Browsing by Author Vũ, Trọng Lưỡng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc Thanh;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2024)

 • Nghiêո cứu cơ sở lý luậո về ոăոg lực, ոăոg lực toáո học, ոăոg lực tƣ duy và lập luậո, cách thức bồi dƣỡոg ոăոg lực tƣ duy và lập luậո troոg dạy học Toáո. Nghiêո cứu cơ sở thực tiễո: Tìm hiểu thực trạոg dạy học bồi dƣỡոg ոăոg lực tƣ duy và lập luậո toáո thôոg qua chủ đề khoảոg cách troոg khôոg giaո. Đề xuất một số biệո pháp ոhằm bồi dƣỡոg ոăոg lực tƣ duy và lập luậո cho học siոh. Lựa chọո, phâո loại và sắp xếp một hệ thốոg các bài tập phù hợp với việc bồi dƣỡոg ոăոg lực tƣ duy và lập luậո cho học siոh. Thực ոghiệm sƣ phạm để kiểm ոghiệm tíոh khả thi và hiệu quả của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2024)

 • Nghiên cứu làm rõ các vấn đề về cơ sở lí luận dạy học theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Tìm hiểu thực trạng dạy học chủ đề Góc và đường thẳng song song trong trường THCS. Đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luậո toáո học cho học siոh THCS thôոg qua dạy học chủ đề Góc và đườոg thẳոg soոg soոg lớp 7. Tổ chức thực ոghiệm để kiểm ոghiệm giả thuyết khoa học và đáոh giá tíոh khả thi, hiệu quả của các biệո pháp dạy học đã đề xuấ

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2023)

 • Tìm hiểu khái quát các hướng nghiên cứu của đề tài. Tìm hiểu và hệ thống hóa những vấn đề thuộc cơ sở lý thuyết của đề tài và các quan điểm trong dạy học rèn kỹ năng vận dụng toán học vào thực tiễn. Nghiên cứu chương trình Toán lớp 9 với chủ đề Hàm số. Tìm hiểu thực tiễn dạy học hàm số lớp 9 theo hướng gắn với thực tế. Đề xuất một số giải pháp sư phạm nhằm phát huy khả năng học tập ở học sinh thông qua quá trình dạy học chủ đề hàm số. Tiến hành thử nghiệm sư phạm nhằm xác định mức độ khả thi và tác dụng của những giải pháp sư phạm đối với việc thiết kế chủ đề dạy học trong thực tế.

 • 05050003967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Ban;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Hệ thống hóa về cơ sở lí luận về phát triển năng lực Toán học. Khảo sát, điều tra và đánh giá thực trạng dạy và học nội dung “Tổ hợp Xác suất” theo hƣớng phát triển năng lực Toán học cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh làm cơ sở thực tiễn cho đề tài. Đề xuất một số biện pháp, thiết kế một số hoạt động trong việc dạy và học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” nhằm phát triển năng lực Toán học. Thiết kế giáo án, kịch bản dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” theo hướng phát triển năng lực Toán học. Xác định tiêu chí và công cụ đánh giá một số năng lực Toán học cho học sinh trong dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất”. Tiến hành thực nghiệm sự phạm để đánh...

 • 05050004013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Nghiên cứu nội dung kiến thức và bài tập về phương trình vô tỷ cần rèn luyện cho học sinh. Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập về phương trình vô tỷ để bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo học cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo thông qua dạy học chủ đề phương trình vô tỷ cho học sinh. Tổ chức thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của kết quả nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lập Xuân;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2023)

 • Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học tích hợp nội dung (Toán học) và ngôn ngữ (tiếng Anh). Nghiên cứu mục tiêu của dạy học Toán bằng tiếng Anh chủ đề Quan hệ chia hết – Dấu hiệu chia hết theo chương trình Toán 6. Điều tra thực trạng dạy Toán bằng tiếng Anh ở Việt Nam. Đề xuất quy trình dạy Toán bằng tiếng Anh và đưa ra một số biện pháp giảng dạy hiệu quả kiến thức Toán bằng ngôn ngữ tiếng Anh thông qua chủ đề Quan hệ chia hết – Dấu hiệu chia hết theo chương trình Toán 6. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường Liên cấp Darwin để đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp đã nêu trong luận văn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Yến;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học theo hướng phát triển năng lực, vai trò và ý nghĩa của bài toán gắn với thực tiễn trong quá trình dạy học trên. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, đặc điểm của chủ đề Số học trong chương trình Toán 6 để từ đó khai thác, lựa chọn các nội dung thích hợp nhằm rèn luyện và phát triển năng lực cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp sử dụng các bài toán thực tiễn trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Điều tra thực trạng của việc dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh và việc khai thác các bài toán thực tiễn trong chủ đề Số học trong chương trình Toán 6. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường Trung học cơ sở(THCS) để đánh ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Tổng quan về năng lực và năng lực toán học, các thành tố của năng lực và dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong tìm số hạng tổng quát của dãy số ở lớp 11 trường trung học phổ thông. Điều tra khảo sát và nghiên cứu để xác định những khó khăn mà giáo viên đang gặp phải trong quá trình dạy học nội dung tìm số hạng tổng quát của dãy số. Nghiên cứu các bài giảng về nội dung tìm số hạng tổng quát của dãy số theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Tổ chức dạy học thực nghiệm để mô tả cho tính khả thi và tính hiệu quả của các bài giảng thiết kế theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Mục đích nghiên cứu đã đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn Trang;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2023)

 • Làm sáng tỏ khái niệm năng lực, năng lực mô hình hóa. Tìm hiểu thực trạng dạy học phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh và dạy học chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đề xuất một số biện pháp nhằm rèn luyện năng lực mô hình hóa cho học sinh. Xây dựng hệ thống các bài tập phù hợp với sự phát triển năng lực mô hình 6 hóa cho học sinh. Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Hoa;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Phân tích làm rõ vai trò của năng lực tính toán trong dạy học môn Toán. Giới thiệu tổng quan về dạy học nâng cao năng lực tính toán cho học sinh lớp 7 qua dạy học chủ đề đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch với bốn phương pháp chính: Xây dựng hệ thống các dạng bài tập và phương pháp giải chủ đề đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch lớp 7. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phát hiện vấn đề theo nhiều cách khác nhau và lựa chọn giải pháp tối ưu. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay trong quá trình giải toán. Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch vận dụng vào thực tiễn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Dung;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2023)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận các vấn đề: Dạy học phát triển năng lực, kiểm tra đánh giá phát triển năng lực, dạy học theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Nghiên cứu vị trí, mục tiêu, nội dung, đặc điểm của nội dung Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất trong chương trình Toán 6 để từ đó phân tích tiềm năng để phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh. Khảo sát thực trạng của việc dạy học nội dung Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất theo hướng phát triển năng lực cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại trường THCS để đánh giá tính ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Huyền;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Tiếng Anh của học sinh lớp 12 ở tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, nghiên cứu còn kiểm định sự khác biệt về sự ảnh hưởng của các biến kiểm soát: giới tính, dân tộc, nơi cu trú lên các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Tiếng Anh của học sinh. Cuối cùng, nghiên cứu điều tra liệu yếu tố đi học thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh hay không

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học kỹ năng giải toán. Xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển kĩ năng giải toán cho học sinh. Hướng dẫn học sinh giải toán về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và phát hiện những khó khăn trong giải toán của học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Tổ chức thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tư duy, tư duy sáng tạo; các hình thức, thao tác và loại hình tư duy toán học; một yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo là tính linh hoạt. Nghiên cứu thực trạng vấn đề rèn luyện tính linh hoạt của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài toán tích phân. Tìm hiểu phương hướng dạy học nhằm rèn luyện tính linh hoạt trong tư duy cho học sinh thông qua giải bài tập tích phân. Từ đó, đề xuất một số biện pháp và phân tích hệ thống bài tập tích phân nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12. Thiết kế đề kiểm tra nhằm đánh giá được mức độ linh hoạt của học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Uyên Vi;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp sư phạm khi sử dụng kỹ thuật vẽ thêm hình phụ nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Toán về chất lượng đại trà và đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi: Nghiên cứu lý luận của tư duy, tư duy sáng tạo; Đề xuất một số biện pháp sư phạm góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8.; Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lương, Văn Nguyên; Vũ, Trọng Đức;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Việc dạy học trực tuyến trong một thời gian dài do dịch bệnh COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến giáo viên và học sinh về mặt tâm lý, do đó cần phải có những công cụ hỗ trợ thích hợp để đảm bảo hiệu quả dạyhọc. Nghiên cứu tổng hợp các cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng về những khó khăn của hoạt động dạy học trực tuyến trên các nền tảng hiện nay. Kết quả cho thấy các lớp học trực tuyến chưa đạt được hiệu quả về mặt tương tác giữa giáo viên và học sinh. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất quy trình dạy học bộ môn Toán lớp 5 trên nền tảng mới – Kumospace nhằm khắc phục những hạn chế và nhược điểm của các nền tảng dạy học trực tuyến hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2024)

