Browsing by Author Vũ, Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • An Analysis of the Philippines’ Marine Fishery Management based on the PSIR Framework and Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2012)

 • Marine fishery resource management is a great concern of numerous governments because this resource contributes considerably to socio-economic development and provides from a huge ecosystem goods and services to the world. However, the alarming over-exploitation, marine environmental degradation and conflicts between stakeholders in the fishery sector all over the world has urgently required a more efficient approach to manage marine fishery resources. This paper argues that ecological economics is a suitable approach to address the issues of marine fishery resource use and management. In particularly, the paper will focus on biological and economic aspects of marine fishery resourc...

 • Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union. A Gravity Model Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Nhớ; Vũ, Thanh Hương (2014)

 • This paper analyzes the determinants of service trade flows between Vietnam and the European Union. In this respect, a gravity model has been estimated with panel data and pooled, random and fixed effect estimation, covering the period of ten years from 2002 to 2011, for total service trade flows, service exports, and service imports between Vietnam and the European Union separately. The estimated results indicate that the service trade flows between Vietnam and its European partner countries are determined by the GDP per capita gap between Vietnam and EU countries, the population of EU countries, the real effective exchange rates, colonial relationship and being former members of t...

 • TC_02771.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2013)

 • The free flow of trade in services is one of the important elements in realizing the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, where therewill be substantially no restriction to ASEAN service suppliers in providing services within the region. In complying with the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) commitment’sschedule and AEC Blueprint’s spirit, in the next few years, Vietnam will be moving towards opening up its services market, including distribution services, to other ASEAN nations. Recently, Vietnam has witnessed a strong evolvement of distribution services. A wide range of world-leading retail groups such as Metro Cash and Carry, Big C, Parkson, Zen Plaza a...

 • Assessing the Committed Integration of Vietnams Distribution Services in AEC 2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2013)

 • This paper examines Vietnams commitments in the distribution sector in the framework of AEC 2015 and uses an indexation method to quantify and assess the commitment level of Vietnam in the field of distribution services. The paper then compares Vietnams commitment level in distribution services with that of other service sectors and with that of other ASEAN nations in the distribution sector. The paper ends by making some conclusions about the level of Vietnams integration in distribution services and draws out some implications to further strengthen Vietnams contribution in realizing the AEC objective for the free flow of the services trade by 2015.

 • V_L0_00585_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hương;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của Luật thực định về chế định ly hôn, tìm hiểu thực tiễn áp dụng Luật thực định để giải quyết ly hôn cho vợ, chồng trong hoạt động xét xử của Toà án. Từ đó, tìm hiểu những quy định bất cập, chưa cụ thể. Tr (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005

 • 00050008576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2017)

 • Luận án có những đóng góp mới cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Về phương diện lý luận, luận án đã xây dựng được Khung chẩn đoán tác động tiềm tàng của EVFTA dựa trên cơ sở các lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế, lý luận về FTA và các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của FTA. Khung chẩn đoán tác động EVFTA có thể áp dụng để đánh giá tác động tiềm tàng của các FTA khác Việt Nam đang đàm phán hoặc đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực. Về phương diện thực tiễn, luận án đã phân tích được những thay đổi trong thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và EU về kim ngạch, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu, từ đó phân nhóm hàng hoá và thị trường để giúp Việt Nam có những định hướng phát ...

 • Supporting Small and Medium Enterpries to Access Technological Innovation State Fund. International Experience and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Thanh Mai (2018)

 • Các quỹ nhà nước hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chưa phổ biến ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam nhưng lại rất phổ biến ở các quốc gia phát triển, chẳng hạn như các nước châu Âu hay Hàn Quốc. Sự hỗ trợ tài chính và phi tài chính của các quỹ này đối với doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nhiều SMEs. Do đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ các quỹ đã thành công trong việc tạo điều kiện cho SMEs đổi mới và phát triển các công nghệ tiên tiến rất có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ của Việt Nam nói chung và các quỹ nhà nước nói riêng. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ phân tích kinh nghiệm của một số quỹ...

 • The World and Vietnamese Economy in 2017, Prospects for 2018 and Some Policy Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2018)

 • Bài viết đánh giá một cách tổng thể nhất về bức tranh kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam năm 2017 và dự báo triển vọng năm 2018, từ đó đưa ra một số hàm ý về giải pháp chính sách cho Việt Nam. Kinh tế thế giới năm 2017 được đánh giá là có khởi sắc và chuyển biến tích cực nhất từ năm 2011 đến nay nhờ có sự tăng trưởng vững của các nền kinh tế chủ chốt, thương mại toàn cầu đạt kết quả khả quan và điều kiện tài chính toàn cầu thuận lợi. Tuy nhiên, do đầu tư toàn cầu phục hồi chậm và chưa chắc chắn, đồng thời tồn tại nhiều yếu tố khó lường về chính sách của chính quyền Mỹ, tiến trình Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) diễn biến khó dự đoán, cùng các rủi ro địa chính trị như căng thẳng ngà...

