Browsing by Author Vũ, Trọng Lưỡng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 05050003967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Ban;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Hệ thống hóa về cơ sở lí luận về phát triển năng lực Toán học. Khảo sát, điều tra và đánh giá thực trạng dạy và học nội dung “Tổ hợp Xác suất” theo hƣớng phát triển năng lực Toán học cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh làm cơ sở thực tiễn cho đề tài. Đề xuất một số biện pháp, thiết kế một số hoạt động trong việc dạy và học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” nhằm phát triển năng lực Toán học. Thiết kế giáo án, kịch bản dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” theo hướng phát triển năng lực Toán học. Xác định tiêu chí và công cụ đánh giá một số năng lực Toán học cho học sinh trong dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất”. Tiến hành thực nghiệm sự phạm để đánh...

 • 05050004013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Nghiên cứu nội dung kiến thức và bài tập về phương trình vô tỷ cần rèn luyện cho học sinh. Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập về phương trình vô tỷ để bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo học cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo thông qua dạy học chủ đề phương trình vô tỷ cho học sinh. Tổ chức thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của kết quả nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Yến;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học theo hướng phát triển năng lực, vai trò và ý nghĩa của bài toán gắn với thực tiễn trong quá trình dạy học trên. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, đặc điểm của chủ đề Số học trong chương trình Toán 6 để từ đó khai thác, lựa chọn các nội dung thích hợp nhằm rèn luyện và phát triển năng lực cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp sử dụng các bài toán thực tiễn trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Điều tra thực trạng của việc dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh và việc khai thác các bài toán thực tiễn trong chủ đề Số học trong chương trình Toán 6. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường Trung học cơ sở(THCS) để đánh ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Tổng quan về năng lực và năng lực toán học, các thành tố của năng lực và dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong tìm số hạng tổng quát của dãy số ở lớp 11 trường trung học phổ thông. Điều tra khảo sát và nghiên cứu để xác định những khó khăn mà giáo viên đang gặp phải trong quá trình dạy học nội dung tìm số hạng tổng quát của dãy số. Nghiên cứu các bài giảng về nội dung tìm số hạng tổng quát của dãy số theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Tổ chức dạy học thực nghiệm để mô tả cho tính khả thi và tính hiệu quả của các bài giảng thiết kế theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Mục đích nghiên cứu đã đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Hoa;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Phân tích làm rõ vai trò của năng lực tính toán trong dạy học môn Toán. Giới thiệu tổng quan về dạy học nâng cao năng lực tính toán cho học sinh lớp 7 qua dạy học chủ đề đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch với bốn phương pháp chính: Xây dựng hệ thống các dạng bài tập và phương pháp giải chủ đề đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch lớp 7. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phát hiện vấn đề theo nhiều cách khác nhau và lựa chọn giải pháp tối ưu. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay trong quá trình giải toán. Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch vận dụng vào thực tiễn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Huyền;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Tiếng Anh của học sinh lớp 12 ở tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, nghiên cứu còn kiểm định sự khác biệt về sự ảnh hưởng của các biến kiểm soát: giới tính, dân tộc, nơi cu trú lên các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Tiếng Anh của học sinh. Cuối cùng, nghiên cứu điều tra liệu yếu tố đi học thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh hay không

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học kỹ năng giải toán. Xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển kĩ năng giải toán cho học sinh. Hướng dẫn học sinh giải toán về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và phát hiện những khó khăn trong giải toán của học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Tổ chức thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tư duy, tư duy sáng tạo; các hình thức, thao tác và loại hình tư duy toán học; một yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo là tính linh hoạt. Nghiên cứu thực trạng vấn đề rèn luyện tính linh hoạt của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài toán tích phân. Tìm hiểu phương hướng dạy học nhằm rèn luyện tính linh hoạt trong tư duy cho học sinh thông qua giải bài tập tích phân. Từ đó, đề xuất một số biện pháp và phân tích hệ thống bài tập tích phân nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12. Thiết kế đề kiểm tra nhằm đánh giá được mức độ linh hoạt của học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Uyên Vi;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp sư phạm khi sử dụng kỹ thuật vẽ thêm hình phụ nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Toán về chất lượng đại trà và đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi: Nghiên cứu lý luận của tư duy, tư duy sáng tạo; Đề xuất một số biện pháp sư phạm góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8.; Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lương, Văn Nguyên; Vũ, Trọng Đức;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Việc dạy học trực tuyến trong một thời gian dài do dịch bệnh COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến giáo viên và học sinh về mặt tâm lý, do đó cần phải có những công cụ hỗ trợ thích hợp để đảm bảo hiệu quả dạyhọc. Nghiên cứu tổng hợp các cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng về những khó khăn của hoạt động dạy học trực tuyến trên các nền tảng hiện nay. Kết quả cho thấy các lớp học trực tuyến chưa đạt được hiệu quả về mặt tương tác giữa giáo viên và học sinh. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất quy trình dạy học bộ môn Toán lớp 5 trên nền tảng mới – Kumospace nhằm khắc phục những hạn chế và nhược điểm của các nền tảng dạy học trực tuyến hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục...

