Browsing by Author Vũ, Trâm Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Vũ Trâm Anh.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Trâm Anh (2019-04-26)

  • Mục đích của bài nghiên cứu này để mô tả sự đánh giá của ba mươi sáu sinh viên (SV) năm nhất chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) về việc áp dụng hoạt động đóng vai trong lớp học kỹ năng Nói. Đóng vai trong bài viết này được thực hiện theo các tình huống thật,xảy ra trong cuộc sống hàng ngày dựa theo các chủ đề đã được học trong chương trình. Phương pháp Nghiên cứu Hành động được sử dụng và kết quả thu được từ hai lượt quan sát lớp học cũng như khảo sát từ hai bảng câu hỏi cho thấy gần một nửa số lượng sinh viên trong lớp không tán thành việc áp dụng Hoạt động Đóng vai, điều này trái ngược với những lớp mà người viết từng giản...

Browsing by Author Vũ, Trâm Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Vũ Trâm Anh.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Trâm Anh (2019-04-26)

  • Mục đích của bài nghiên cứu này để mô tả sự đánh giá của ba mươi sáu sinh viên (SV) năm nhất chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) về việc áp dụng hoạt động đóng vai trong lớp học kỹ năng Nói. Đóng vai trong bài viết này được thực hiện theo các tình huống thật,xảy ra trong cuộc sống hàng ngày dựa theo các chủ đề đã được học trong chương trình. Phương pháp Nghiên cứu Hành động được sử dụng và kết quả thu được từ hai lượt quan sát lớp học cũng như khảo sát từ hai bảng câu hỏi cho thấy gần một nửa số lượng sinh viên trong lớp không tán thành việc áp dụng Hoạt động Đóng vai, điều này trái ngược với những lớp mà người viết từng giản...