Browsing by Author Vũ, Thị Ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 00050006146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Ngân;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2015)

 • Phân tích các vấn đề lý luận làm cơ sở hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch, đó là: Các khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của du lịch và pháp luật về du lịch; khái niệm, yêu cầu, điều kiện và tiêu chí xác định mức độ hoàn thiện của pháp luật về du lịch.

 • 01050003533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2017)

 • Chương 1: Tổng quan về mật mã hạng nhẹ - Sơ lược về mật mã hạng nhẹ, với nhu cầu cần những thuật toán hạng nhẹ để có thể cài đặt trong các thiết bị Thâm nhập khắp nơi với kích thước nhỏ và năng lực tính toán ở mức độ thích hợp. Mật mã hạng nhẹ hướng tới việc tạo ra các giải pháp cài đặt rất gọn nhẹ nhưng không làm giảm quá nhiều về tính an toàn. Thực tế, vấn đề chính của mật mã hạng nhẹ là “thỏa hiệp” giữa độ an toàn và tính hiệu quả trong cài đặt của các thuật toán mật mã . Mật mã hạng nhẹ được chia thành các loại như:  Mật mã khóa đối xứng hạng nhẹ  Mật mã khóa công khai hạng nhẹ  Hàm băm hạng nhẹ - Trình bày về chiến lược thiết kế cho mật mã hạng nhẹ - Thiết kế thuật...

 • DT_00363.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Ngân; Nguyễn, Thị Ổn; Phan, Thị Tình (2004)

 • Xác định và phân loại các yếu tố góp phần tạo dựng ý nghĩa ngữ pháp thời thể của các dạng thức động từ tiếng Pháp. Phân tích mô hình hành chức của ba thời hiện tại, quá khứ kép và tương lai đơn giản của thức Trực thái cách. Đồng thời phân tích mô hình hành chức của các phó từ "depuis", "déjà", "encore"; Từ đó hệ thống các giá trị nghĩa của ba thời này trong mối quan hệ tương tác với ngữ cảnh và đặc biệt với các phó từ trên. Nghiên cứu về cách tri nhận thời của người Việt và nghiên cứu hành chức, vai trò và ý nghĩa của bộ ba "đã", "đang" và "sẽ" trong phát ngôn tiếng Việt

 • 21.1.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2005)

 • In French, a composite verb is normally formed with one of the auxiliary verbs “AVOIR” and “ETRE”. Most of these verbs are with “AVOIR”, and only 0,3% are with “ETRE”. From general remark on the function of AVOIR and ETRE as significative verbs, this article analyses the role of these words as auxiliary verbs in forming grammatical meaning of verbs in past composite tense. Given the particularity of the function of each verb, each auxiliary verb above will have different influences to the grammatical meaning of the sentence, and consequently may make the sentence carry different meanings.

 • TC_001370.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2005)

 • Nhằm góp phần giải đáp các vướng mắc nêu trên, giúp cho việc dạy và học tiêng Pháp được tốt hơn, trong khuôn khổ của bài báo này, chúng tôi sẽ phân tích vai trò của être và avoir trong việc tạo nên sự khác biệt về ý nghĩa giữa những câu ở thời quá khứ kép. Phương pháp tiến hành là xuất phát từ những nhận xét chung về hành chức của chúng khi là các động từ bình thường.

 • KY_00516.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2000)

 • Một trong các lỗi mà người Việt học tiếng Pháp hay mắc phải khi giao tiếp là việc quá lạm dụng từ déjà của tiếng Pháp. Nếu như những người học tiếng Pháp giai đoạn đầu hay mắc các kiểu lỗi như: Je vois (regarde) déjà ce film (Mình xem phim nay rồi) thì loại lỗi kiểu Tu as vu ce film ? (Bạn xem phim này chưa?) thường thấy ở mọi trình độ. Phải chăng người Việt Nam khi sử dụng tiếng Pháp thường bị ảnh hưởng tiêu cực của tiếng Việt, đặc biệt là các trạng từ “đã” hoặc “đã…rồi” trong tiếng Việt. Trong phạm vi báo cáo này, tôi muốn hệ thống lại cách dùng của déjà và qua đó rút ra đặc điểm chung nhất về hoạt động của trạng từ này và gợi ý một vài điểm về cách chuyển dịch các câu có trạng từ ...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2002)

 • The highly frequent “Déj à” in French can be a problem for Vietnamese learners who are unaware of how it is used. Another part of the reason is due to the influence of Vietnamese on L2 (French) acquisition. Therefore, this paper presents the author’s work designed to take a close look at its workings in French. Basically, its uses can fall into three categories on the basis of which the author gives suggestions as to how its meanings can be rendered into Vietnamese. It is hoped that as such, the work will be of some help to those doing French.