 • Ngհiêո cứu lí luậո về ոăոg lực, đáոհ giá , đáոհ giá quá trìոհ հọc tập của հọc siոհ tհeo հướոg pհát triểո ոăոg lực հọc siոհ; Các pհươոg pհáp, côոg cụ đáոհ 4 giá quá trìոհ հọc tập của հọc siոհ tհeo հướոg pհát triểո ոăոg lực toáո հọc; cհủ đề Giá trị lớո ոհất, giá trị ոհỏ ոհất của հàm số lớp 12. Ngհiêո cứu tհực tiễո: Kհảo sát tհực tiễո tհực հiệո đáոհ giá quá trìոհ հọc tập của հọc siոհ troոg môո Toáո ở trườոg truոg հọc pհổ tհôոg հiệո ոay. Tiếո հàոհ tհực ոgհiệm sư pհạm để đáոհ giá tíոհ kհả tհi, հiệu quả của đề tài troոg vậո dụոg dạy հọc môո toáո troոg cհủ đề Giá trị lớո ոհất, giá trị ոհỏ ոհất của հàm số lớp 12 ở trườոg THPT.

Browsing by Author Vũ, Trọng Lưỡng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc Thanh;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2024)

 • Nghiêո cứu cơ sở lý luậո về ոăոg lực, ոăոg lực toáո học, ոăոg lực tƣ duy và lập luậո, cách thức bồi dƣỡոg ոăոg lực tƣ duy và lập luậո troոg dạy học Toáո. Nghiêո cứu cơ sở thực tiễո: Tìm hiểu thực trạոg dạy học bồi dƣỡոg ոăոg lực tƣ duy và lập luậո toáո thôոg qua chủ đề khoảոg cách troոg khôոg giaո. Đề xuất một số biệո pháp ոhằm bồi dƣỡոg ոăոg lực tƣ duy và lập luậո cho học siոh. Lựa chọո, phâո loại và sắp xếp một hệ thốոg các bài tập phù hợp với việc bồi dƣỡոg ոăոg lực tƣ duy và lập luậո cho học siոh. Thực ոghiệm sƣ phạm để kiểm ոghiệm tíոh khả thi và hiệu quả của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2024)

 • Nghiên cứu làm rõ các vấn đề về cơ sở lí luận dạy học theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Tìm hiểu thực trạng dạy học chủ đề Góc và đường thẳng song song trong trường THCS. Đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luậո toáո học cho học siոh THCS thôոg qua dạy học chủ đề Góc và đườոg thẳոg soոg soոg lớp 7. Tổ chức thực ոghiệm để kiểm ոghiệm giả thuyết khoa học và đáոh giá tíոh khả thi, hiệu quả của các biệո pháp dạy học đã đề xuấ

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2023)

 • Tìm hiểu khái quát các hướng nghiên cứu của đề tài. Tìm hiểu và hệ thống hóa những vấn đề thuộc cơ sở lý thuyết của đề tài và các quan điểm trong dạy học rèn kỹ năng vận dụng toán học vào thực tiễn. Nghiên cứu chương trình Toán lớp 9 với chủ đề Hàm số. Tìm hiểu thực tiễn dạy học hàm số lớp 9 theo hướng gắn với thực tế. Đề xuất một số giải pháp sư phạm nhằm phát huy khả năng học tập ở học sinh thông qua quá trình dạy học chủ đề hàm số. Tiến hành thử nghiệm sư phạm nhằm xác định mức độ khả thi và tác dụng của những giải pháp sư phạm đối với việc thiết kế chủ đề dạy học trong thực tế.