Browsing by Author Vũ, Trọng Lưỡng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 05050003967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Ban;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Hệ thống hóa về cơ sở lí luận về phát triển năng lực Toán học. Khảo sát, điều tra và đánh giá thực trạng dạy và học nội dung “Tổ hợp Xác suất” theo hƣớng phát triển năng lực Toán học cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh làm cơ sở thực tiễn cho đề tài. Đề xuất một số biện pháp, thiết kế một số hoạt động trong việc dạy và học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” nhằm phát triển năng lực Toán học. Thiết kế giáo án, kịch bản dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất” theo hướng phát triển năng lực Toán học. Xác định tiêu chí và công cụ đánh giá một số năng lực Toán học cho học sinh trong dạy học nội dung “Tổ hợp – Xác suất”. Tiến hành thực nghiệm sự phạm để đánh...

 • 05050004013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Nghiên cứu nội dung kiến thức và bài tập về phương trình vô tỷ cần rèn luyện cho học sinh. Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập về phương trình vô tỷ để bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo học cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo thông qua dạy học chủ đề phương trình vô tỷ cho học sinh. Tổ chức thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của kết quả nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Yến;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học theo hướng phát triển năng lực, vai trò và ý nghĩa của bài toán gắn với thực tiễn trong quá trình dạy học trên. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, đặc điểm của chủ đề Số học trong chương trình Toán 6 để từ đó khai thác, lựa chọn các nội dung thích hợp nhằm rèn luyện và phát triển năng lực cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp sử dụng các bài toán thực tiễn trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Điều tra thực trạng của việc dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh và việc khai thác các bài toán thực tiễn trong chủ đề Số học trong chương trình Toán 6. Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường Trung học cơ sở(THCS) để đánh ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Tổng quan về năng lực và năng lực toán học, các thành tố của năng lực và dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong tìm số hạng tổng quát của dãy số ở lớp 11 trường trung học phổ thông. Điều tra khảo sát và nghiên cứu để xác định những khó khăn mà giáo viên đang gặp phải trong quá trình dạy học nội dung tìm số hạng tổng quát của dãy số. Nghiên cứu các bài giảng về nội dung tìm số hạng tổng quát của dãy số theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Tổ chức dạy học thực nghiệm để mô tả cho tính khả thi và tính hiệu quả của các bài giảng thiết kế theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Mục đích nghiên cứu đã đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Hoa;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2020)

 • Phân tích làm rõ vai trò của năng lực tính toán trong dạy học môn Toán. Giới thiệu tổng quan về dạy học nâng cao năng lực tính toán cho học sinh lớp 7 qua dạy học chủ đề đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch với bốn phương pháp chính: Xây dựng hệ thống các dạng bài tập và phương pháp giải chủ đề đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch lớp 7. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phát hiện vấn đề theo nhiều cách khác nhau và lựa chọn giải pháp tối ưu. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay trong quá trình giải toán. Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch vận dụng vào thực tiễn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Huyền;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Tiếng Anh của học sinh lớp 12 ở tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, nghiên cứu còn kiểm định sự khác biệt về sự ảnh hưởng của các biến kiểm soát: giới tính, dân tộc, nơi cu trú lên các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Tiếng Anh của học sinh. Cuối cùng, nghiên cứu điều tra liệu yếu tố đi học thêm có ảnh hưởng đến kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh hay không

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học kỹ năng giải toán. Xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển kĩ năng giải toán cho học sinh. Hướng dẫn học sinh giải toán về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và phát hiện những khó khăn trong giải toán của học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Tổ chức thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tư duy, tư duy sáng tạo; các hình thức, thao tác và loại hình tư duy toán học; một yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo là tính linh hoạt. Nghiên cứu thực trạng vấn đề rèn luyện tính linh hoạt của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài toán tích phân. Tìm hiểu phương hướng dạy học nhằm rèn luyện tính linh hoạt trong tư duy cho học sinh thông qua giải bài tập tích phân. Từ đó, đề xuất một số biện pháp và phân tích hệ thống bài tập tích phân nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 12. Thiết kế đề kiểm tra nhằm đánh giá được mức độ linh hoạt của học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Uyên Vi;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp sư phạm khi sử dụng kỹ thuật vẽ thêm hình phụ nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Toán về chất lượng đại trà và đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi: Nghiên cứu lý luận của tư duy, tư duy sáng tạo; Đề xuất một số biện pháp sư phạm góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8.; Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lương, Văn Nguyên; Vũ, Trọng Đức;  Advisor: Vũ, Trọng Lưỡng (2022)

 • Việc dạy học trực tuyến trong một thời gian dài do dịch bệnh COVID-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến giáo viên và học sinh về mặt tâm lý, do đó cần phải có những công cụ hỗ trợ thích hợp để đảm bảo hiệu quả dạyhọc. Nghiên cứu tổng hợp các cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng về những khó khăn của hoạt động dạy học trực tuyến trên các nền tảng hiện nay. Kết quả cho thấy các lớp học trực tuyến chưa đạt được hiệu quả về mặt tương tác giữa giáo viên và học sinh. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất quy trình dạy học bộ môn Toán lớp 5 trên nền tảng mới – Kumospace nhằm khắc phục những hạn chế và nhược điểm của các nền tảng dạy học trực tuyến hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục...