu phát triển phương pháp quang phổ hồng ngoại gần và trung bình kết hợp với các phương pháp hồi quy đa biến tuyến tính để kiểm định nhanh chất lượng thuốc. Nghiên cứu này sẽ góp phần khẳng định xu hướng đưa các phép phân tích ra khỏi nghiên cứu đơn thuần và áp dụng nhanh trong thực tế, đồng thời cho phép tiết kiệm thời gian, hóa chất và đặc biệt là tăng tính thời sự của công tác giám định chất lượng.

 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Văn Bôi; Phạm, Hoài Thu; Nguyễn, Vũ Quang Thành; Doãn, Thu Hồng; Nguyễn, Bích Ngọc; Vũ, Thị Huệ; Mạc, Đình Hùng (2013)

 • Pichromene 1 is a potential anti-cancer substance that is being studied for treatment of chronic leukemia. In this paper have been developed method for synthesis of pichrmene 1 and its analogs by condensation between substituted salicylaldehyde and β-nitrostyrene derivatives under different conditions (solvent, reaction time, temperature and catalyst…). The research results showed that in toluene, at a temperature of 800C, with acid L-pipecolic as catalyst, the yield of pichromenes reached 82% after 24h. The structure of the products was determined by the data of 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy. .

 • 02050001510_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan nghiên cứu về sự bàng quan xã hội; Nghiên cứu tập trung lý giải thái độ không trợ giúp của cộng đồng với người gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Điều tra khảo sát thực tiễn thái độ bàng quan xã hội: nghiên cứu trên sinh viên của trường Đại (...); Electronic Resources

 • 02050000530_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Trần, Kim Đỉnh (2011)

 • Làm rõ những chủ trương của Đảng bộ Nam Định về phát triển giáo dục đào tạo, trên cơ sở đó xây dựng các khuyến nghị để góp phần phát triển giáo dục đào tạo của địa phương. Phân tích những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo phát triển giáo dục đào tạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định và đề xuất khuyến nghị phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh. Khẳng định những thành tựu và phân tích kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của Đảng bộ Nam Định từ năm 1997 đến năm 2006.