Browsing by Author Vũ, Thị Mừng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050003279.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mừng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2016)

 • Đối với chương trình toán trung học phổ thông thì phương trình lượng giác là một nội dung quan trọng vì trong các kỳ thi tuyển sinh đại học hầu như năm nào cũng có một câu giải phương trình lượng giác. Việc giảng dạy lượng giác đã được đưa vào chương trình ngay từ lớp 10 bậc trung học phổ thông, trong đó phần kiến thức về phương trình lượng giác chiếm vai trò trọng tâm. Kèm theo đó học toán lượng giác cũng giúp học sinh mở rộng tư duy vì một bài lượng giác có nhiều cách giải. Số lượng công thức lượng giác cần nhớ khá nhiều do đó đòi hỏi học sinh phải làm nhiều bài tập để nhớ kiến thức. Tuy nhiên, do thời gianhạnhẹp của chương trình phổ thông, không nêu được đầy đủ chi tiết tất cả các...

 • 01050003279.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Mừng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2016)

 • Các hàm số lượng giác. Đa thức lượng giác. Phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình lượng giác đối xứng, phản đỗiứng đối với sin x và cos x. Một số ứng dụng của lượng giác trong đại số.

 • 01050004217.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Mừng;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tuấn (2019)

 • Tổng quan và xây dựng cơ sở lý luận phân loại và đánh giá điều kiện SKH tỉnh Gia Lai phục vụ hoạt động du lịch. Phân tích đặc điểm tài nguyên SKH tỉnh Gia Lai phục vụ hoạt động du lịch. Nghiên cứu thành lập bản đồ phân loại SKH du lịch tỉnh Gia Lai, tỷ lệ 1/100.000. Đánh giá mức độ thuận lợi của điều kiện SKH đối với sức khỏe của người tham gia các hoạt động du lịch ngoài trời. Đề xuất các giải pháp liên quan đến điều kiện SKH nhằm bảo vệ sức khỏe của người tham gia các hoạt động du lịch ngoài trời.

Browsing by Author Vũ, Thị Mừng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050003279.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mừng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2016)

 • Đối với chương trình toán trung học phổ thông thì phương trình lượng giác là một nội dung quan trọng vì trong các kỳ thi tuyển sinh đại học hầu như năm nào cũng có một câu giải phương trình lượng giác. Việc giảng dạy lượng giác đã được đưa vào chương trình ngay từ lớp 10 bậc trung học phổ thông, trong đó phần kiến thức về phương trình lượng giác chiếm vai trò trọng tâm. Kèm theo đó học toán lượng giác cũng giúp học sinh mở rộng tư duy vì một bài lượng giác có nhiều cách giải. Số lượng công thức lượng giác cần nhớ khá nhiều do đó đòi hỏi học sinh phải làm nhiều bài tập để nhớ kiến thức. Tuy nhiên, do thời gianhạnhẹp của chương trình phổ thông, không nêu được đầy đủ chi tiết tất cả các...

 • 01050003279.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Mừng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2016)

 • Các hàm số lượng giác. Đa thức lượng giác. Phương trình lượng giác cơ bản. Phương trình lượng giác đối xứng, phản đỗiứng đối với sin x và cos x. Một số ứng dụng của lượng giác trong đại số.

 • 01050004217.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Mừng;  Advisor: Nguyễn, Thanh Tuấn (2019)

 • Tổng quan và xây dựng cơ sở lý luận phân loại và đánh giá điều kiện SKH tỉnh Gia Lai phục vụ hoạt động du lịch. Phân tích đặc điểm tài nguyên SKH tỉnh Gia Lai phục vụ hoạt động du lịch. Nghiên cứu thành lập bản đồ phân loại SKH du lịch tỉnh Gia Lai, tỷ lệ 1/100.000. Đánh giá mức độ thuận lợi của điều kiện SKH đối với sức khỏe của người tham gia các hoạt động du lịch ngoài trời. Đề xuất các giải pháp liên quan đến điều kiện SKH nhằm bảo vệ sức khỏe của người tham gia các hoạt động du lịch ngoài trời.