Browsing by Author Vũ, Tiến Đạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • QUẢN LÝ.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ, Tiến Đạt (2016)

  • Giáo dục quốc phòng (GDQP) toàn dân nói chung, Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho học sinh, sinh viên nói riêng là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục, đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học. Chính vì vậy GDQP-ANđã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 3 tháng 5 năm 2007 Bộ chính trị đã có chỉ thị số 12/CT-TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới”. Chính phủ cũng đã có nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 về GDQP AN.

Browsing by Author Vũ, Tiến Đạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • QUẢN LÝ.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ, Tiến Đạt (2016)

  • Giáo dục quốc phòng (GDQP) toàn dân nói chung, Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho học sinh, sinh viên nói riêng là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục, đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học. Chính vì vậy GDQP-ANđã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 3 tháng 5 năm 2007 Bộ chính trị đã có chỉ thị số 12/CT-TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới”. Chính phủ cũng đã có nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 về GDQP AN.