Browsing by Author Vũ, Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050005150.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Thu;  Advisor: Vũ, Thanh (2017)

 • - Luận văn nghiên cứu về phương thức thể hiện nhân vật kì ảo trong truyện chí quái Việt Nam (qua Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái lục) để chỉ ra những phương thức mà Lý Tế Xuyên và Trần Thế Pháp đã dùng để thể hiện nhân vật kì ảo trong tác phẩm của mình. Từ đó, có thể thấy được những thành tựu trong xây dựng nhân vật kì ảo của Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái lục. Nhận thức được những đặc điểm nghệ thuật của thể loại truyện chí quái Việt Nam giai đoạn đầu. Góp phần hình dung thêm về con đường đi của văn xuôi kì ảo Việt Nam. - Luận văn trình bày về những tiền đề ra đời Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái lục và khái quát về tác giả, văn bản Việt điện u li...

 • V_L2_01818_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Huyền Thương;  Advisor: Vũ, Thanh (2009)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu tình hình phát triển của thể loại truyện truyền kì trong văn học thế giới nói chung và văn học Việt Nam nói riêng. Khái quát về hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hóa – văn học trong giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Khảo sát và nghiên cứu truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, đóng góp một cái nhìn toàn diện hơn về truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn này. Phân tích những xu hướng mới trong nội dung phản ánh của truyện truyền kì giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX trên các khía cạnh: sự chuyển hướng trong tư tưởng; đề tài...

Browsing by Author Vũ, Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050005150.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Thu;  Advisor: Vũ, Thanh (2017)

 • - Luận văn nghiên cứu về phương thức thể hiện nhân vật kì ảo trong truyện chí quái Việt Nam (qua Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái lục) để chỉ ra những phương thức mà Lý Tế Xuyên và Trần Thế Pháp đã dùng để thể hiện nhân vật kì ảo trong tác phẩm của mình. Từ đó, có thể thấy được những thành tựu trong xây dựng nhân vật kì ảo của Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái lục. Nhận thức được những đặc điểm nghệ thuật của thể loại truyện chí quái Việt Nam giai đoạn đầu. Góp phần hình dung thêm về con đường đi của văn xuôi kì ảo Việt Nam. - Luận văn trình bày về những tiền đề ra đời Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái lục và khái quát về tác giả, văn bản Việt điện u li...

 • V_L2_01818_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Huyền Thương;  Advisor: Vũ, Thanh (2009)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu tình hình phát triển của thể loại truyện truyền kì trong văn học thế giới nói chung và văn học Việt Nam nói riêng. Khái quát về hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hóa – văn học trong giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Khảo sát và nghiên cứu truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, đóng góp một cái nhìn toàn diện hơn về truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn này. Phân tích những xu hướng mới trong nội dung phản ánh của truyện truyền kì giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX trên các khía cạnh: sự chuyển hướng trong tư tưởng; đề tài...