 • KY_05802.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Mạnh Hùng; Vũ, Thanh Hương (2013)

 • Sức ép đối với ngành dịch vụ Việt Nam trong giai đoạn 5 năm sau khi gia nhập WTO không chủ yếu do việc mở cửa thị trường khi phải thực hiện cam kết, mà chủ yếu là do tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn. Đây là điều mà Việt Nam chưa lường hết được trước khi bắt tay vào thực hiện các cam kết với WTO.

 • Tác động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương; Vũ, Văn Trung; Lê, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhập trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), đặc biệt là các hoạt động nhằm tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, được đánh giá là một trong ba nước có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các biện pháp đề ra trong AEC Blueprint. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực để phân tích tác động của các hoạt động hội nhập này đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Kết quả mô hình cho thấy hội nhập thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ trong AEC đã có tác động tích cực tới cả xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hợp tác vềthương mại trong AEC. Bên cạnh ...

 • Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương; Vũ, Văn Trung; Lê, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhập trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC, đặc biệt là các hoạt động nhằm tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, được đánh giá là một trong ba nước có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các biện pháp đề ra trong AEC Blueprint. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực để phân tích tác động của các hoạt động hội nhập này đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam

 • 00060000352.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Hội; Nguyễn, Văn Long; Nguyễn, Việt Khôi; Vũ, Thanh Hương (2014)

 • Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế toàn cầu, lĩnh vực dịch vụ Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể và có những đóng góp nhất định vào GDP. Chính vì vậy, Nhà nước Việt Nam đã có những chú trọng nhất định đối với việc đầu tư cho sự phát triển của ngành dịch vụ. Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nguồn vốn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của ngành dịch vụ. Tuy nhiên, FDI trong lĩnh vực dịch vụ trong thời gian qua đã bộc lộ những nguy cơ tiềm ẩn xấu đối với ngành dịch vụ, như đầu thư mất cấn đối, gây ô nhiễm môi trường, này sinh các vấn đề xã hội ... Đề tài đã phân tích, đánh giá việc triển khai cá...

 • Bai 1. Vu Thanh Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2010)

 • Đàm phán dịch vụ trong vòng Doha hầu như không tiến triển so với những kết quả đã đạt được từ năm 2006. Các quốc gia đều thể hiện sự thận trọng, thăm dò thái độ và chính sách của các nước khác với rất ít nỗ lực tự do hóa mới được đưa ra. Mặc dù các bản chào trong vòng Doha nhìn chung cao hơn mức cam kết trong vòng Uruguay, trong rất ít trường hợp các bản chào của các nước cao hơn hiện trạng. Ngành dịch vụ viễn thông và tài chính tuy được đánh giá là có mức độ tự do hóa khá cao nhưng các chính phủ vẫn tiếp tục hạn chế số lượng các nhà cung cấp dịch vụ và mức độ sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài trong các công ty viễn thông và các ngân hàng. Các dịch vụ chuyên ngành, bán lẻ và vận ...

 • Bai 2[1]. Vu Thanh Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương; Vũ, Phương Thảo (2011)

 • Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, Việt Nam cần có hoạt động khai thác các thị trường mới tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời tránh rủi ro khi quá tập trung vào các thị trường cũ đang tăng trưởng rất chậm. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng đó. Trên cơ sở sử dụng Chỉ số lợi thế so sánh biểu hiện, Bộ chỉ số thương mại của Trung tâm Thương mại Thế giới và Chỉ số tập trung thương mại, bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang GCC theo sáu nhóm hàng chính trong giai đoạn 2006-2009, đánh giá cơ hội xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang GCC trên hai góc độ: cơ hội từ phía thị trường GCC và cơ hội từ ...

 • Đánh giá tác động theo ngành của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU. Sử dụng các chỉ số thương mại.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Sau hơn ba năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam -EU (EVFTA) vào tháng 12/2015. Việc phân tích và đánh giá tác động của EVFTA đến các ngành xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với EU có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của EVFTA. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2001-2015, kim ngạch giữa Việt Nam và EU chủ yếu mang tính liên ngành do cơ cấu xuất nhập khẩu, lợi thế so sánh và chuyên môn hóa xuất khẩu của hai bên khác nhau rõ rệt. Riêng ngành máy móc thiết bị, thương mại nội ngành diễn ra ở mức độ cao. Bài viết phân chia các ngành n...