 • 05050003967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Ban;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Hệ thống hóa về cơ sở lí luận về phát triển năng lực Toán học. Khảo sát, điều tra và đánh giá thực trạng dạy và học nội dung “Tổ hợp Xác suất” theo hƣớng phát triển năng lực Toán học cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh làm cơ sở thực tiễn cho đề tài. Đề xuất một số biện pháp, thiết kế một số hoạt động trong việc dạy và học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” nhằm phát triển năng lực Toán học. Thiết kế giáo án, kịch bản dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” theo hướng phát triển năng lực Toán học. Xác định tiêu chí và công cụ đánh giá một số năng lực Toán học cho học sinh trong dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất”. Tiến hành thực nghiệm sự phạm để đánh...

 • 05050004013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Nghiên cứu nội dung kiến thức và bài tập về phương trình vô tỷ cần rèn luyện cho học sinh. Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập về phương trình vô tỷ để bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo học cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo thông qua dạy học chủ đề phương trình vô tỷ cho học sinh. Tổ chức thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của kết quả nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lập Xuân;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2023)

 • Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học tích hợp nội dung (Toán học) và ngôn ngữ (tiếng Anh). Nghiên cứu mục tiêu của dạy học Toán bằng tiếng Anh chủ đề Quan hệ chia hết – Dấu hiệu chia hết theo chương trình Toán 6. Điều tra thực trạng dạy Toán bằng tiếng Anh ở Việt Nam. Đề xuất quy trình dạy Toán bằng tiếng Anh và đưa ra một số biện pháp giảng dạy hiệu quả kiến thức Toán bằng ngôn ngữ tiếng Anh thông qua chủ đề Quan hệ chia hết – Dấu hiệu chia hết theo chương trình Toán 6. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường Liên cấp Darwin để đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp đã nêu trong luận văn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Yến;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học theo hướng phát triển năng lực, vai trò và ý nghĩa của bài toán gắn với thực tiễn trong quá trình dạy học trên. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, đặc điểm của chủ đề Số học trong chương trình Toán 6 để từ đó khai thác, lựa chọn các nội dung thích hợp nhằm rèn luyện và phát triển năng lực cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp sử dụng các bài toán thực tiễn trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Điều tra thực trạng của việc dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh và việc khai thác các bài toán thực tiễn trong chủ đề Số học trong chương trình Toán 6. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường Trung học cơ sở(THCS) để đánh ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Tổng quan về năng lực và năng lực toán học, các thành tố của năng lực và dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong tìm số hạng tổng quát của dãy số ở lớp 11 trường trung học phổ thông. Điều tra khảo sát và nghiên cứu để xác định những khó khăn mà giáo viên đang gặp phải trong quá trình dạy học nội dung tìm số hạng tổng quát của dãy số. Nghiên cứu các bài giảng về nội dung tìm số hạng tổng quát của dãy số theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Tổ chức dạy học thực nghiệm để mô tả cho tính khả thi và tính hiệu quả của các bài giảng thiết kế theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Mục đích nghiên cứu đã đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàn Trang;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2023)