Browsing by Author Vũ, Thị Ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 00050006146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Ngân;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2015)

 • Phân tích các vấn đề lý luận làm cơ sở hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch, đó là: Các khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của du lịch và pháp luật về du lịch; khái niệm, yêu cầu, điều kiện và tiêu chí xác định mức độ hoàn thiện của pháp luật về du lịch.

 • 01050003533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2017)

 • Chương 1: Tổng quan về mật mã hạng nhẹ - Sơ lược về mật mã hạng nhẹ, với nhu cầu cần những thuật toán hạng nhẹ để có thể cài đặt trong các thiết bị Thâm nhập khắp nơi với kích thước nhỏ và năng lực tính toán ở mức độ thích hợp. Mật mã hạng nhẹ hướng tới việc tạo ra các giải pháp cài đặt rất gọn nhẹ nhưng không làm giảm quá nhiều về tính an toàn. Thực tế, vấn đề chính của mật mã hạng nhẹ là “thỏa hiệp” giữa độ an toàn và tính hiệu quả trong cài đặt của các thuật toán mật mã . Mật mã hạng nhẹ được chia thành các loại như:  Mật mã khóa đối xứng hạng nhẹ  Mật mã khóa công khai hạng nhẹ  Hàm băm hạng nhẹ - Trình bày về chiến lược thiết kế cho mật mã hạng nhẹ - Thiết kế thuật...

 • DT_00363.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Ngân; Nguyễn, Thị Ổn; Phan, Thị Tình (2004)

 • Xác định và phân loại các yếu tố góp phần tạo dựng ý nghĩa ngữ pháp thời thể của các dạng thức động từ tiếng Pháp. Phân tích mô hình hành chức của ba thời hiện tại, quá khứ kép và tương lai đơn giản của thức Trực thái cách. Đồng thời phân tích mô hình hành chức của các phó từ "depuis", "déjà", "encore"; Từ đó hệ thống các giá trị nghĩa của ba thời này trong mối quan hệ tương tác với ngữ cảnh và đặc biệt với các phó từ trên. Nghiên cứu về cách tri nhận thời của người Việt và nghiên cứu hành chức, vai trò và ý nghĩa của bộ ba "đã", "đang" và "sẽ" trong phát ngôn tiếng Việt

 • 21.1.7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2005)

 • In French, a composite verb is normally formed with one of the auxiliary verbs “AVOIR” and “ETRE”. Most of these verbs are with “AVOIR”, and only 0,3% are with “ETRE”. From general remark on the function of AVOIR and ETRE as significative verbs, this article analyses the role of these words as auxiliary verbs in forming grammatical meaning of verbs in past composite tense. Given the particularity of the function of each verb, each auxiliary verb above will have different influences to the grammatical meaning of the sentence, and consequently may make the sentence carry different meanings.

 • TC_001370.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2005)

 • Nhằm góp phần giải đáp các vướng mắc nêu trên, giúp cho việc dạy và học tiêng Pháp được tốt hơn, trong khuôn khổ của bài báo này, chúng tôi sẽ phân tích vai trò của être và avoir trong việc tạo nên sự khác biệt về ý nghĩa giữa những câu ở thời quá khứ kép. Phương pháp tiến hành là xuất phát từ những nhận xét chung về hành chức của chúng khi là các động từ bình thường.

 • KY_00516.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2000)

 • Một trong các lỗi mà người Việt học tiếng Pháp hay mắc phải khi giao tiếp là việc quá lạm dụng từ déjà của tiếng Pháp. Nếu như những người học tiếng Pháp giai đoạn đầu hay mắc các kiểu lỗi như: Je vois (regarde) déjà ce film (Mình xem phim nay rồi) thì loại lỗi kiểu Tu as vu ce film ? (Bạn xem phim này chưa?) thường thấy ở mọi trình độ. Phải chăng người Việt Nam khi sử dụng tiếng Pháp thường bị ảnh hưởng tiêu cực của tiếng Việt, đặc biệt là các trạng từ “đã” hoặc “đã…rồi” trong tiếng Việt. Trong phạm vi báo cáo này, tôi muốn hệ thống lại cách dùng của déjà và qua đó rút ra đặc điểm chung nhất về hoạt động của trạng từ này và gợi ý một vài điểm về cách chuyển dịch các câu có trạng từ ...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Ngân (2002)

 • The highly frequent “Déj à” in French can be a problem for Vietnamese learners who are unaware of how it is used. Another part of the reason is due to the influence of Vietnamese on L2 (French) acquisition. Therefore, this paper presents the author’s work designed to take a close look at its workings in French. Basically, its uses can fall into three categories on the basis of which the author gives suggestions as to how its meanings can be rendered into Vietnamese. It is hoped that as such, the work will be of some help to those doing French.