Browsing by Author Vũ, Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • An Analysis of the Philippines’ Marine Fishery Management based on the PSIR Framework and Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2012)

 • Marine fishery resource management is a great concern of numerous governments because this resource contributes considerably to socio-economic development and provides from a huge ecosystem goods and services to the world. However, the alarming over-exploitation, marine environmental degradation and conflicts between stakeholders in the fishery sector all over the world has urgently required a more efficient approach to manage marine fishery resources. This paper argues that ecological economics is a suitable approach to address the issues of marine fishery resource use and management. In particularly, the paper will focus on biological and economic aspects of marine fishery resourc...

 • Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union. A Gravity Model Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Nhớ; Vũ, Thanh Hương (2014)

 • This paper analyzes the determinants of service trade flows between Vietnam and the European Union. In this respect, a gravity model has been estimated with panel data and pooled, random and fixed effect estimation, covering the period of ten years from 2002 to 2011, for total service trade flows, service exports, and service imports between Vietnam and the European Union separately. The estimated results indicate that the service trade flows between Vietnam and its European partner countries are determined by the GDP per capita gap between Vietnam and EU countries, the population of EU countries, the real effective exchange rates, colonial relationship and being former members of t...

 • TC_02771.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2013)

 • The free flow of trade in services is one of the important elements in realizing the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015, where therewill be substantially no restriction to ASEAN service suppliers in providing services within the region. In complying with the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) commitment’sschedule and AEC Blueprint’s spirit, in the next few years, Vietnam will be moving towards opening up its services market, including distribution services, to other ASEAN nations. Recently, Vietnam has witnessed a strong evolvement of distribution services. A wide range of world-leading retail groups such as Metro Cash and Carry, Big C, Parkson, Zen Plaza a...

 • Assessing the Committed Integration of Vietnams Distribution Services in AEC 2015.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2013)

 • This paper examines Vietnams commitments in the distribution sector in the framework of AEC 2015 and uses an indexation method to quantify and assess the commitment level of Vietnam in the field of distribution services. The paper then compares Vietnams commitment level in distribution services with that of other service sectors and with that of other ASEAN nations in the distribution sector. The paper ends by making some conclusions about the level of Vietnams integration in distribution services and draws out some implications to further strengthen Vietnams contribution in realizing the AEC objective for the free flow of the services trade by 2015.

 • V_L0_00585_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hương;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của Luật thực định về chế định ly hôn, tìm hiểu thực tiễn áp dụng Luật thực định để giải quyết ly hôn cho vợ, chồng trong hoạt động xét xử của Toà án. Từ đó, tìm hiểu những quy định bất cập, chưa cụ thể. Tr (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005

 • 00050008576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2017)

 • Luận án có những đóng góp mới cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Về phương diện lý luận, luận án đã xây dựng được Khung chẩn đoán tác động tiềm tàng của EVFTA dựa trên cơ sở các lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế, lý luận về FTA và các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của FTA. Khung chẩn đoán tác động EVFTA có thể áp dụng để đánh giá tác động tiềm tàng của các FTA khác Việt Nam đang đàm phán hoặc đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực. Về phương diện thực tiễn, luận án đã phân tích được những thay đổi trong thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và EU về kim ngạch, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu, từ đó phân nhóm hàng hoá và thị trường để giúp Việt Nam có những định hướng phát ...

 • Supporting Small and Medium Enterpries to Access Technological Innovation State Fund. International Experience and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Thanh Mai (2018)

 • Các quỹ nhà nước hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chưa phổ biến ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam nhưng lại rất phổ biến ở các quốc gia phát triển, chẳng hạn như các nước châu Âu hay Hàn Quốc. Sự hỗ trợ tài chính và phi tài chính của các quỹ này đối với doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nhiều SMEs. Do đó, việc học hỏi kinh nghiệm từ các quỹ đã thành công trong việc tạo điều kiện cho SMEs đổi mới và phát triển các công nghệ tiên tiến rất có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ của Việt Nam nói chung và các quỹ nhà nước nói riêng. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ phân tích kinh nghiệm của một số quỹ...

 • The World and Vietnamese Economy in 2017, Prospects for 2018 and Some Policy Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2018)

 • Bài viết đánh giá một cách tổng thể nhất về bức tranh kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam năm 2017 và dự báo triển vọng năm 2018, từ đó đưa ra một số hàm ý về giải pháp chính sách cho Việt Nam. Kinh tế thế giới năm 2017 được đánh giá là có khởi sắc và chuyển biến tích cực nhất từ năm 2011 đến nay nhờ có sự tăng trưởng vững của các nền kinh tế chủ chốt, thương mại toàn cầu đạt kết quả khả quan và điều kiện tài chính toàn cầu thuận lợi. Tuy nhiên, do đầu tư toàn cầu phục hồi chậm và chưa chắc chắn, đồng thời tồn tại nhiều yếu tố khó lường về chính sách của chính quyền Mỹ, tiến trình Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) diễn biến khó dự đoán, cùng các rủi ro địa chính trị như căng thẳng ngà...