 • Làm sáng tỏ khái niệm năng lực, năng lực mô hình hóa. Tìm hiểu thực trạng dạy học phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh và dạy học chuyên đề Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đề xuất một số biện pháp nhằm rèn luyện năng lực mô hình hóa cho học sinh. Xây dựng hệ thống các bài tập phù hợp với sự phát triển năng lực mô hình 6 hóa cho học sinh. Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Hoa;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Phân tích làm rõ vai trò của năng lực tính toán trong dạy học môn Toán. Giới thiệu tổng quan về dạy học nâng cao năng lực tính toán cho học sinh lớp 7 qua dạy học chủ đề đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch với bốn phương pháp chính: Xây dựng hệ thống các dạng bài tập và phương pháp giải chủ đề đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch lớp 7. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phát hiện vấn đề theo nhiều cách khác nhau và lựa chọn giải pháp tối ưu. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay trong quá trình giải toán. Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch vận dụng vào thực tiễn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Dung;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2023)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận các vấn đề: Dạy học phát triển năng lực, kiểm tra đánh giá phát triển năng lực, dạy học theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Nghiên cứu vị trí, mục tiêu, nội dung, đặc điểm của nội dung Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất trong chương trình Toán 6 để từ đó phân tích tiềm năng để phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh. Khảo sát thực trạng của việc dạy học nội dung Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất theo hướng phát triển năng lực cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại trường THCS để đánh giá tính ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Huyền;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Tiếng Anh của học sinh lớp 12 ở tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, nghiên cứu còn kiểm định sự khác biệt về sự ảnh hưởng của các biến kiểm soát: giới tính, dân tộc, nơi cu trú lên các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Tiếng Anh của học sinh. Cuối cùng, nghiên cứu điều tra liệu yếu tố đi học thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh hay không

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học kỹ năng giải toán. Xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển kĩ năng giải toán cho học sinh. Hướng dẫn học sinh giải toán về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và phát hiện những khó khăn trong giải toán của học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Tổ chức thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tư duy, tư duy sáng tạo; các hình thức, thao tác và loại hình tư duy toán học; một yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo là tính linh hoạt. Nghiên cứu thực trạng vấn đề rèn luyện tính linh hoạt của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài toán tích phân. Tìm hiểu phương hướng dạy học nhằm rèn luyện tính linh hoạt trong tư duy cho học sinh thông qua giải bài tập tích phân. Từ đó, đề xuất một số biện pháp và phân tích hệ thống bài tập tích phân nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12. Thiết kế đề kiểm tra nhằm đánh giá được mức độ linh hoạt của học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Uyên Vi;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp sư phạm khi sử dụng kỹ thuật vẽ thêm hình phụ nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Toán về chất lượng đại trà và đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi: Nghiên cứu lý luận của tư duy, tư duy sáng tạo; Đề xuất một số biện pháp sư phạm góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8.; Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lương, Văn Nguyên; Vũ, Trọng Đức;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Việc dạy học trực tuyến trong một thời gian dài do dịch bệnh COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến giáo viên và học sinh về mặt tâm lý, do đó cần phải có những công cụ hỗ trợ thích hợp để đảm bảo hiệu quả dạyhọc. Nghiên cứu tổng hợp các cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng về những khó khăn của hoạt động dạy học trực tuyến trên các nền tảng hiện nay. Kết quả cho thấy các lớp học trực tuyến chưa đạt được hiệu quả về mặt tương tác giữa giáo viên và học sinh. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất quy trình dạy học bộ môn Toán lớp 5 trên nền tảng mới – Kumospace nhằm khắc phục những hạn chế và nhược điểm của các nền tảng dạy học trực tuyến hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2024)

 • Ngհiêո cứu lí luậո về ոăոg lực, đáոհ giá , đáոհ giá quá trìոհ հọc tập của հọc siոհ tհeo հướոg pհát triểո ոăոg lực հọc siոհ; Các pհươոg pհáp, côոg cụ đáոհ 4 giá quá trìոհ հọc tập của հọc siոհ tհeo հướոg pհát triểո ոăոg lực toáո հọc; cհủ đề Giá trị lớո ոհất, giá trị ոհỏ ոհất của հàm số lớp 12. Ngհiêո cứu tհực tiễո: Kհảo sát tհực tiễո tհực հiệո đáոհ giá quá trìոհ հọc tập của հọc siոհ troոg môո Toáո ở trườոg truոg հọc pհổ tհôոg հiệո ոay. Tiếո հàոհ tհực ոgհiệm sư pհạm để đáոհ giá tíոհ kհả tհi, հiệu quả của đề tài troոg vậո dụոg dạy հọc môո toáո troոg cհủ đề Giá trị lớո ոհất, giá trị ոհỏ ոհất của հàm số lớp 12 ở trườոg THPT.