Browsing by Author Vũ, Thị Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050007551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2016)

 • Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận văn xác định một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thểsau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về loại hình dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hànghóa xuất nhập khẩu của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam giai đoạn 2012-2015. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty trong thời gian tới.

 • 00050010288.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quỳnh;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm về quản lý đấu thầu các dự án tại các tổ chức công, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2015 - 2018, từ đó luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.

Browsing by Author Vũ, Thị Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050007551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Minh (2016)

 • Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận văn xác định một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thểsau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về loại hình dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội giai đoạn 2012-2015. Đánh giá chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải hànghóa xuất nhập khẩu của công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam giai đoạn 2012-2015. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty trong thời gian tới.

 • 00050010288.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quỳnh;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm về quản lý đấu thầu các dự án tại các tổ chức công, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2015 - 2018, từ đó luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.