 • KY_05802.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Mạnh Hùng; Vũ, Thanh Hương (2013)

 • Sức ép đối với ngành dịch vụ Việt Nam trong giai đoạn 5 năm sau khi gia nhập WTO không chủ yếu do việc mở cửa thị trường khi phải thực hiện cam kết, mà chủ yếu là do tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn. Đây là điều mà Việt Nam chưa lường hết được trước khi bắt tay vào thực hiện các cam kết với WTO.

 • Tác động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương; Vũ, Văn Trung; Lê, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhập trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), đặc biệt là các hoạt động nhằm tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, được đánh giá là một trong ba nước có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các biện pháp đề ra trong AEC Blueprint. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực để phân tích tác động của các hoạt động hội nhập này đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Kết quả mô hình cho thấy hội nhập thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ trong AEC đã có tác động tích cực tới cả xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hợp tác vềthương mại trong AEC. Bên cạnh ...

 • Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Vũ, Thanh Hương; Vũ, Văn Trung; Lê, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhập trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC, đặc biệt là các hoạt động nhằm tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, được đánh giá là một trong ba nước có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các biện pháp đề ra trong AEC Blueprint. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực để phân tích tác động của các hoạt động hội nhập này đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam

 • 00060000352.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Hội; Nguyễn, Văn Long; Nguyễn, Việt Khôi; Vũ, Thanh Hương (2014)

 • Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế toàn cầu, lĩnh vực dịch vụ Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể và có những đóng góp nhất định vào GDP. Chính vì vậy, Nhà nước Việt Nam đã có những chú trọng nhất định đối với việc đầu tư cho sự phát triển của ngành dịch vụ. Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nguồn vốn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của ngành dịch vụ. Tuy nhiên, FDI trong lĩnh vực dịch vụ trong thời gian qua đã bộc lộ những nguy cơ tiềm ẩn xấu đối với ngành dịch vụ, như đầu thư mất cấn đối, gây ô nhiễm môi trường, này sinh các vấn đề xã hội ... Đề tài đã phân tích, đánh giá việc triển khai cá...

 • Bai 1. Vu Thanh Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2010)

 • Đàm phán dịch vụ trong vòng Doha hầu như không tiến triển so với những kết quả đã đạt được từ năm 2006. Các quốc gia đều thể hiện sự thận trọng, thăm dò thái độ và chính sách của các nước khác với rất ít nỗ lực tự do hóa mới được đưa ra. Mặc dù các bản chào trong vòng Doha nhìn chung cao hơn mức cam kết trong vòng Uruguay, trong rất ít trường hợp các bản chào của các nước cao hơn hiện trạng. Ngành dịch vụ viễn thông và tài chính tuy được đánh giá là có mức độ tự do hóa khá cao nhưng các chính phủ vẫn tiếp tục hạn chế số lượng các nhà cung cấp dịch vụ và mức độ sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài trong các công ty viễn thông và các ngân hàng. Các dịch vụ chuyên ngành, bán lẻ và vận ...

 • Bai 2[1]. Vu Thanh Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương; Vũ, Phương Thảo (2011)

 • Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, Việt Nam cần có hoạt động khai thác các thị trường mới tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời tránh rủi ro khi quá tập trung vào các thị trường cũ đang tăng trưởng rất chậm. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng đó. Trên cơ sở sử dụng Chỉ số lợi thế so sánh biểu hiện, Bộ chỉ số thương mại của Trung tâm Thương mại Thế giới và Chỉ số tập trung thương mại, bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang GCC theo sáu nhóm hàng chính trong giai đoạn 2006-2009, đánh giá cơ hội xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang GCC trên hai góc độ: cơ hội từ phía thị trường GCC và cơ hội từ ...

 • Đánh giá tác động theo ngành của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU. Sử dụng các chỉ số thương mại.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Sau hơn ba năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam -EU (EVFTA) vào tháng 12/2015. Việc phân tích và đánh giá tác động của EVFTA đến các ngành xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với EU có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của EVFTA. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2001-2015, kim ngạch giữa Việt Nam và EU chủ yếu mang tính liên ngành do cơ cấu xuất nhập khẩu, lợi thế so sánh và chuyên môn hóa xuất khẩu của hai bên khác nhau rõ rệt. Riêng ngành máy móc thiết bị, thương mại nội ngành diễn ra ở mức độ cao. Bài viết phân chia các ngành n...