Browsing by Author Vũ, Thị Ngoan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Kim Tiến; Vũ, Thị Ngoan; Nguyễn, Thị Thanh Tâm; Trần, Diệu Hương; Chu, Ngọc Diệp (2022)

 • Từ những thập niên cuối của thế kỷ XX, hội nhập quốc tế dần trở thành xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của toàn cầu. Việt Nam trong giai đoạn này còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc đấu tranh giành độc lập, đời sống nhân dân bị tổn thất nặng nề, tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng. Đặc biệt, giai đoạn từ 1976-1986, thời kỳ được xem là khủng hoảng kinh tế, đất nước bị trì trệ do mô hình kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp, tình trạng đói nghèo vẫn diễn ra liên tục mà không có sự cải thiện. Đói nghèo là vấn đề bức xúc của cả xã hội, là sự cản trở rất lớn tới con đường phát triển của đất nước. Vì vậy, theo xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổ...

 • 04053000231.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Ngoan;  Advisor: Cầm, Tú Tài (2019)

 • 随着当今时代国际化的深入,尤其是越中两国合作关系的发展,越南汉语教 学也随之而深受重视,然而,新时代的汉语教学也面对着机遇和挑战,要求我们 不断创新,丰富和完善汉语课堂教学方法,提高教学效果。 为此,我们选择此项 研究作为汉语教学法理论专业硕士论文课题。文中,我们选择河内国家大学下属 外语大学中国语言文化系汉语专业本科生的口语教学作为背景,研究会话课课堂 教学现状, 从而设计会话课新模式进行实验,在此基础上提出相关的教学建议。 在进行研究过程中,我们采取文献法、问卷调查法、 实际观摩和交流访谈法、实验法以及经验总结法等。 我们以胡晓清编著、北京大学出版社出版的《高级汉 语听说教程》中的第六课《孩子,明天的太阳》为例进行课堂教学设计, 进行试 验提出了目前在河内国家大学下属外语大学使用的会话课教学方法、原则以及策 略。针对这一课程的教学设计,进行了评价及反思, 从而提出了在会话课课堂教 学设计中的优劣。 全文分为三章,第一章总结了汉语作为第二语言教学的特点及 原则、课堂教学设计、口语及口语课教学等相关理论问题并对相关的研究成果进 行综述;第二章题为河内国家大学下属外语大学汉语专业本科生会话教学现状, 其内容主要针对教学课程、教学环境及教学方法等方面进行考察统计与分析,阐 明其优劣及原因。第三章题为河内国家大学下属外语大学汉语专业本科生会话教 学设计实例与分析。在此,我们以《高级汉语听说教程》第六课为例,设计了会 话教学教案,经试验和采访总结出实验课的优点,从而针对河内国家大学下属外 语大学汉语专业本科生的会话课提出相关的教学建议,为更好地完善会话课教学 提供一份...

Browsing by Author Vũ, Thị Ngoan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Kim Tiến; Vũ, Thị Ngoan; Nguyễn, Thị Thanh Tâm; Trần, Diệu Hương; Chu, Ngọc Diệp (2022)

 • Từ những thập niên cuối của thế kỷ XX, hội nhập quốc tế dần trở thành xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của toàn cầu. Việt Nam trong giai đoạn này còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc đấu tranh giành độc lập, đời sống nhân dân bị tổn thất nặng nề, tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng. Đặc biệt, giai đoạn từ 1976-1986, thời kỳ được xem là khủng hoảng kinh tế, đất nước bị trì trệ do mô hình kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp, tình trạng đói nghèo vẫn diễn ra liên tục mà không có sự cải thiện. Đói nghèo là vấn đề bức xúc của cả xã hội, là sự cản trở rất lớn tới con đường phát triển của đất nước. Vì vậy, theo xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổ...

 • 04053000231.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Ngoan;  Advisor: Cầm, Tú Tài (2019)

 • 随着当今时代国际化的深入,尤其是越中两国合作关系的发展,越南汉语教 学也随之而深受重视,然而,新时代的汉语教学也面对着机遇和挑战,要求我们 不断创新,丰富和完善汉语课堂教学方法,提高教学效果。 为此,我们选择此项 研究作为汉语教学法理论专业硕士论文课题。文中,我们选择河内国家大学下属 外语大学中国语言文化系汉语专业本科生的口语教学作为背景,研究会话课课堂 教学现状, 从而设计会话课新模式进行实验,在此基础上提出相关的教学建议。 在进行研究过程中,我们采取文献法、问卷调查法、 实际观摩和交流访谈法、实验法以及经验总结法等。 我们以胡晓清编著、北京大学出版社出版的《高级汉 语听说教程》中的第六课《孩子,明天的太阳》为例进行课堂教学设计, 进行试 验提出了目前在河内国家大学下属外语大学使用的会话课教学方法、原则以及策 略。针对这一课程的教学设计,进行了评价及反思, 从而提出了在会话课课堂教 学设计中的优劣。 全文分为三章,第一章总结了汉语作为第二语言教学的特点及 原则、课堂教学设计、口语及口语课教学等相关理论问题并对相关的研究成果进 行综述;第二章题为河内国家大学下属外语大学汉语专业本科生会话教学现状, 其内容主要针对教学课程、教学环境及教学方法等方面进行考察统计与分析,阐 明其优劣及原因。第三章题为河内国家大学下属外语大学汉语专业本科生会话教 学设计实例与分析。在此,我们以《高级汉语听说教程》第六课为例,设计了会 话教学教案,经试验和采访总结出实验课的优点,从而针对河内国家大学下属外 语大学汉语专业本科生的会话课提出相关的教学建议,为更好地完善会话课教学 提供一份...